WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Вирішити проблему створення дійового нормативного господарства можна тільки через організацію нормативного бюро , роботу якого слід будувати коритсуючись "Типовим порядком визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей" , затвердженим Міністерством економіки та Міністерством фінансів України від 31.05.93р. №17-60/29/07-02 та іншими нормативними документами. Служба нормування ресурсів може розв'язати покладені на неї завдання лише при комплексному (системному) підході до вирішення проблем ресурсозберігаючих технологій.

В нових умовах господарювання для економного та раціонального використання матеріальних ресурсів важлива підпорядкованість оперативного та бухгалтерського обліку вимогам економічного аналізу. Тільки при такій умові облік та аналіз розглядатимуться як складові частини єдиної системи управління.

РОЗДІЛ ІІ . ОБЛІК ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТМЦ.

 • Первинний облік надходження , збереження і використання ТМЦ та особливості складського господарства на підприємствах цукрової промисловості.

  Правильна і раціональна організація обліку ТМЦ забезпєчується чіткою системою документообігу і суворим порядком оформлення операцій щодо руху ТМЦ у відповідності до "Положення про документальне оформлення записів в бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. №88.

  Матеріальні цінності надходять на підприємство від постачальників (головне джерело) , із цехів (власного виробництва) , від ліквідації об'єктів основних засобів або МШП ,а також через підзвітниз осіб. Основними типовими документами з оприбуткування ТМЦ є накладні , товаро-транспортні налкладні , прибуткові ордери , прийомні акти тощо.

  ТМЦ , що надходять на склад , ретельно перевіряються встановлюють відповідність їх якості , кількості , асортименту , умовам поставок і супровідним документам.

  Так , на буряк , що надійшов від бурякоздавальників , на кожну транспортну одиницю (автомашину , прицеп , підводу) окремо виписується "Накладна на цукровий буряк" (форма ЗСВ-1 , додаток 2) . До вимірювання кожна машина з цукровим буряком оглядається бракувальником (приймальником). Під час огляду проводиться вибірка коренеплодів із 1-3 місць на різній глибині. Якщо приймальник встановив , що цукровий буряк однорідний (конденційний чи некондинційний) він допускає машину чи підводу до ваговимірювання.

  Якщо при оприбуткуванні не виявлено розходження , ТМЦ приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу : бехпосередньо на документі постачальника або шляхом виписування прибуткового ордеру. В першому разі на одному примірнику документа (постачальника) , який підписує матеріально-відповідальна особа ставлять штампи прийому , у другому оформляють прибутковий ордер (ф. М - 4 , додаток 3). Прибуткові ордери використовуються для кількісно-сумового обліку ТМЦ , що надходять від постачальників або з переробки [58,с.29].

  На матеріали , що надходять без супровідних документів (невідфактуровані поставки) , складають акт прийому (ф. М-7 , додаток ). Цей акт складається також у випадку коли виявлені розбіжності кількості та якості з даними супроводжуючих документів постачальника. Він (акт) служить підставою для оприбуткування фактично прийнятих матеріалів. Прибутковий ордер при цьому не заповняється.

  При одержанні вантажів із залізничної станції експедитор повинен перевірити відповідність кількості місць , що надходять і знаків маркування на них із супровідним документом. Якщо вантаж прибув у справному вагоні без ознак взлому , експедитор повинен добитися перевірки маси і стану прибулих матеріалів на вибір.

  Якщо при прийомі вантажу буде встановлено розходження із зазначеним у транспортних документах або виникнуть питання щодо цілісності вантажу (зірвана або пошкоджена пломба) , складають комерційний акт. Цей акт є підставою для подання претензій до залізниці про відшкодування збитків.

  ТМЦ , що надійшли від постачальника автомобільним трансортом оприбутковується на склад на підставі товарно-транспортної накладної , одежаної від вантажовідправника (додаток 4).

  У разі , якщо матеріальні ресурси , наприклад листове залізо тощо , надходять в одній одиниці (за вагою) , а витрачаються в іншій (за рахунком) , то його оприбуткування , зберігання і відпуск необхідно відображати у всіх документах у двох одиницях виміру.

