WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

При реалізації і безкоштовній передачі матеріальних цінностей складають накладну на відпуск матеріалів на сторону (типова форма М-11,додаток 10).

Відпуск , як і надходження матеріалів , оформляють також товарно-транспортною накладною.

Внутрішнє переміщення матеріалів із складу на склад оформляють також накладною М-11 (додаток ) , здачу відходів виробництва на склад і повернення невикористаних у виробництві матеріалів - накладною № М-12 (додаток 11).

У відділі постачання підприємства - покупцям провадять оперативний облік виконання договорів постачальниками і покупцями матеріалів. У цьому разі відкривають спеціальний журнал обліку надходження вантажів , в якому відділ постачання зобов'язаний : зареєструвати всі документи вантажів , що надходять ; перевірити відповідність даних документів постачальника договору ; відмітити реалізацію фондів ; передати уповноваженій особі розпорядження на одержання і доставку вантажу (у разі надходження матеріалів залізницею або водним шляхом) ; передати первинні документи до бухгалтерії або фінансового відділу.

Таким чином , постачання кожного підприємства матеріальними ресурсами являє собою єдність двох процесів :

а) транспортування і доставку на підприємство замовлених і закуплених матеріальних ресурсів на підставі відповідної первинної документації ;

б) оформлення заборгованості й оплати постачальником одержаних від них матеріальних цінностей.

Підприємство покупець зобов'язане проконтролювати доставку вантажу , організувати його прийомку і вивантаження , відповідне зберігання на складі або в інших місцях. Відповідальність за доставку вантажу та його зберігання вдорозі несе організація , що перевозить вантаж на підставі незалежно оформлених иранспортних документів.

Покупець приймає вантаж за кількістю і якістю на своєму складі. Можливе також одержання вантажу самовивозом , коли представник покупця одержує вантаж на складі постачальника за довіренність , вивозить його своїм транспортом. Відповідальність покупця за одержані матеріальні цінності виникає з моменту підписання його представником товарних документів на одержання вантажу.

Придбання матеріальних цінностей в натурі завершується після їх надходження і оприбуткування на склад покупця.

У відношенні зберігання матеріальних цінностей , обліку і оформлення складських операцій по цих цінностях документами повинна встановлюватись сувора дисципліна.

Особи , на яких покладено виконанн складських операцій , повинні добре знати облік , складське діло і дотримуватись інструкції.

До складського господарства відносяться не тільки закриті складські приміщення , але й інші місяця зберігання ТМЦ , наприклад склади відкритого зберігання палива , вапнякового каменя , лісу.

Оформлення складських операцій документами однакове по всіх складах і матеріальних цінностях.

Важливу роль в організації правильного документування ТМЦ мають матеріально-відповідальні особи : завідуючі складами , комірники , відповідальні виконавці , бригадири бригад складських робітників і вантажників.

Відповідальними в організації правильного обліку надходження, зберігання й відпуску цінностей є завідуючі складами і окремими сховищами , які призначаються і звільняються директором підприємства.

До вступу на свою посаду завідуючий складом зообов'язаний попередньо засвоїти коло своїх зообов'язань і познайомитись з номенклатурою цінностей , з інструкціями по зберіганню й обліку , а також з формами документації , після чого з ним заключається договір про повну матеріальну відповідальність.

Перед тим , як завідуючий складом йде у відпуск чи звільняється з роботи прийомка-передача складу здійснюється за актом обов'язкового важення , заміру або підрахунку наявності ТМЦ.

В адміністративномц відношенні завідуючий складом підпорядковується директору підприємства , а у відношенні обліку і звітності - головному бухгалтеру.

Складання і обробка первинної документації по обліку матеріальних цінностей завдання не тільки робітників бухгалтерії , але й оперативних робітників підприємства : комірників , працівників відділу постачання , майстрів цехів і ін. Ця робота на підприємстві в значній мірі здійснюється вручну , а тому скорочення затрат праці , підвищення якості і оперативності первинного обліку повинні йти шляхом ліквідації дублювання облікових робіт , скорочення об'єму і спрощення документообігу , а також запровадження засобів механізації в техніку формування первинної інформації.

Важливим завданням організації обліку на цукровому заводі є отримання кількісних характеристик руху ТМЦ і реєстрація їх за допомогою засобів автоматизації , адже на підприємствах цукрової промисловості споживають більше як 3 тис. найменувань різних ТМЦ , створюючи громіздке оперативне ведення обліку. Це досягається використанням різниє вимірювальних приладів : мірної тари , рахувальної ваги , спеціальних лічильників для автоматичного підрахунку і швидкої видачі інформації.

