WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

- на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ , організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки й інші фінансово-кредитні установи , що не виконують перераховані в пунктах 2—5 дійсні статті вимоги посадових осіб органів державної податкової служби, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачувала доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні в бюджет сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок засобів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволене законодавством), у неповідомленні чи несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за установленою формою зведень про доходи громадян, — у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, зроблені особою, що протягом року піддавалося адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень, — у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, винних у непредставленні чи несвоєчасному представленні декларації про доходи чи у включенні в декларації перекручених даних, у відсутності обліку чи неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлена обов'язкова форма обліку, — від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема, у недопущенні їх у приміщення, використовувані для здійснення підприємницької діяльності й одержання доходів, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його одержання передбачене законодавством, — від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, що здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів чи з порушенням терміну їхньої дії, або що здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, зроблені громадянином, що протягом року був підданий адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень, — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

9. Користатися безперешкодно в службових цілях засобами зв'язку, що належать підприємствам, заснуванням і організаціям незалежно від форм власності.

10. У випадку виявлення зловживань при здійсненні контролю за надходженням валютного виторгу, проведенням розрахунків зі споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах і її використанні для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам Державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.

11. Вимагати від керівників підприємств, що перевіряються, установ і організацій проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, засобів і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади й архіви.

12. Надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і інших обов'язкових платежів — іншим державним органам відповідно до чинного законодавства.

13. Матеріально і морально заохочувати громадян, що надають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства.

2. Податковий контроль в Україні: суть, завдання та етапи проведення

Необхідність стабілізації фінансової системи, забезпечення стійкого надходження бюджетних доходів, дотримання податкової дисципліни як умови якісного виконання фізичними і юридичними особами зобов'язань перед державою обумовили створення особливого напрямку державного фінансового контролю — податкового контролю.

Податковий контроль розглядається з двох сторін: як функція чи елемент державного керування економікою; як особлива діяльність по виконанню податкового законодавства України. Обидві сторони податкового контролю знаходяться в нерозривній єдності і безупинному розвитку й удосконалюванні.

Відповідно до Закону України "ПРО державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. № 509-ХП органи податкової служби визначені як єдина система контролю за дотриманням податкового і валютного законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідний бюджет податків, зборів і інших обов'язкових платежів, а також неоподатковуваних доходів, установлених законодавством України.

Органи державної податкової служби здійснюють:

- контроль за дотриманням податкового законодавства;

- перевірку правильності числення податків, зборів і інших обов'язкових платежів;

- перевірку якості постановки і ведення податкового і бухгалтерського обліку об'єктів обкладання;

- профілактику податкових правопорушень.

Проведення податкового контролю необхідно здійснювати по наступним етапам:

1. Передпровірчий аналіз.

2. Планування контролю.

3. Контакт з об'єктом контролю.

4. Документальна перевірка.

5. Завершальний етап контролю.

6. Реалізація і контроль за допомогою матеріалів контролю.

Передпровірчий аналіз включає наступні роботи:

- вивчення обліку платника в податковому органі;

- вивчення податкових декларацій і інших звітних документів;

- порівняння динаміки даних про нарахування і сплату податків, зборів і інших обов'язкових платежів;

- аналіз розвитку підприємства;

- аналіз основних показників підприємства.

При аналізі податковий інспектор одержує необхідні загальні дані про підприємство і визначає основні напрямки перевірки.

На етапі планування контролю здійснюється добір необхідних даних про платників податку, добір об'єктів для проведення документальних перевірок, підготовка планів і графіків документальних перевірок, а також уточнення параметрів контролю, часу й обсягу контрольних процедур, визначення джерела інформації, методичних прийомів контролю, відповідальних облич за проведення контролю, результатів контролю.

Програма перевірки складається виходячи з мети проведення контролю і визначає об'єкт оподатковування, правильність нарахування податків, стан звітності, фінансовий стан і ведення бухгалтерського і податкового обліку, сприяє виявленню фактів недонарахування і зниження сум податків платниками.

На етапі перевірки контакт з об'єктом контролю здійснюється безпосередньо на об'єктах контролю.

При проведенні перевірки працівники державних податкових органів у перший день перевірки зобов'язані пред'явити свої службові посвідчення керівнику підприємства, що перевіряється, а також:

- ознайомити з метою перевірки і представити програму і графік перевірки;

- представити членів контрольної бригади;

- пояснити причини, по яких проводиться перевірка;

- вирішити організаційні питання (розміщення в приміщенні членів бригади, забезпечення організаційною технікою і т.д.);

- обговорити порядок надання необхідної інформації для перевірки;

- ознайомити з попередніми результатами контролю;

- якщо перевірка проводиться за межами свого району, податкові інспектори додатково пред'являють посвідчення державного податкового органа на перевірку платника податків із указівкою найменування району (області), де буде здійснюватися податковий контроль.

Податковий контроль здійснюється органами податкової служби у формі безвиїзної податкової перевірки (камеральна перевірка) чи виїзної податкової перевірки (документальна перевірка).

Камеральна перевірка проводиться податковими інспекторами за місцем перебування державної податкової служби. Камеральна перевірка здійснюється на підставі бухгалтерської звітності, податкових декларацій (розрахунків) і інших документів і додатків, що даються в податкову адміністрацію, а також даних, що маються в органах державної податкової служби, документів і відомостей.

Камеральна перевірка оформляється актом, підписаним податковим інспектором, що здійснив перевірку, і керівником податкової служби.


 
 

Цікаве

Загрузка...