WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Матеріали камеральної перевірки використовуються для проведення наступних податкових перевірок.

Схема проведення податкового контролю наведена на рис.1

Рис.1. Схема проведення податкового контролю.

На сьогодні Законом України "Про систему оподаткування" встановлено 22 види загальнодержавних податків і зборів, з яких 21 фактично стягується платниками податків, оскільки закон про податок на нерухоме майно не прийнято, та 14 видів місцевих податків і зборів. Виходячи зі специфіки конкретного податку або обов'язкового платежу, центральним податковим органом формується ідеологія та затверджується методологія здійснення податкового контролю, яка впроваджується в усіх державних податкових органах. Існуючі об'єкти, етапи та процедури податкового контролю, які потребують докорінного удосконалення, схематично мають такий вигляд:

Податковими органами застосовуються такі процедури податкового контролю як:

- державна реєстрація та перереєстрація;

- податковий облік та процедури контролю за достовірністю даних платника;

- розшук суб'єктів, які пройшли державну реєстрацію, але не стали на податковий облік;

- подання звітності, форми звітності, автоматизована обробка податкової звітності;

- облік платежів до бюджету;

- податковий контроль за поданням звітності та важелі впливу за несвоєчасне подання звітності;

- податковий контроль за дотриманням термінів сплати та важелі впливу на платників за несвоєчасну сплату;

- розшук платників податків, які не звітують до податкових органів;

- кабінетний аудит та порядок оформлення результатів;

- заходи за результатами кабінетного аудиту;

- вибір платників за ризиковими ознаками для документального аудиту;

- документальний аудит;

- виявлення податкової заборгованості та податкове стягнення;

- арбітражні процедури;

- перереєстрація та ліквідація платників податків та зняття їх із податкового обліку;

- дослідчі податкові перевірки та розслідування;

- порушення кримінальних справ і т.д.

Перевірка, як процедура податкового контролю, включає обстеження і визначення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Якщо камеральна перевірка має місце під час прийняття та обробки податкової звітності в органах податкової служби, то документальна перевірка здійснюється з виїздом на об'єкт контролю і характеризується більш високою об'єктивністю вивчення повноти та правильності податкових розрахунків, їх співставлення із даними первинних документів, аналітичним та синтетичним обліком, податковим обліком та звітністю. Слід зауважити, що документальна перевірка являється основним методом податкового контролю.

3. Контроль органів податкової служби та відповідальність платників за порушення податкового законодавства

Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-111 встановлено єдиний порядок та терміни подання податкової звітності, нарахування пені, погашення податкової заборгованості та застосування штрафних санкцій.

Статтею 67 Конституції України визначено, що суб'єкти господарювання, а також фізичні особи зобов'язані сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно повинні подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому чинним законодавством України. Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Таким чином, ухилення від сплати податків.' розглядалось і розглядатиметься як злочин перед державою. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням податкового законодавства е одним із основних завдань державної податкової служби України.

Правові основи діяльності державних податкових органів України щодо здійснення податкового контролю закріплено в основних законах України та указах Президента України. Насамперед, це Закон України "Про систему оподаткування" (у редакції Закону України від 18.02.97'р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями). Відповідно до ст. 5 цього Закону податковий контроль розпочинається на стадії державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді податкового обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів). Це надзвичайно важливий етап податкового контролю, оскільки на цій стадії формується авторитет платника податку, а на підставі статутних та установчих документів встановлюються ризикові (фіктивні, одноденні) суб'єкти господарської діяльності, які свідомо не сплачують податки та обов'язкові платежі.

У ст. 9 зазначеного Закону конкретно визначено обов'язки платників податків і зборів, порушення або невиконання яких е підставою для здійснення попереднього або подальшого контролю, за наслідками якого вживаються заходи щодо притягнення платників податків і зборів до адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності.

Так, згідно Закону штрафні санкції застосовуються:

1) до фізичних осіб щодо:

• задекларованих переоцінених або недооцінених об'єктів оподаткування , що призвело до заниження податкового зобов'язання - у розмірі 50% від суми недоплати, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• кожного випадку неподання декларації - ЗО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) до юридичних осіб щодо:

• несвоєчасної сплати платником узгодженої суми податкового зобов'язання терміном затримки:

до ЗО календарних днів - у розмірі 10% узгодженої суми податкового зобов'язання;

від 31 до 90 календарних днів - 20%узгодженої суми податкового зобов'язання;

більше 90 календарних днів - 50% узгодженої суми податкового зобов'язання;

• здійснення продажу товарів або грошових виплат без попереднього нарахування та сплати податків - у подвійному розмірі суми податкового зобов'язання;

• кожного випадку неподання декларації - у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; та у разі донарахування ДПІ податкових зобов'язань - додатково 10% від суми податкового зобов'язання за кожний місяць затримки, проте не більше 50% податкового зобов'язання та не менше 10% неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• донарахування за результатами документальних перевірок - у розмірі 5% від суми недоплати за кожний податковий період, проте не більше 25% відміченої суми та не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• виявлення арифметичної чи методологічної помилки у поданій декларації - 5% від суми донарахування, проте не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

4. Шляхи вдосконалення податкового контролю в загальній системі адміністрування податків та обов'язкових платежів до бюджету

Кожний із етапів та об'єктів податкового контролю потребує розвитку та модернізації всіх бізнес-процесів, процедур, методології адміністрування податків, автоматизації адміністрування та управління цими процесами із використанням сучасних програмних продуктів, інформаційних технологій, ефективне використання яких можливе лише при створенні надійної інфраструктури на всіх рівнях податкової служби.

Якщо розглядати в комплексі модернізацію ДПС України, то в широкому розумінні це не звичайне удосконалення окремих функцій або процедур діяльності податкових органів та адміністрування податків. Проектом модернізації ДПС України передбачається оновлення всіх процедур адміністрування податків починаючи від реєстрації та обліку платників податків до їх ліквідації. На підставі розроблених стандартів адміністрування кожного процесу необхідно створити єдину інформаційну систему платника податку, забезпечену сучасними програмними продуктами та інформаційними технологіями, які повинні створити умови для максимального виключення людського фактора при прийнятті рішення. Інформатизація всіх процесів адміністрування неодмінно призведе до зміни ідеології щодо платників податку. Основну мету модернізації сформульовано так: "Не платник—для податківців, а податківці — для платника і заради платника".

На необхідності модернізації державної податкової служби України, її стратегії, тактики та цілей неодноразово наголошували в засобах масової інформації Президент України Леонід Кучма та Голова ДПА України Микола Азаров.


 
 

Цікаве

Загрузка...