WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

Для цього проводять контрольну інвентаризацію кормів, порівнюють дані різних документів бухгалтерського і оперативно-статистичного обліку і звітності.

5. Документальне оформлення контролю і ревізії готової

продукції рослинництва

Узагальнення результатів контролю і ревізії включає комплекс методичних прийомів групування і систематизації результатів, необхідних для прийняття рішення до усунення виявлених недоліків у діяльності підприємства, яке контролюють. Зокрема, складають відомості вибіркової інвентаризації цінностей, акти ревізії складу.

Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник ревізійної бригади, а також керівник і головний бухгалтер підприємства, діяльність якого контролюють.

Акт ревізії – службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків окремих господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому, виявленні недоліки в господарюванні та додержання нормативних правових актів.

Акт ревізії виробничої і фінансової діяльності складається із вступної і основної частини, додатків.

Висновки і пропозиції

Отже, основним завданням контрольно-ревізійної роботи є контроль за виконанням якості і обсягів продукції рослинництва, контроль за зменшенням витрат на вирощування продукції рослинництва, а також вжиття заходів щодо запобігання фактам приписок, нестач і крадіжок, марнотратства та іншої безгосподарності.

Права, обов'язки і відповідальність ревізорів, передбачені діючим законодавством і нормативно-правовими актами, створюють необхідні передумови для об'єктивного фінансово-господарського контролю діяльності підприємств.

Ревізія сприяє підвищенню ефективності господарювання підприємства, яке ревізують і акт ревізії в цьому відіграє важливу роль.

Контрольно-аналітична таблиця витрат насіння на сівбу в с/с "Воля" Лановецього району, Тернопільської області за вересень 2000р.

Видано насіння по накладних (ф.№87), ц

4000

580

Списано насіння на сівбу (ф.№119), ц

3900

580

Посівна площа, га. (ф.4-сг)

1500

300

Норма висіву насіння, ц/га

2,2

1,9

Загальний норматив витрат насіння, ц

3300

570

Залишок насіння, ц

100

Норма списання насіння, ц/га

600

10

Посівна площа по даних облікових листків трактористів-машиністів (ф.№67), га

1500

300

Список використаної літератури:

 • Білуха М.Т. "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту". – К.: "Вища школа", 1994 рік.

 • Бутынец Ф.Ф. "Контроль и ревизия в сельськохозяйственных предприятих".

 • Овсяников Л.Н. "Ревизия сегодня и завтра". "Финансы", №4, 1997г.

 • Шатковська П.С. "Економічний контроль на сільськогосподарських підприємства"

 • Штейман М.Я., Євсєєв М.Ф. "Контроль і ревізія в сільськогосподарських підприємствах".

 • За редакцією Литвина Ю.Я. "Бухгалтерський облік в сільському господарстві".

  Задача

  Згідно з даними звіту касира на 16 червня 1999р. у касі налічувалось 898292крб. У процесі ревізії 16 чернв я199__р. у касі виявлено готівки купюрами: 50грн. – 4шт, 20грн. – 13шт., 10грн. – 18шт., 5грн. – 17шт., 2грн. – 29шт., 1грн. – 126шт.

  Крім того, у касі знаходились акції господарства на суму 145грн., поштові марки вартістю – 23грн., конверти – 32шт. по 30коп. за 1шт., а також розписки голови селянської спілки на отримання грошей з каси на суму 45000крб. і головного зоотехніка на суму 40грн.

  Необхідно:

 • Встановити характер порушень і взяти письмове пояснення у касира.

 • Визначити фактичну наявність готівки в касі й скласти відповідний акт інвентаризації.

 • Відрегулювати суму готівки в касі відповідно до даних касової книги (вказати назву первинного документу і суму).

 • Скласти кореспонденцію рахунків.

 • Обгрунтувати дії контролера ревізора.

  1. Касиром здійснено такі порушення:

  а) видано з каси гроші на суму 185000крб. директору товариства і головному зоотехніку по розписках;

  б) допущено лишки грошей в касі на суму 139грн.

