WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік орендних операцій - Реферат

Облік орендних операцій - Реферат

основних засобів, якщо орендодавець відшкодовує вартість робіт орендарю;
б) безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіт орендодавцем не відшкодовується.
Орендодавець при поверненні об'єкта оперативної оренди збільшує його первинну вартість на вартість добудови, дообладнання і реконструкції і з урахуванням нарахованого зносу відображає в порядку, передбаченому для обліку операцій:
а) по придбанню основних засобів, що були в експлуатації (якщо орендодавець відшкодовує вартість робіт);
б) по безоплатному надходженню основних засобів (якщо вартість виконаних робіт орендарю не відшкодовується).
Таблиця 2.1
Облік операцій по орендній платі
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
1. В орендодавця На суму орендної
плати, належної до одержання з орендаря 377 "Розрахунки з іншими
дебіторами" 713 "Доход від операційної оренди"
На суму податкового зобов'язання по ПДВ 713 "Доход від операційної
оренди" 643 "Податкові зобов'язання"
На суму одержаної від орендаря орендної плати 31 "Рахунки в банках" 377 "Розрахунки з іншими
дебіторами"
На суму списання податкового зобов'язання по ПДВ 643 "Податкові зобов'язання" 641 "Розрахунки за податками"
2. В орендаря На суму орендної
плати, що підлягає сплаті орендодавцю
за взяті в оперативну оренду основні засоби, які використовуються:
а) для виробничих
потреб 91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати",
93 "Витрати на збут" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
б) в обслуговуючих виробництвах і
господарствах (житлово-комунальне
господарство, дошкільні дитячі установи та ін.) 949 "Інші витрати
операційної діяльності" 685 "Розрахунки з Іншими
кредиторами"
в) на роботах капітального характеру,
які виконуються господарським способом 15 "Капітальні інвестиції" Те саме
На суму податкового кредиту по ПДВ 641 "Розрахунки за податками" " "
На суму сплаченої орендної плати
орендодавцю 685 "Розрахунки з іншими
кредиторами" 31 "Рахунки в банках"
Облік операцій по фінансовій оренді. Передача у фінансову оренду об'єктів основних засобів на підставі акта передачі-приймання в бухгалтерському обліку підприємства-орендодавця відображається записом по дебету рахунка Ї61 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" і кредиту рахунка 10 "Основні засоби".
Орендар вартість взятих у фінансову оренду об'єктів основних засобів за оцінкою, погодженою з орендодавцем. приймає на облік записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку основних засобів), і кредиту рахунка 531 "Зобов'язання з фінансової оренди". Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться по кожному орендодавцю. Орендодавцем належна до погашення частка вартості фінансової оренди щомісячно відображається записом:
Д-т рах. 377 "Розрахунки з іншими дебіторами",
К-т рах. 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду".
Витрати орендодавця по сплаті процентів за кредит при придбанні об'єкта лізингу і його страхуванню до затрат, пов'язаних з фінансовою орендою, не включаються, а відображаються записом:
Д-т рах. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
К-т рах. 732 "Відсотки одержані".
Кошти, одержані від орендаря в погашення заборгованості за фінансову оренду (включаючи належну суму відсотків), відображаються записом:
Д-т рах. ЗІ "Рахунки в банках" (на всю зараховану суму)
К-т рах. 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (на суму плати за фінансову оренду)
К-т рах. 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" (на суму відсотків по фінансовій оренді).
Орендарі суму амортизації, нараховану по взятих у фінансову оренду основних засобах, відображають по кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків обліку витрат виробництва або обігу (23 "Виробництво", 91 "Загальновнробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" та Ін.).
Сума орендної плати, яка підлягає перерахуванню орендодавцеві, відображається по кредиту рахунка 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" і дебету рахунка 531 "Зобов'язання з фінансової оренди".
На суму нарахованих відсотків по операціях, пов'язаних з фінансовою орендою, роблять запис:
Д-т рах. 952 "Інші фінансові затрати"
К-т рах. 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками".
Погашення заборгованості по фінансовій оренді відображається записом по кредиту рахунка ЗІ "Рахунки в банках" і дебету рахунків: 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (на суму поточної частки заборгованості по фінансовій оренді), 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" (на суму сплачених відсотків по фінансовій оренді).
У разі переходу основних засобів, взятих у фінансову оренду, у власність орендаря в бухгалтерському обліку роблять записи по дебету рахунка 10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку власних основних засобів) і кредиту рахунка 10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок орендованих основних засобів). Одночасно сума нарахованого за час фінансової оренди зносу об'єктів відображається по дебету рахунка 131 "Знос основних засобів" (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів) і кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів).
Якщо після закінчення строку фінансової оренди об'єкт оренди викуповується орендарем за залишковою вартістю, то таку вартість орендодавець на підставі документів про оплату відображає по дебету рахунка 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами" і кредиту рахунка 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду".
Орендар на підставі цих документів робить запис по дебету рахунка 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" в кореспонденції з кредитом рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

 
 

Цікаве

Загрузка...