Використання сучасних міні і мікро ЕОМ , спеціалізованих електронно бухгалтерських машин (ЕБМ) , відеотермінальних приладів дозволяє децентралізовано обробляти інформацію про рух ТМЦ на автоматизованих робочих місцях бухгалтерів (АРМБ). При цьому процедури реєстрації , передачі , вводу даних , формування вихідної інформації здійснюються на одному робочому місці , що підвищує відповідальність бухгалтера за весь процес - від обробки первинних документів до формування заключної інформації. Для обліку ТМЦ характерним є використання двохрівневих локальних обчислювальних систем. Перший рівень складають АРМБ , встановлені на складах і в місцях виникнення первинної організації про рух цінностей. На цьому етапі обліку ТМЦ відбувається формування первинної документації і реєстрація цієї інформації в пам'яті ЕОМ. Первинні документи (рахунки-фактури , товарно-транспортні накладні і ін.) надходять у відділ матеріально-технічного постачання. На АРМБ інформація про фактичні поставки переноситься у відповідний масив даних і на його основі формуються оперативні довідки і відеограми про реєстрацію фондів і договорів постачання.

Первинні документи на відпуск і рух ТМЦ (лімітні карти , комплектуючі відомості , накладні) формуються на АРМБ у відповідних підрозділах підприємства (цехах , відділі матеріально-технічного постачання , виробничому відділі і ін.) на основі розрахунку виробничої програми , нормативних даних і ін. Документи створюються на машинних носіях , а зацікавлені вних працівники підприємства можуть при обладнанні їх робочих місць термінальними приладами чи ЕОМ отримувати на екрані дисплея відображення цих документів і вводити в них реквізити у відповідності з їх службовими обов'язками. За допомогою друкуючого пристрою на АРМБ отримують паперову копію , яка може використовуватись в оперативних цілях.

На другому рівні знаходиться АРМБ , створені в матеріальному відділі бухгалтерії. На кожному АРМБ , обладнаному ЕОМ чи термінальним пристроєм , бухгалтер обробляє інформацію по своїй групі складів , контролює правильність оформлення відповідних записів по даних складського обліку і т.п. Таким чином , обидва рівні тісно взаємопов'язані і на основі створення сукупності АРМБ на складах , в бухгалтерії , місцях складання і використання первинних документів. Це дозволяє автоматизувати обліковий процес і посилити контроль за наявністю , рухом і збереженням ТМЦ [56,с.34].

2.2.Організація складського обліку та його розв'язок з бухгалтерією.

Складський облік - це сортовий , кількісний , оперативно-технічний облік. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 19 квітня 1993 року №279 "Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств та організацій і джерела їх покриття" , Міністерством економіки України розроблений "Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ" затверджений Міністерством економіки та Міністерством фінансів України №17-60/29/07-102 від 31.05.93р.

На основі типового порядку підприємство розробило норми запасів ТМЦ , які затверджені відповідними Міністерствами за погодженням з Міністерством економіки та Міністеством фінансів України.

У випадку суттєвих змін номенклатури продукції , умов матеріально - технічного постачання та збуту або інших причинах норми запасів можуть бути уточнені в такому ж порядку.

Взаємозв'язок складського і бухгалтерського обліків можна зобразити схематично :

Схема 1. "Взаємозв'язок обліку ТМЦ на складі та в

бухгалтерії".

Головна книга

Журнал-ордер №6 Відомість №10 Сальдова відомість

Нагромаджувальні Нагромаджувальні Картки

відомості по відомості по витра- складського

надходженню чанню матеріальних обліку

матеріальних ресурсів матеріалів

ресурсів

Первинні документи по надходженню

і витрачанню матеріалів

З трьох методів побудови обліку ТМЦ - паралельно- карткового, оборотних відомостей і оперативно-бухгалтерського - найбільш прогресивним (включаючи і умови використання ЕОМ) є останній , тобто оперативно-бухгалтерський , інколи його називають сальдовим. Суть цього методу полягає в тому , що кількісно-сортовий облік проводиться на складах , а облік ТМЦ у бухгалтерії і лише у вартісному вираженні у розрізі синтетичних рахунків-субрахунків , груп , підгруп , і матеріально відповідальних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...