WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

Контроль i ревiзiя готової продукцiї на складi - Курсова робота

3

ПЛАН

Вступ

 • Значення і роль контролю і ревізії готової продукції рослинництва.

 • Види і форми контролю готової продукції рослинництва.

 • Контроль і ревізія затрат на виробництво продукції рослинництва.

 • Контроль за обсягами та якістю виробництва готової продукції рослинництва.

 • Документальне оформлення контролю і ревізії готової продукції рослинництва.

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  Додатки

  Вступ

  Сільськогосподарське виробництво займає провідне місце серед інших галузей АПК. Воно покликане забезпечити населення продуктом харчування. Але поки що зростаючий платоспроможний попит населення на продукти харчування залишається неповним. Не вдалося вийти із залежності від зовнішнього сільськогосподарського ринку. За кордоном закуповуємо зерно і олію, плодоовочеві консерви, хоч є всі можливості вирощувати і виробляти цю продукцію в Україні. Ще низькою залишається ефективність вирощування сировинних ресурсів, зростає собівартість продукції, знижується фондовіддача, погіршується екологічне становище. Загострюється проблема якості продукції, яка забруднюється шкідливими для людського організму сполуками нітратів, радіонуклідами.

  Тому уряд надає сільському господарству великого значення в програмі невідкладних заходів щодо оздоровлення економіки України. Зокрема, передбачається забезпечення еквівалентного товарообігу між сільськогосподарськими та іншими, галузями народного господарства. Має бути збалансованість обсягу сільськогосподарського виробництва і матеріально-технічного постачання. Не може надалі діяти хибна система збільшення з року в рік планів виробництва сільськогосподарської продукції при значному щорічному зменшенні капітальних вкладень у галузь.

  Головною особливістю сільськогосподарського виробництва є земля. При розумному використанні вона не зменшується, а навпаки підвищує свою родючість. Земля є незмінним засобом виробництва. Систематичне підвищення родючості грунту пов'язане з додатковими вкладеннями на поліпшення обробітку землі, придбання добрив.

  Також важливою особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що процес створення продукту здійснюється тут під впливом не тільки знарядь і предметів праці та робочої сили, а й природних умов. При цьому фактори зовнішнього середовища (опади, температура, повітря, світло) впливають на розвиток кінцевого продукту рослинництва.

  Процес виробництва у рослинництві неможливо організувати так, щоб усі роботи пов'язані з вирощуванням культур (сівба, обробіток грунту і посівів, збирання урожаю) виконувались одночасно в одному господарстві. Тут період виконання певних робіт має відповідати певному періоду вегетаційного розвитку культури. Тому роботи в рослинництві виконують суворо додержуючи їх черговості.

  Процес виробництва у рослинництві витікає у двох суміжних роках, відповідно до цього і витрати виробництва поділяють на витрати:

 • на врожай поточного року (на вирощування і збирання врожаю);

 • під урожай майбутнього року (переважно підготовчі роботи до нового процесу виробництва).

  Чітке розмежування витрат між двома суміжними звітними періодами є важливим моментом у визначені часу початку і закінчення виробничого процесу по кожній культурі і правильному визначенні собівартості продукції.

  У сільському господарстві завдяки вмілому використанню досягнень сучасної аеробіологічної науки і досвіду, вихід продукції може бути значно збільшений при мінімальних додаткових витратах насіння, добрив, кормів. При цьому важливу роль відіграє оперативний контроль за витратами виробництва і виходом готової продукції. Значення його в періоді здійснення виробничого процесу набагато важливіше, ніж контролю, здійснюваного керівництвом господарства і спеціалістами після його затвердження.

