WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

У процесі ревізії ревізійна комісія проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Якщо інвентаризацію в складських приміщеннях не закінчили за один день, то приміщення, опечатують, печатки віддають голові ревізійної комісії або старшому групи перевіряючих.

Ревізор при перевірці звертає увагу на правильність складання інвентаризаційних актів, звіряльних відомостей і обґрунтованість прийняття рішень за результатами інвентаризації. Зокрема за даними інвентаризації складаються інвентаризаційні описи, які мають бути підписані усіма членами інвентаризаційної комісії.

Крім того, матеріальна-відповідальність особи по кожному опису дають розписку, в якій зазначають, що всі цінності пойменовані в описі, комісією перевірені в натурі і внесені в опис у зв'язку з чим претензії до інвентаризаційної комісії немає. Усі цінності зазначені в опису, знаходяться на відповідальному зберіганні. Оформлений опис передається в бухгалтерію, де фактична наявність матеріальних цінностей порівнюється з обліковими даними. В разі розбіжностей між ними складаються порівняльні відомості, які підписуються головним бухгалтером і матеріально відповідальною особою.

Якщо встановлюють недостачу або надлишки, то матеріально-відповідальна особа надає письмове пояснення. Лишки цінностей підлягають оприбуткуванню, а нестачі – відшкодуванню за рахунок винних. Нестачі цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування продукції, товарів і матеріалів у випадках, коли конкретні винні особи не встановленні, можуть бути списані з балансів на витрати виробництва чи обліку.

В процесі виробництва готової продукції на сільськогосподарських підприємствах поряд з товарними запасами формуються також у великих розмірах і виробничі запаси в виді насіння, кормів, сировини для переробки. В зв'язку з цим при ревізії поступлення в господарство товарно-матеріальних цінностей в першу чергу увагу треба приділити повноті і своєчасності оприбуткування продукції виробництва. Велике значення при цьому має правильна постановка обліку і контролю. Поряд з прийомами документального (прийому) контролю в даному випадку можуть бути широко використані і прийоми фактичного контролю, що значно підвищує дійсність контролю за зберіганням врожаю і готової продукції.

При ревізії поступлення зерна, цукрових буряків, овочів, картоплі і іншої продукції рослинництва проводяться шляхом перевірки реєстрів і відправки зерна і іншої продукції з поля, накладних, книг поступлення сільськогосподарської продукції і інших первинних документів. В ході перевірки встановлюється правильність складання вказаних документів, реальність відображених в них операцій, їх достовірність.

Для виявлення повноти і своєчасності оприбуткування урожаю застосовують зустрічну звірку документів.

Ревізія поступлення продукції тваринництва обов'язково повинна включати поряд з прийомами документального контролю і контрольні інвентаризації. Перевіряються по формі журнали обліку надою молока, щоденники поступлення сільськогосподарської продукції, акти настригу і прийому вовни, накладні і інші первинні документи по обґрунтуванню продукції тваринництва. Також застосовують зустрічну звірку даних про кількість одержаної продукції, стрижених овець, кур-несучок і т.д. по вказаних документах і відомостях витрат кормів, накладних на відправку цієї продукції, регістром зоотехнічного обліку. Розходження вказаних даних повинні бути докладно вивчені виявлені їх дійсні причини.

В ході ревізії по плані контрольних інвентаризацій і додаткових свідчень одержані безпосередньо в господарстві, керівник ревізійної групи вибирає одну чи декілька ферм і формує склад інвентаризаційної комісії і проводить контрольну інвентаризацію тої чи іншої продукції тваринництва.

Для виявлення повноти і своєчасності оприбуткування продукції промислових, допоміжних і інших виробництв застосовують також прийом перевірки документів на її оприбуткування і їх зустрічної звірки з документами по нарахуванню заробітної плати робітників вказаних виробництв і документами по оформленню її реалізації чи виробничого споживання.

При ревізії виходу продукції виробничих і інших виробництв необхідно також застосовувати прийоми контрольної інвентаризації, а при необхідності проводити лабораторний аналіз продукції. По їх результатах складають окремі проміжні акти.

Важливо при організації систематичного контролю за поступленням, повнотою і своєчасністю оприбуткування товарно-матеріальних цінностей застосувати попередній і поточний контроль за вказаними операціями.

В ході попереднього контролю виявляють кількість розрахунків, договорів і інших підстав для здійснення договору по доставці тої чи іншої партії товарно-матеріальних цінностей, дотримання діючого порядку видачі довіреностей та їх одержання, строків і умов поставки в господарство і форми розрахунків.

Поточний контроль здійснюється в процесі надходження і оприбуткування вказаних товарно-матеріальних цінностей шляхом перевірки товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур і інших документів, їх зустрічної звірки з внутрішніми документами по оприбуткуванню цих цінностей, або фактичним оглядом і інвентаризацією їх.

