WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподатковування, виданими в рамках їхніх повноважень.

Органи державної податкової служби, у встановленому Законом порядку мають право:

1. Здійснювати на підприємствах, організаціях незалежно від форм власності й у громадян, у тому числі громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, застосовуваних для розрахунків готівкою зі споживачами, і інших документів незалежно від способу представлення інформації (включаючи комп'ютерний), зв'язаних з численням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів і т.п.) на її видачу, а також одержувати від посадових осіб і громадян у писемній формі пояснення, довідки і зведення з питань, що виникають при перевірках; перевіряти в посадових осіб, громадян документи, що засвідчують особистість, при проведенні перевірок за питаннями оподатковування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела одержання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки правильності інформації, отриманої для занесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і інших обов'язкових платежів.

Періодичність таких перевірок і проведення обстежень виробничих, складських, торгових і інших приміщенні встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Орган державної податкової служби може запрошувати громадян, у тому числі громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування і своєчасності сплати ними податків, інших платежів. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються громадянам рекомендованими листами, в яких вказуються підстави виклику, дата і час, на які викликається громадянин.

2. Одержувати безоплатно від підприємств, заснувань, організацій, включаючи Національний банк України і його установ, комерційні банки й інші фінансово-кредитні установи, від громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, витрати підприємств, заснувань і організацій незалежно від форм власності і громадян, про розрахункові, валютні й інші рахунки; інформацію про наявність і звертання засобів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютного виторгу від суб'єктів підприємницької діяльності, і іншу інформацію, зв'язану з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподатковування;

- одержувати безоплатно необхідні дані для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, включаючи Національний банк України і його установ, комерційні банки, і громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти і т.п.) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, — про видачу таких дозволів суб'єктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, що прибули на проживання у відповідний населений чи пункт вибулих з нього, від органів реєстрації актів цивільного стану — про померлих громадян;

- одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввіз на митну територію України імпортних товарів і стягуванні при цьому податків, інших платежів і інформацію про експортно-імпортні операції, здійснюваних резидентами і нерезидентами, за формою, погодженої з Державною податковою адміністрацією України, і від органів статистики — дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, заснувань, організацій усіх форм власності.

3. Обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові й інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і житло громадян, якщо вони використовуються як юридичну адресу суб'єкта підприємницької діяльності, а також для одержання доходів. У випадку відмовлення керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження зазначених приміщень і устаткування і ненадання документів про отримані доходи і проведені витрати, органи державної податкової служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, заснувань, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про отриманих ними доходах (прибутках), а у відношенні громадян - також з урахуванням оподатковування осіб, що займаються аналогічної діяльністю.

4. Вимагати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби.

5. Припиняти операції платників податків, інших платежів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, за винятком операцій по сплаті податків, інших платежів у випадку:

- відмовлення в проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, використовуваних для одержання чи доходів зв'язаних зі змістом інших об'єктів оподатковування, незалежно від їхнього місцезнаходження, устаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, застосовуваних для розрахунків готівкою зі споживачами, вагокасових комплексів, систем і засобів штрихового кодування;

- непредставлення органам державної податкової служби і їхніх посадових осіб бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків), декларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і інших документів, зв'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

- непред'явлення свідчення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

6. Надавати в межах своїх повноважень відстрочки і розстрочки сплати податків, інших платежів на умовах податкового кредиту з урахуванням фінансового стану платників податків.

7. За несвоєчасне виконання установ банків і інших фінансово-кредитних установ розпоряджень органів державної податкової служби про безперечне стягнення податків, інших платежів, а також доручень підприємств, установ , організацій і громадян про сплату податків, інших платежів стягувати з установ банків і інших фінансово-кредитних заснувань пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, установлених законодавством щодо таких видів платежів.

8. Накладати адміністративні штрафи:

- на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ , організацій, винних у заниженні суми податку, іншого платежу, приховуванні (заниженні) об'єктів оподатковування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів чи оподатковування чи веденні його з порушеннями встановленого порядку, у непредставленні, несвоєчасному представленні чи представленні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень і інших документів, зв'язаних з численням і сплатою податків, інших платежів, — від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, зроблені особами, що протягом року піддавалося адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень, — від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


 
 

Цікаве

Загрузка...