WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

4

План

Вступ

 • Значення, завдання ревізії і контролю товарно-матеріальних цінностей.

 • Джерела даних для ревізії.

 • Контроль і ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей.

 • Контроль і ревізія вибуття товарно-матеріальних цінностей.

 • Оформлення результатів ревізії товарно-матеріальних цінностей.

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  Зміст

  Вступ....................................................................................

 • Значення, завдання ревізії і контролю товарно-матеріальних цінностей.................................................

 • Джерела даних для ревізії.............................................

 • Контроль і ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей.................................................

 • Контроль і ревізія вибуття товарно-матеріальних цінностей.........................................................................

 • Оформлення результатів ревізії товарно-матеріальних цінностей.................................................

  Висновки і пропозиції.......................................................

  Список використаної літератури...................................

 • 4

  6

  7

  8

  15

  19

  23

  24

  Вступ

  Контроль означає перевірку, виконання тих чи інших господарських рішень з метою встановлення їх законності і економічної доцільності. Головна мета контролю – всебічна перевірка господарської діяльності його структурних виробничих підрозділів, виконання ними встановлених планів і завдань, дотримання державної дисципліни і законності, стану збереження та раціонального використання грошових та матеріальних цінностей, режиму економії, правильності ведення обліку та звітності.

  Важливим способом економічного контролю є, ревізія, за допомогою якої проводиться вивчення, збирання і фіксація господарських порушень з метою виявлення законності господарювання. За допомогою ревізії здійснюється контрольна функція господарства і найбільш повно реалізується принципи економічного контролю.

  Ревізія має чіткий правовий статус, що закріпляє границі її проведення, права та обов'язки посадових осіб, порядок оформлення і розгляд результатів.

  Діючим законодавством тільки у відношенні ревізії встановлено, що вони проводяться у всіх підприємствах, організаціях незалежно від їх видів, галузевого відношення і відомчого підпорядкування і в строго встановленні строки. В ході ревізії вивчаються всі сторони господарсько-фінансової діяльності перевіряючих підприємств, організацій.

  Ревізія здійснюється спеціальними контрольно-ревізійними органами, працівники яких мають, як правило спеціальну підготовку, що забезпечує реалізацію принципу діяльності і ефективності економічного контролю.

  При проведенні ревізії широко використовуються всі прийоми і способи фактичного-документального контролю, що дозволяє найбільш глибоко вивчити перевіряючі питання, і тим самим успішно вирішувати задачі економічного контролю.

  І. Значення, завдання контролю і ревізії.

  Для здійснення безперервності процесів розширеного виробництва сільськогосподарські підприємства створюють і планомірно доповнюють запаси товарно-матеріальних цінностей як складової частини їх виробничих фондів. Із збільшенням об'ємів сільськогосподарського виробництва особливу актуальність представляють питання раціонального формування і використання вказаних виробничих запасів і забезпечення їх зберігання. Ресурсозбереження виступає важливим напрямком ефективного ведення господарства. Здійснення цих задач сприяє організації нелегкого економічного контролю на кожному підприємстві.

  Основними завданнями контролю і ревізії товарно-матеріальних цінностей на сільськогосподарських підприємствах являються:

  • забезпечення зберігання основних засобів;

  • перевірка повноти і своєчасності оприбуткування продукції власного виробництва;

  • перевірка законності і доцільності придбання товарно-матеріальних цінностей;

  • перевірка обґрунтування, списання товарно-матеріальних цінностей;

  • перевірка реальності залишків матеріальних цінностей;

  • перевірка дотримання норм списання спеціального одягу і спеціального взуття, і спеціального харчування;

  • контроль за порядком видачі довіреностей і їх використання.

  ІІ. Джерела даних для ревізії.

  Джерелами даних для проведення ревізії товарно-матеріальних цінностей є: дані аналітичного і синтетичного обліку; виробничі звіти по допоміжних виробництвах; утриманню і експлуатації машинно-тракторного парку (форма №188); звіти матеріально-відповідальних осіб і дані складського обліку; інвентарні картки, розрахунки нарахування амортизації, а також первинні документи про надходження, витрати і внутрігосподарське переміщення цінностей. В ході ревізії рекомендується використовувати також матеріали раніше проведених ревізій і внутрішньогосподарських перевірок, статистичну і річну звітність за підсумками інвентаризації і роботи автомобільного парку, типові і внутрігосподарські норми витрат окремих видів ресурсів (наприклад насіння, кормів, нафтопродуктів), листування з вищестоячою організацією та контролюючими органами тощо.

