WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Зокрема, Президент України Леонід Кучма підкреслив, що "в результаті податкових перетворень повинна бути створена така податкова служба, яка б стимулювала економічний розвиток в Україні, що означає створення умов для залучення інвестицій в економіку України, розвиток підприємництва; зниження податкового тиску з метою дотримання податкового законодавства платниками податків та підвищення надходжень на основі добровільності; забезпечення стабільних надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Створення податкової служби, яка ефективно, справедливо, прозоро та чесно адмініструє податкове законодавство.

Встановлення прозорих, підзвітних та неупереджених зв'язків між ДПС та суспільством, запровадження в практику роботи партнерських відносин з платниками податків.

Основним принципом повсякденної праці податківців має стати налагодження партнерства між державою і підприємцем, щоб міцніли довіра і взаєморозуміння між податковими працівником і платником Податків".

Голова ДПА України Микола Азаров наголосив, що "реформування податкової системи — завдання із завдань, яке для нашої держави і суспільства справді є універсальним, всеохоплюючим. Сама реформування, докорінна перебудова, а не поверхневі косметичні новації, які не вносять нічого нового по суті. Але не менш очевидно, що стратегічні цілі податкових перетворень — у підтримці та стимулюванні реальної економіки, виробництва, легалізації, виходу з тіні прихованих капіталів, набутих не кримінальним шляхом. Саме в цьому колосальні резерви економічного зростання. Загалом же я хочу добитися ситуації, коли в Україні буде вигідно працювати — податкова система сприятиме цьому".

Проаналізувавши висловлювання та настанови керівництва держави та ДПА України, вироблено підстави для чітких перспектив ДПС України та їх моделі. Тому завдання Департаменту розвитку та модернізації ДПС України полягає у послідовному інформуванні працівників податкової служби, платників податків, суспільства в цілому про хід підготовки документів для укладання угоди зі Світовим банком на позику за результатами перевірки місією Світового банку стану підготовки плану впровадження проекту модернізації.

Особлива увага приділятиметься обговоренню в ЗМІ таких складових проекту:

управління людськими ресурсами (людські ресурси — основна цінність податкової служби);

модернізація аудиту (кабінетний аудит, визначення ризиків, документальний аудит);

проблеми та нові форми роботи з платниками податків;

модернізація існуючого порядку реєстрації, обліку, пошуку, реорганізації та ліквідації платників податків;

автоматизація процесу прийому та обробки податкових декларацій та звітів;

удосконалення методології системи контролю за погашенням податкового боргу;

функціональна структура "за" і "проти" тощо.

Департамент розвитку та модернізації ДПС України планує протягом усіх етапів модернізації здійснювати анкетне опитування платників податків, громадян та працівників податкової служби України щодо існуючих проблем у взаємовідносинах працівників податкових органів із платниками.

Результати опитування враховуватимуться при розробці та впровадженні проекту Програми модернізації ДПС України.

ВИСНОВКИ

Історія розвитку людського суспільства свідчить, що в різні періоди існували різноманітні податки. Проте, найбільшого розвитку податки досягають в умовах розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами.

З здобуттям незалежності Україна почала проводити свою податкову політику, формуючи власну податкову систему. На початках спостерігалось суто фіскальна спрямованість податкової політики. Зокрема, далася в знаки первинність фіскальної функції податків, а також історичні передумови становлення податкової системи України. Тому, щоб не причинити бюджетної кризи, необхідно було податковими методами забезпечити надходження до бюджету адекватні тим, що існували за умов командно – адміністративної економіки.

Наслідком фіскальної податкової політики стало встановлення надмірного рівня оподаткування в країні, відбулося зниження реального ВВП.

З 1995 року в Україні взято курс на зниження оподаткування і стимулювання підприємницької діяльності.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. З одного боку податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, а з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам, з метою збереження максимальної зацікавленості в результатах діяльності. Це досягається за умови наукового поєднання критеріїв податкової політики: фіскальної достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості, стабільності, гнучкості. Оптимальне поєднання перелічених критеріїв є важливим методом в реалізації завдань податкової політики, що проводиться в країні. Тобто: забезпечити необхідну суму надходжень до бюджету, дати стимул для розвитку підприємницької діяльності, враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства, швидко адаптовуватись при зміні економічної ситуації у країні.

Чинник, що обумовлює неефективність податкового контролю та податкової системи – неузгодженість інтересів сторін податкових відносин. Підвищенню плідності податкових відносин сприятиме їх побудова на основі збалансування інтересів держави та платника податків. Це потребує реформування діяльності податкових органів, підвищення значимості підрозділів по роботі з платниками податків та формування високої податкової культури в суспільстві.

Реалізація зазначених пропозицій дасть можливість вдосконалити податкову систему і сприяти вирішенню основних завдань податкової політики та ствердити Україну як державу з перехідною економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996. №254 /96–ВР// Відомості ВРУ. – 1996.–№ 30.

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування." //Відомості ВРУ.–1998. – №10.

 • Закон України "Про Державну податкову службу в Україні." //Бізнес – 1998.– 14 вересня.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" //Офіційне видання.–К.–1998.

 • Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії //Вісник податкової служби України. – 1998. – № 15.

 • Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа.,1997.

 • Дикань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 4.

 • Кириленко О.П. Класичні засади побудови оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України. – 1999. – № 11.

 • Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене і доповнене, – Тернопіль: "Економічна думка" 1998.

 • Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків //Фінанси України. – 1998.– № 1.

 • Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств // Фінанси України. – 1999. – № 6.

 • Молчанова Л. Виконання податками своїх функцій в умовах перехідної економіки України // Науковий вісник. – 1999. – № 12.

 • Налоговая политика // Фондовый рынок – 1998. – № 11.

 • Гудько А. Податкова політика та економічні інтереси // Урядовий кур'єр –1999. – 23 січня.

 • Податки / Бурковський В.В., Кармазин Б., Калам бет С.В., Водолазька О.А. / За редакцією Бурковського В.В. – Дніпропетровськ: Пороги. – 1998.

 • Податкова система України: Підручник /Федософ В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. та ін. За редакцією Федосова В.М./ К.: Либідь. – 1994.

 • Рибак В. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики України //Схід. – 1998. – № 4.

 • Суторміна В.М., Федоров В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). – К.: Либідь, – 1992.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К:, 2000.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...