Особливу увагу необхідно звертати на всі випадки придбання товарно-матеріальних цінностей у приватних осіб. Діючим законодавством такі закупки заборонені для всіх підприємств і організацій.

Повноту і своєчасність оприбуткування деяких видів закуплених товарно-матеріальних цінностей перевіряють шляхом зустрічної звірки внутрішніх і зовнішніх документів по цих операціях, а також співставлення запасів за рахунок руху матеріалів у суміжні періоди. Інколи господарства оприбутковують не повністю поступленні товарно-матеріальних цінностей в новій сумі пред'явлених до оплати фактично оплачених рахунків постачальників і не пред'являють до них претензій.

За вказаними розходженнями можуть скриватися факти присвоєння тих чи інших цінностей окремими посадовими особами. По всіх виявлених фактах зловживання складають окремі проміжні акти.

Всі виявленні випадки недооприбуткування придбаних товарно-матеріальних цінностей рекомендується виписувати в окремі відомості по видах цих цінностей із вказанням дати їх поступлення, номерів прихідних документів, місць зберігання і винних осіб. Ці дані потім включають в загальний акт ревізії чи справку перевірки, по них приймають міри по відшкодуванню матеріального збитку.

IV. Контроль і ревізія вибуття товарно-матеріальних цінностей.

В організації контролю за рухом товарно-матеріальних цінностей на сільськогосподарських підприємствах особливе місце займає здійснення систематичного контролю за їх вибуттям.

Найбільше уваги потрібно приділяти організації діючого контролю за рухом сільськогосподарської продукції, заради виробництва якої і функціонує сільськогосподарське підприємство.

Як показує аналіз матеріалів ревізії найбільш характерними каналами незаконного використання сільськогосподарської продукції являються її крадіжка під час збору і псування в процесі зберігання. Тому контролери повинні виявляти дотримання діючого порядку реалізації, відпуску боржникам господарства, зберігання сільськогосподарської продукції, починаючи від її виходу і закінчуючи використанням.

Ревізію вибуття продукції рекомендується здійснювати по окремих видах, широко використовуючи при цьому прийоми зустрічної звірки і балансових розрахунків її руху на підставі даних по рахунках "Готова продукція" і "Насіння і корми".

Перевіряючи записи по реалізації продукції, необхідно співставити дані по окремих аналітичних рахунках і синтетичних рахунках: "Реалізація", "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Готова продукція" і "Матеріали" та інші. Особливу увагу при цьому необхідно звертати на розходження в вазі і кількості відправленої і прийнятої заготівельними організаціями і іншими покупцями товарної продукції. Необхідно перевірити правильність підрахунку, кількості скидок і надбавок, застосовуючих в відповідності з діючими умовами заліку окремих видів продукції при їх оплаті.

Перевіряючи вибуття сільськогосподарської продукції по інших напрямках використання, контролери повинні виявити реальність таких операцій – шляхом зустрічної перевірки відповідних первинних документів, а також вивчення самих документів. Ефективним засобом контролю в цих випадках може бути балансовий рахунок руху окремих видів продукції.

Особливе місце займає підвищення ефективності використання кормів власного виробництва, а також придбаних у інших підприємствах і організаціях. Нерідко сільськогосподарські підприємства допускають необґрунтоване формування фуражних фондів рахунок виробничого зерна і інших товарних продуктів, їх раціонального використання, псування в процесі зберігання. Особливо добре необхідно перевіряти реальність використання покупних кормів, в першу чергу концентратів. Тут необхідно практикувати контрольні інвентаризації кількості вказаних кормів на складах і фермах і їх використання безпосередньо в процесі годівлі тварин.

Виробниче використання насіння і посадкового матеріалу вивчається на основі даних відображення відповідних аналітичних рахунках до синтетичних рахунків "Насіння і корми" і "Основне виробництво" з обов'язковим використанням оправдовуючих первинних документів, і норм використання кожного виду насіння, діючих в даній зоні. Знайдені випадки значних відхилень фактичного витрачання насіння від нормативного повинні бути добре вивченні, інакше за ними можуть приховуватись факти зловживання. Добре перевіряють кожний випадок списання недостач насіння і посадкового матеріалу з метою виявлення конкретних винних осіб, допустивши їх псування, загибель чи крадіжку.

З розширенням хімізації сільськогосподарського виробництва велику увагу в ревізійній роботі було приділено вивченню ефективності використання мінеральних і органічних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів. Самим розповсюдженням каналом їх втрати в сільському господарстві являється псування в процесі зберігання. На її виявлення і повинно було перш за все направлена увага ревізорів.


 
 

Цікаве

Загрузка...