WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

Крім того, загальну кількість насіння витраченого на сівбу, по актах (ф.№119) зіставляють з нормативною кількістю, яку визначають множенням фактично засіяної площі (ф.№1сг) на норму висіву (ф.№1).

Дані таблиці свідчать, що 100ц зерна фактично одержано зі складу, не використано на сівбу. Крім того, порівняно з нормативом, списано 600ц зерна, тобто понад 20% норми. Встановлені факти вказують на можливе його розбазарювання. Тому ревізійна комісія повинна взяти пояснення в агронома, бригадира та інших працівників про причини перевитрат.

Необхідно проаналізувати також достовірність даних про розмір засіяних площ. З цією метою розмір засіяних зіставляють на яку списано зерно по акту (ф.№119), із загальною площею, на якій фактично проводились посівні роботи згідно з обліковими листками трактористів-машиністів (ф.№67).

Аналогічно перевіряють достовірність списання насіння на пересів і підсів площ. Крім того, достовірність пересіву і підсіву зернових підтверджують звіренням даних облікових листків трактористів з актами обстеження посівів, а також актами держінспекції по списанню загиблих посівів.

У всіх випадках при перевірці розбіжностей витрат на сівбу, пересів, підсів необхідно перевіряти достовірність даних про базисні норми якості зерна, наявність даних про його класність відповідну до ГОСТу, а також обгрунтованість, попередню розробку і затвердження норм висіву.

Перевіркою витрат зерна на сівбу можна встановити також, факти пересортиці його по видах і якості, своєчасність і правильність оформлення документів витрат зерна на сівбу. Аналогічно перевіряють достовірність посівних площ і витрат посівного та садивного матеріалу по інших культурах.

Значну увагу ревізійна комісія повинна приділяти питанням заготівлі та використання добрив. При цьому перевіряють виконання плану вивезення гною, пестицидів, гербіцидів та інших добрив.

Достовірність інформації про кількість внесення добрив та своєчасність їх списання перевіряють зіставленням даних актів про використання мінеральних добрив, пестицидів та гербіцидів (ф.№118) облікових листів тракториста (ф.№67, ф.№67б), дорожних листів тракториста (ф.№68), вантажного автомобіля (ф.№4с), нагромаджувальних відомостей обліку використання машинно-тракторного парку (ф.№37а), роботи вантажного автотранспорту (ф.№38), звітів про використання добрив (ф.№9сг, ф.№9-6сг) та даних аналітичного обліку. При виконанні робіт по внесенню добрив організаціями об'єднання "Сільгоспхімія" реальність обсягів робіт, відображених в актах (здачі-приймання виконаних робіт) по хімізації (ф.№118а)хім) установлюють зустрічними перевірками документів в цих організаціях та контрольними обмірами робіт і оглядом якості їх виконання.

За такою ж методикою перевіряють правильність списання інших витрат на виробництво продукції рослинництва.

4. Контроль за обсягами та якістю виробництва готової

продукції рослинництва

Особливу увагу слід приділяти контролю за правильністю записів про обсяги і якість виробництва готової продукції рослинництва.

Особливо важливою ділянкою, на яку повинна звернути увагу ревізійна комісія, є забезпечення доставки всього вирощеного і зібраного на полі врожаю на пункти зважування, зберігання, а також достовірність обліку, запобігання втратами зерна на стадіях збирання, перевезення, зважування, зберігання, сушіння, очищення. Першочергове значення має контроль достовірності даних про масу намолоченого і доставленого на тік зерна. При існуючій формі обліку тут інколи можливі розбіжності в масі зерна і випадки його розбазарювання. Причини цього — відсутність точного обліку кількості в документах на відправку зерна з поля від комбайнів на тік.

З цією метою доцільно контролювати відхилення маси кожної партії доставленого зерна по кожному талону від середньої маси по господарству за той день. Аналогічно аналізують дані регістрів для обліку врожаю зерна. Для зіставлення використовують дані умовної бункерної маси (ф.№77) і фактичної маси бункерів (ф.№78). Випадки недовезення зерна на тік по окремих рейсах виявляють порівнянням кількості талонів водіїв автомобілів у комбайнерів з кількістю талонів комбайнерів у водіїв із записами в реєстрі (ф.№78), який веде вагар. При використанні реєстрів необхідно звіряти повноту, достовірність та ідентичність записів у реєстрах (ф.№77, ф.№77а, №78) при чини відсутності будь-яких талонів чи невідповідність записів у реєстрах необхідно з'ясовувати з водіями, комбайнерами, вагарями.