  В умовах журнально-ордерної форми обліку, крім того, вивчають головну книгу, журнали – ордери №10/1; 10/2 і 13, а при таблично-картковій формі обліку табуляторами №16 і 17. "Оборотна відомість кількісно0сумового обліку"; №18 "Відомість визначення відхилень", №19 "Відомість розподілу відхилень"

  ІІІ. Контроль і ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей.

  Для успішного рішення задач контролю і ревізії товарно-матеріальних цінностей рекомендується на сільськогосподарських підприємствах контроль і ревізію здійснювати в встановленому порядку, забезпечуючи логічну взаємність попередніх і наступних контрольно-ревізійних робіт. Спочатку перевіряючі особи вивчають місця і поряд зберігання цінностей, організацію складського обліку, відповідальність складських приміщень та інших місць зберігання встановленим вимогам. Потім перевіряють роботу по підбору матеріально-відповідальних осіб, наявність договорів про повну матеріальну відповідальність і правильність їх складання, строки і якість проведення у між ревізійний період інвентаризації та вираження результатів їх в обліку. При цьому проводять вибіркову інвентаризацію цінностей і підбивають її підсумки. Потім виявляють повноту, своєчасність і правильність оприбуткування своїх матеріально-технічних засобів, що надійшли в господарство і готової продукції по окремих каналах поступленнях і галузях виробництва.

  При цьому встановлюють повноту, своєчасність і правильність списання товарно-матеріальних цінностей по окремих напрямках їх вибуття.

  Закінчується ревізія виявленням дотримання встановленого порядку нормування товарно-матеріальних цінностей відповідальність їх фактичних залишків, наявність залишків товарно-матеріальних цінностей і відповідальність даних бухгалтерського обліку, даним – бухгалтерської, статистичної і оперативно-технічної звітності про їх наявність і рух.

  В забезпеченні зберігання і раціонального розміщення товарно-матеріальних цінностей, важливе значення має правильна організація складського господарства, в розумінні якого входить кількість необхідних приміщень для їх зберігання з набором відповідних вимірювальних облікових, протипожежних і охоронних засобів. Тому при здійсненні всіх форм економічного контролю за станом зберігання товарно-матеріальних цінностей в першу чергу необхідно приділяти увагу організації складського господарства.

  На виявлення всіх питань організації складського господарства, збереження товарно-матеріальних цінностей напрямлений наступний контроль за вказаними операціями, основною формою якого являються документальні ревізії.

  В ході ревізії встановлюють кількість і стан складських приміщень і інших ємкостей, призначених для зберігання відповідних видів товарно-матеріальних цінностей, під'їзних доріг, ново вимірювальних приладів, протипожежних засобів, охорони, зберігання і складського обліку.

  Основними прийомами контролю являються перегляд складського господарства, ознайомлення з документами, їх перевірка, контрольна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, зустрічна звірка документів і записів.

  Перевірка складських приміщень, рекомендується проводити шляхом їх огляду в дійсності на початку ревізії. Ревізори встановлюють технічний стан тих чи інших приміщень, необхідність ваг, таблиць, мірної тари і інших вимірювальних приладів. Стан складів і зберігання товарно-матеріальних цінностей перевіряють шляхом їх фактичного огляду, в процесі якого встановлюються дотриманням діючих наказів і рекомендацій про порядок закладки і зберігання окремих видів цих цінностей, підтримка встановленого режиму, вологості, температури, освітлення і т.д.

  Детальній перевірці підлягає стан роботи по прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей на складах. Для цього рекомендується в процесі ревізії провести фактичний контроль прийому і відпуску окремих видів продуктів і матеріалів.

  Необхідно ознайомитися з фактичним станом складського обліку на окремих складах, в кладових і інших місцях збереження тих чи інших цінностей.

  На наступному етапі ревізії перевіряють укомплектованість складу матеріально-відповідальних осіб за освітою, кваліфікацію, стажем роботи і їх раціональна розстановка. В той же час звертається увага: чи не притягувалися матеріально відповідальні особи до кримінальної відповідальності, чи укладені письмові договори і де вони зберігаються; чи погоджений з головним бухгалтером їх приймання і звільнення. При прийомі на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю в обов'язковому порядку укладається договір про матеріальну відповідальність. Матеріально-відповідальну особу до початку до початку виконання службових обов'язків слід ознайомити з посадовою інструкцією, в якій визначаються права та обов'язки працівників, розпорядок їх роботи, порядок приймання і відпуску цінностей, їх документальне оформлення. Крім того ревізором встановлюється своєчасність передачі матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальних осіб і відображення результатів у бухгалтерському обліку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...