  Ревізору управління АПК

  Ригайлу М.К.

  касира с/с "Воля"

  Кравця І.С.

  Пояснення

  З приводу виявлення лишків готівки в касі в сумі 139грн. пояснюю наступне:

  у відомості на видачу зарплати адмінперсоналу за травень місяць 1999року №15, яка списана 14 червня ц.р., я розписалася про отримання грошей в сумі 139грн., а грошей з каси не взяла.

  На момент проведення інвентаризації каси, я даний факт забула. Щодо нестачі в сумі 185грн. пояснюю, що директор і головний зоотехнік товариства терміново відбували у відрядження 11 червня ц.р. в м.Київ. Я видала їм відповідні суми 45грн. і 140грн. без оформлення видаткових касових ордерів на підставі розписок про одержання.

  16.06.1999р. _________

  2. Залишок по звіту на момент інвентаризації 898грн. (вісімсот дев'яносто вісім гривень).

  Крім цього касир Кравець І.С. пред'явила розписки: директора товариства Залолуха Б.М. на отримання грошей з каси на суму 45грн. (сорок п'ять гривень) і головного зоотехніка Кобилянського В.Б. – на суму 140 грн. (сто сорок гривень).

  Комісія пропонує касиру негайно оприбуткувати в касу товариства лишки грошей в сумі 139грн., а також пред'явлені розписки на видачу грошей до витрат на приймає, а пропонує видану суму 185грн. оприбуткувати.

  Ревізор управління АПК

  Тернопільської райдержаадміністрації Ригайло М.К.

  Головний бухгалтер

  с/с "Воля" Солошин О.М.

  Касир Кравець І.С.

  АКТ

  інвентаризації каси сільськогосподарського товариства

  с/с "Воля" с.Гриньки Тернопільської області

  Лановецького району.

  16червня 1999р.

  Комісія в складі ревізора управління АПК Тернопільської райдержадміністрації Ригайла М.К. в присутності головного бухгалтера товариства Солошин О.М. провела інвентаризацію каси у касира Кравець І.С. станом на 16 червня 1999р.

  В результаті інвентаризації встановлено:

 • Готівки пред'явлено касиром в сумі 1038грн. (одна тисяча тридцять вісім гривень);

 • Поштовик марок пред'явлено на 23грн. (двадцять три гривні);

 • Акцій товариства — на суму 145грн. (сто сорок п'ять гривень).

 • Конверти (32шт. * 35коп.) на суму 11грн. (одинадцять гривень).

  Підраховані в акті суми готівки поштових марок, акцій, конвертів, прибуткові і видаткові касові документи мною пред'явлені повністю і в акті записано правильно. Залишок готівки по касовій книзі на час перевірки підрахований правильно. Ніяких інших документів, грошових коштів і цінностей в касі немає.

  16 червня 1999р. Касир: Кравець І.С.

  3.4. Виявлені лишки готівки в касі на суму 139грн. оприбуткувати

  Дт Кт Сума (первинні документи)

  50 80 139грн. прибутковий касовий ордер.

  Видані гроші в сумі 185000крб. по розписках – оприбуткувати:

  Дт Кт Сума (первинні документи)

  50 80 185грн. прибутковий касовий ордер.

  Внаслідок регулювання суми готівки в касі відповідно до даних касової книги сума готівки становитиме:

  898грн. + 139грн. + 185грн. = 1222грн.,

  або нестача фактичної готівки до даних звіту – 185грн.

  (1222грн. – 1037грн.)

  Дт Кт Сума (первинні документи)

  84 50 185грн. видатковий касовий ордер.

  5. Керуючись Положенням про порядок ведення касових операцій, ревізор управління АПК пропонує акт інвентаризації каси розглянути на засіданні Ради товариства і виділити питання про відшкодування нестачі грошей в касі та про доцільність перебування Кравець І.С. на посаді касира товариства.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...