Списання маси зерна на досушування і засміченість при його очищенні на току оформлюють актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (ф.№82). При цьому інколи попередній аналіз на вологість та засміченість не проводять. Акти нерідко складають у кінці місяця або сезону при передаванні зерна з току в комору. В результаті на сушіння і засміченість списують різницю між бункерною масою зерна, визначеною на ваговій і току, та масою зерна, переданого в комору, з урахуванням реалізації та іншого вибуття.

Для перевірки достовірності списання маси зерна на витрати необхідно визначити середній процент вологості і засміченості його до і після переробки. Вологість визначається елктровологоміром ВП-1, а засміченість розподілом зразка на фракції і визначення їх питомої ваги. Різницю між вологістю і засміченістю зерна до і після переробки приймають за допустиму норму списання його на усушку і непридатні відходи. Одержану середню норму множать на загальний валовий збір у первинній бункерній масі даної партії і розраховують масу зерна, яке підлягає списанню.

Доцільно перевіряти стан ведення талонів і реєстрів, правильність та якість їх замовлення; наявність аналізів якості зерна (вологість і засміченість); використання вологомірів, виконання своїх функціональних обов'язків інспекторами по якості, дотримання правил зважування тари і зерна.

Ревізію надходження цукрових буряків, овочів, картоплі та іншої продукції рослинництва починають з перевірки щоденників надходження сільськогосподарської продукції, накладних та інших первинних документів. Для виявлення повноти і своєчасності й оприбуткування проводять зустрічну звірку цих документів з документами по нарахуванню оплати праці за збирання врожаю — обліковими листами трактористів, праці і виконання робіт, дорожніми листами трактора та вантажного автомобіля. При ревізії під час збирання врожаю доцільно провести контрольну інвентаризацію продукції.

Контроль кормовиробництва має свої особливості. Перш за все важливо перевірити повноту оприбуткування грубих і соковитих кормів, достовірність обліку їх надходження й використання.

Найправильніше можна визначити масу заготовленого сіна і соломи зважуванням на автомобільних вагах перед закладанням на зберігання.

В скиртах масу цих кормів визначають виходячи з об'єму скирти і маси кормів в 1м3. Оприбутковують сіно і солому в два етапи. На першому (через 5-10 днів після закінчення скиртування) визначають їх масу множенням об'єму скирти на портативну масу сіна чи соломи в 1м3. За цими даними складають статистичну звітність.

На другому етапі (через 1,5-2 місяці) комісія повинна повторити визначення об'єму скирт і фактичну масу 1м3 соломи і сіна. Фактичну їх масу встановлюють вибірковими зважуваннями однієї скирти або її частини (по довжині не менше 4-5м) кожного типу сіна чи соломи. Дані обмірювання по кожній скирті як попереднього, так і заключного етапу оприбуткування записують в акти приймання кормів. Різниця маси між попередніми і наступними оприбуткуваннями повинна бути зафіксована в обліку.

Масу сінажу визначають не раніше як через 10-15 днів; силосу – 20днів, але не пізніше одного місяця після закінчення закладання на основі її об'ємності даних і нормативної маси сінажу та силосу в 1м3.

Масу коренебульбоплодів, вивезених з поля до місця зберігання чи використання, розраховують тільки зважуванням, а масу залишків землі і листя — вибірковими зважуваннями кількох партій коренебульбоплодів до і після їх очищення, про що комісія складає спеціальний акт, по якому оцінюють валовий збір врожаю коренебульбоплодів, вивезених з поля, а також закладених у бурти.

При ревізії необхідно звертати увагу на достовірність даних облікових документів на оприбуткування кормів про розміри скирт, стогів, траншей та правильності застосування нормативної питомої ваги 1м3 кормів.


 
 

Цікаве

Загрузка...