WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

До набрання чинності П(С)БО 7 ми чітко знали, що вартість ремонту основних засобів в бухгалтерському обліку в межах 5% балансової вартості груп основних фондів відносилась на витрати виробництва, а ті витрати, що перевищували 5%, - на збільшення балансової вартості основних фондів. Але з 01.07.2000 р. набрав чинності П(С)БО 7, і порядок обліку основних фондів дещо змінився; зміни зачепили і ремонт основних фондів.

Тепер у бухгалтерському обліку балансова вартість основних засобів на суму проведеного ремонту збільшуватиметься у тому разі, якщо в результаті ремонту збільшаться й економічні вигоди таких основних засобів. Якщо ж ремонт основного засобу здійснюється для підтримки його робочого стану, то в такому випадку витрати на ремонт необхідно відносити на витрати того звітного періоду, в якому було здійснено такий ремонт. Підкреслимо, що це стосується лише бухгалтерського обліку - порядок відображення витрат щодо ремонту основних засобів у податковому обліку залишився без змін.

На умовних прикладах розглянемо, як відображається на рахунках бухгалтерського обліку вартість проведених ремонтів основних фондів, якщо:

1) в результаті ремонту зросла економічна вигода основного засобу;

2) ремонт здійснюється для підтримання основного засобу в робочому стані.

Приклад 1. На комп'ютері, яким користується головний бухгалтер підприємства, зроблено заміну материнської плати. Вартість такої плати без ПДВ становить 600 грн. За встановлення плати підприємство заплатило установнику 200 грн без ПДВ. Підприємство придбало материнську плату в підприємства, яке здійснювало її встановлення.

1) Перераховано кошти підприємству-постачальнику за материнську плату та встановлення:

Д-т 371 "Розрахунки за виданими авансами"

К-т 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

800

2) Відображено суму ПДВ по материнській платі та наданих послугах:

Д-т 641 "Розрахунки за податками"

К-т 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

160

3) Відображено суму податкового кредиту з ПДВ:

Д-т 371 "Розрахунки за виданими авансами"

К-т 644 "Податковий кредит"

160

4) Здійснена заміна материнської плати на комп'ютері постачальником:

Д-т 15 "Капітальні інвестиції"

К-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

800.

Якщо материнська плата придбавається підприємством заздалегідь, а потім встановлюється, то в такому разі необхідно спочатку відобразити її вартість на дебеті рахунка 207 "Запасні частини", а потім, після встановлення, списати з кредиту рахунка 207 "Запасні частини" в дебет рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

5) Відображено суму ПДВ, нарахованого на вартість плати та послуг:

Д-т 644 "Податковий кредит"

К-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

160

6) Списано суму оплаченого авансу в рахунок виконаних умов договору на придбання та встановлення плати:

Д-т 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

К-т 371 "Розрахунки за авансами виданими"

960

7) Віднесена на збільшення вартості комп'ютера вартість материнської плати та наданих послуг на її встановлення:

Д-т 10 "Основні засоби"

К-т 15 "Капітальні інвестиції"

800.

Приклад 2. На підприємстві було здійснено ремонт легкового автомобіля, який використовується для перевезення адмінперсоналу. Для ремонту було використано запасних частин на суму 200 грн (без ПДВ), працівникові, який займався ремонтом машини, була нарахована зарплата у розмірі 80 грн.

Кореспонденції рахунків у цьому разі будуть такими.

1) Списані запасні частини на ремонт машини:

Д-т 92 "Адміністративні витрати"

К-т 207 "Запасні частини"

200

Зазначимо, що витрати щодо ремонту основних фондів списуються на ті рахунки витрат, де безпосередньо беруть участь основні фонди. Якщо, наприклад, ремонтуються основні засоби, що використовуються у виробництві, то й витрати щодо ремонту необхідно списувати на рахунок 23 "Виробництво", у разі ремонту основних фондів, що використовуються для реалізації товарів, - витрати щодо ремонту списуються на рахунок 93 "Витрати на збут" і т. д.

2) Нарахована заробітна плата працівникові, який ремонтував машину:

Д-т 92 "Адміністративні витрати"

К-т 66 "Розрахунки з оплати праці"

80

3) Нарахований збір до Пенсійного фонду та на суму нарахованої зарплати:

Д-т 92 "Адміністративні витрати"

К-т 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення"

25,60

4) Нарахований збір до Фонду соціального страхування на суму нарахованої зарплати:

Д-т 92 "Адміністративні витрати"

К-т 652 "Розрахунки по страхуванню"

4,40

5) Списані в кінці звітного періоду витрати по проведеному ремонту на зменшення фінансового результату:

Д-т 791 "Результат основної діяльності"

К-т 92 "Адміністративні витрати"

310.

Якщо підприємство використовує класи 8 і 9 рахунків, то спочатку витрати, пов'язані з нарахуванням заробітної плати працівникові, який ремонтував автомобіль, відображаються за дебетом рахунка 84 "Інші операційні витрати". Потім ці витрати списуються з кредиту рахунка 84 "Інші операційні витрати" в дебет рахунка 92 "Адміністративні витрати".

Якщо підприємство застосовує клас 8 рахунків без використання класу 9, то в такому разі витрати, відображені на рахунку 84 "Інші операційні витрати", списуються відразу на зменшення фінансового результату - в дебет рахунка 791 "Результат основної діяльності".

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі показано економічний зміст основних фондів підприємств, їх класифікація і оцінка, виділено основні завдання і роль обліку і контролю ремонту та модернізації основних фондів у підвищенні ефективності використання останніх.

На основі опрацьованої літератури ми прийшли до висновків: що необхідними передумовами організації бухгалтерського обліку є відповідно обладнане приміщення для роботи облікового апарату, забезпеченого кваліфікаційними кадрами і засобами механізації. Відсутність таких умов негативно впливає на організацію обліку і контролю за рухом основних засобів.

В сучасних умовах відкриваються широкі можливості механізації облікових робіт по підприємствах. Механізація облікових операцій дозволить вивільнити працівників від виконання вручну трудомістких облікових операцій, підвищити оперативність і достовірність даних бухгалтерського обліку, дасть можливість обліковому персоналу більше часу займатися аналітичними і контрольними функціями, спростити і прискорити документооборот, отримати більший об'єм інформації для проведення економічного аналізу за рахунок введення різного роду довідкових показників, скоротити число працівників бухгалтерії і знизити затрати на утримання адмінуправлінського персоналу, підвищити діючість оперативного контролю за ефективним використанням коштів.

І на кінець, введення в дію нового плану рахунків дає можливість Україні інтегрувати в Європейську спільноту, тісно співпрацювати з МВФ, підвести бухгалтерський облік до світових стандартів та ін. Але разом з тим вимагає перекваліфікації обліковців, розробки нових стандартів, облікових регістрів, розробки нових програм для ЕОМ та багато інших нормативних і законодавчих актів для того, щоб пришвидшити перехід підприємств на ведення бухгалтерського обліку у відповідності з НП (С).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" №291 від 30.11.1999р.

 • Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. – 1999р. – 30с.

 • Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. Тернопіль: - 1996р. – 50с.

 • Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про бухгалтерський облік. - №7. – С.7-17.

 • Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, жовтень, 1999, №41, 110с.

 • С.Голов "Облік основних засобів за МСБО". // Бухгалтерський облік і аудит, 1999 №4-6.

 • Хумінський Г. Облік ліквідації основних засобів. // Діло – 1995р. - №5 (січень) 78с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...