  1. Значення і роль контролю і ревізії готової

  продукції рослинництва

  Контроль за своїм змістом включає перевірку економічних, соціальних, політичних, ідеологічних, науково-технічних та інших напрямів розвитку суспільства. Економічний контроль поширюється на сферу розвитку суспільства. Економічний контроль поширюється на сферу розвитку економіки народного господарства — галузі, підприємства, об'єднання. Господарська діяльність усіх галузей народного господарства в умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошового вимірника, тобто фінансового критерію. Тому в системі економічного контролю сформувався фінансово-господарський контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері господарської діяльності.

  Метою фінансово-господарського контролю є сприяння використати раціонально засоби і предмети праці і самої праці у підприємницькій діяльності для одержання найбільшого прибутку. Завдання фінансово-господарського контролю поділяють на окремі і загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін господарської діяльності (використання сировини у виробництві, витрати виробництва, випуск готової продукції), а загальних — всієї господарської діяльності об'єднання, галузі, з визначенням рентабельності і конкурентоспроможності продукції, прибутковість підприємства.

  Основними завданнями фінансово-господарського контролю є виявлення та профілактика порушень у технології виробництва, які мають причинні зв'язки з випуском недоброякісної продукції, нерентабельною роботою окремих ланок господарства, перевитратами на її виробництво, неконкурентоспроможністю продукції.

  Фінансово-господарський контроль в Україні здійснюється державними контрольними органами, громадським і незалежним аудиторським контролем.

  Функціонування системи фінансово-господарського контролю, у якій здійснюється контрольно-ревізійна робота, залежить від раціональної організації її. Організація контрольно-ревізійної роботи зумовлена потребою координації і взаємної ув'язки цілого ряду однорідних за технічним характером процесів, виконання яких здійснюються колективом працівників.

  Контрольно-ревізійна робота — це сукупність трудових і матеріальних елементів, пов'язаних з використанням контрольно-ревізійного процесу, а також створенням необхідних умов для його здійснення.

  2. Види і форми контролю готової продукції рослинництва

  За змістом і призначенням ревізії поділяють на тематичні, вибіркові, комплексні.

  Тематичні — перевіряють окремі сторони діяльності підприємства. Призначення їх полягає в оперативному реагуванні на різні збудження і конфліктні ситуації у системі господарської діяльності з метою планового регулювання поведінки системи відповідно до заданих параметрів її функціонування.

  Вибіркові ревізії проводять аналогічно тематичним з тією лише відмінністю, що у них конкретизують періоди і об'єкти контролю, вибрані для перевірки окремих видів господарських процесів або операцій. Так, наприклад, ревізія операцій з виробництва продукції рослинництва і ревізія операцій із заготівлі і реалізації овочів.

  Комплексні ревізії — виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства та його структурних підрозділів перевіряє комплексно бригада спеціалістів різних професій. Призначення її полягає у найбільш повній і всебічній оцінці діяльності підприємства за ревізійний період, виявленні резервів і напрямів удосконалення його роботи на наступні періоди.

  Ревізію і контроль готової продукції рослинництва проводять у таких стадіях:

 • Ревізія і контроль затрат на виробництво продукції рослинництва.

 • Ревізія обсягів виробництва продукції.

 • Ревізія і контроль якості виробництва продукції рослинництва (контроль за якістю зерна, силосу, сінажу).

  3. Контроль і ревізія затрат на виробництво

  продукції рослинництва

  Важливий напрям ревізії затрат на виробництво продукції рослинництва — перевірка достовірності облікових даних про витрачання на сівбу насіння і садивного матеріалу. У процесі перевірки необхідно підрахувати усю кількість насіння, витраченого на сівбу по накладних (чеках-накладних) чи лімітно-забірних картках (ф.№117) і фактично списаного на сівбу в актах (ф.№119). На практиці бувають розбіжності між цими показниками: списано менше, ніж видано зі складу (в таких випадках залишок насіння повинен бути повернений на склад або рахуватись у підзвіті в бригадира і в наявності), списано більше, ніж одержано зі складу (в таких випадках може бути безпідставне списання насіння на сівбу).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...