  У разі надходження вантажу на склад без документів відділ постачання виписує наказ про прийом вантажу без документів. Завідуючий складом здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.

  Для одержання матеріалів від одногороднього постачальника покупець повинен видати екпедитору (або представнику відділу постачання) доручення (додаток 5) , зареєстроване у журналі реєстрації доручень (додаток 6).

  Необхідно налагодити суворий контроль за своєчасним оприбуткуванням ТМЦ та поверненням невикористаних доручень.

  При дрібних купівлях матеріальних цінностей готівкою (наприклад, канцелярського приладдя) підзвітна особа зообов'язана здати матеріали на склад , а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відміткі про дату , номер прибуткового ордеру і підпис.

  Необхідно щоденно одержувати у банку рахунки (додаток 7) , перевіряти їх відповідність надходженню матеріальних цінностей на склад підприємства (відділ постачання) і контролювати своєчасність їх оплати (фінансовий відділ підприємства).

  За умови тривалої відсутності й перебування в дорозі матеріальних цінностей потрібно вживати заходів до розшуку вантажу.

  У разі надходження вантажу на склад без документів відділ постачання виписує наказ складу про прийом вантажу без документів (додаток 8). Завідуючий складом подає накази бухгалтерії разом із прибутковими ордерами.

  На склади також можуть надходити матеріали із своїх цехів - це продукція власного виготовлення і зайві одержані й невикористані матеріали , а також матеріали , одержані від ліквідації основних засобів , малооцінних і швидкозношувальних предметів , браку у виробництві та відходи. Ці матеріали оприбутковують на склади за допомогою накладних (форми М-12 або М-13). Накладна складається матеріально відповідальною особою складу (цеху) , що здав цінності , у двох примірниках , один з яких слугує складу (цеху) , що здав матеріальні цінності , підставою для списування цінностей , а другий - складу (цеху) для оприбуткування цінностей [58,с.30].

  Накладна на повернення із цеху на склад МЦ , невикористаних у виробництві , виписується тільки в тому разі , якщо ці цінності були відпущені не за лімітно-заборною картою , оскільки у ній передбачено облік повернення матеріальних цінностей відпущених у виробництво.

  Основними документами , що відображують відпуск матеріалів зі складу є лімітно-забірні карти , вимоги , накладні.

  Відпуск матеріальних цінностец для внутрішньогосподарських потреб оформляється вимогами (додаток 9) , які являють собою єдність розпорядчого і виправдного документів.

  Відпуск матеріалів , що повторюються , можна оформляти лімітно-забірними картами , що об'єднують у собі розпорядчий документ , що містить ліміт (граничну кількість) відпуску , й накопичувальний виправдний документ , що підтверджує багатократний відпуск матеріалів зі складу в рахунок ліміту (додаток ). Лімітно забірні карти заповнюються планово-виробничим відділом на переродні одержання матеріалу (місяця) і візуються відділом постачання.

  У ламатно-забірних картах зазначаються місячний ліміт відпуску даному цеху (фізичній особі - робітникові) матеріалів певного номенклатурного номера (або декількох номерів).

  Ліміт визначається виходячи з виробничої програми цеху та діючих норм витрат матеріалів з урахуваннм існуючих у цехах залишків невикористаних матеріалів на початок місяця. Ліміт може встановлюватись на кожний заказ окремо.

  Лімітно-забірні карти виписують у двох примірниках : один до початку місяця передається цеху-споживачу , другий - складу. Бажано друкувати їх на папері ріного кольору , щоб чіткіше відрізняти примірник цеху від примірника складу.

  Ті лімітно-забірні карти , що видаються реєструються відділом постачання в реєстрі , копія якого після роздачі карт здається до бухгалтерії для контролю за своєчасною здачею лімітно-забірних карт бухгалтерії (бухгалтеру).

  Завідуючий складом (чи комірник) робить відмітку про кількість відпущеного матеріалу в обох примірниках лімітно-забірної карти і визначає залишок (сальдо) невикористаного ліміту. Факт відпуску підтверджується двома підписами завідуючого складом і одержувача матеріалів.

  Після закінчення місяця або використання ліміту лімітно-забірні карти здають до бухгалтерії.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...