WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

1.4 Технологічні особливості цукрового виробництва та їх вплив на організацію обліку.

Цукрове виробництво органічно пов'язане із сільським господарством , оскільки сировиною є цукровий буряк. Від успіхів , досягнутих в сільському господарстві , залежать економічні показники діяльності підприємств цукрової промисловості.

Цукрове виробництво носить сезонний характер. Тривалість роботи укрового заводу залежить від об'єму заготовок цукрового буряка і складає в середньому 100-120 діб в рік. Решту часу виробниче обладнання не використовується або знаходиться в ремонті. Це призводить до зниження коефіцієнту використання обладнання. Вийнятком є цукрові заводи , які в міжсезонний період переробляють тростниковий цукор-сирець.

Цукрова промисловість є однією з найбільш матеріаломістких галузей. На виробництво 1 т. Цукру витрачається 7,5 - 9 т. буряка , а при пониженій її цукристості допустимий розхід сировини ще більший. В структурі собівартості цукру затрати на сиовину займають коло 90% [58,с.43].

В бухгалтерському обліку сировина обліковується на рахунку № 05 "Матеріали" (субрахунок 1 "Сировина і матеріали") і призначені для обліку налележної , в даному випадку сировини. У поточному бухгалтерському обліку матеріали можуть облічуватись за різними обліковими цінами (договірними , середніми , купівельними) тощо , але на кінець звітного періоду (місяця , квартала , року) обов'язкове перерахування за фактичною собівартістю. Фактична собівартість матеріалів складається з вартості за цінами заготівлі , придбання та витрат по доставці матеріальних цінностей на підприємство. На цукровому підприємстві зараз використовують давальницьку сировину , яка відображається за балансом за цінами , зазначеними у договорі.

Цукровий буряк є малотранспортабельною і скоропсуючою сировиною. При зберіганні вона псується , втрачаючи при цьому значну кількість цукру. Все це потребує раціональної організації сировинної бази кожного цукрового заводу. В зв'язку з тим , що буряк заготовляється на протязі короткого періоду , а переробка його триває значно довше , необхідно правильно організувати зберігання буряка на цукровий заводах і бурякопунктах. Від цього в значній мірі залежать результати роботи підприємства.

В процесі виробництва на цукрових заводах використовується велика кількість палива (6-8% до маси переробленого буряка) і вапнякового каменю (до 6-8,5%). У великій кількості використовується вода з умовою повторного використання у виробництві відпрацьованих вод (без всякої очистки і після деякої очистки). Розхід свіжої холодної води складає до 550-600% до маси переробленого буряка , тому цукрові заводи , як правило , будують поблизу звичайних водогонів. Водне господарство представляє собою відповідальну ділянку виробництва. На утримання в доброму стані джерел водопостачання заводи витрачають великі кошти [26,с.5].

На сучасному етапі першочерговим завданням кожного цукрового заводу є суттєве зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів. Безумовно , що основна увага зосереджується на можливості досягення мінімально необхідної питомої витрати тепла на технологічний процес переробки цукрових буряків оскільки на виробництво цього тепла витрачається близько 80% всієї кількості палива.

Досвід передових цукрових заводів , особливо Данії , Франції та Німеччини , показує , що досягнення мінімальних втрат тепла забезпечується тільки при комплексному впровадженні багатьох організаційно-технічних заходів.

На рахунку № 06 "Паливо" облічують наявність та рух належного підприємству органічного та ядерного палива.

В цукровій промисловості використовують найбільше такі види органічного палива :

 • тверде : кам'яне та буре вугілля й відходи від переробки , антрацит і напівантрацит ;

 • рідке : мазут ;

 • газоподібне : природній газ ;

 • інші види палива : торф , дрова , тощо.

Паливо призначене для технологічних потреб , експлуатації транспортних засобів , а також для вироблення енергії або для опалення приміщень.

Таблиця 3 : "Вага споживання теплової і електричної енергії на виробництво продукції цукрового заводу (в %)".

(в%)

Назва продукції

теплова

електрична

Цукор-пісок із буряка

54,70

50,01

Цукор-пісок із тросникового цукру-сирця

13,15

7,14

Цукор-рафінад

7,01

3,61

Інші види продукції і робіт,в тому числі інші технологічні цілі основного виробництва

25,14

39,24

Всього :

100

100

Як видно із наведених даних , найбільш енергомістким є цукру-

піску із буряка.

Цукове виробництво представляє собою масове поточне виробництво.Масовість виробництва на цукрових заводах обумовлена випуском одного основного виду продукції - цукру-піску на пісочних і цукру-рафінаду на рафінадних заводах. Спеціалізація виробничих процесів забезпечує широке застосування машин і апаратів на всіх ділянках основного виробництва. Цукрове виробництво характеризується значною кількістю апарвтурних процесів і відносно високим ступенем механізіції і автоматизації основних процесів виробництва.

Властивості напівфабрикатів цукрового виробництва включають можливість резервувати їх між окремими стадіями технологічного процесу , тому на цукрових заводах обов'язкова повна переробка сировини виробництві, включаючи перерви. Таким чином , для цукрового заводу характерна безперервність технологічного процесу. Вона в свою чергу потребує точного дотримання встановленого технологічного режиму в основному виробництві і на допоміжних ділянках. Допоміжні виробництва на цукрових заводах (виробітка пари і електроенергії , вапно і вапнякового молока) нерозривно зв'язані з основним виробництвом. Нормальний хід технологічного процесу в значній мірі залежить від якості і рівномірності роботи допоміжних ділянок.

Порушення технологічного режиму , простої на якійсь одній ділянці виробництва неминуче приводять до порушення роботи всього заводу - зниження його продуктивності , підвищених втрат цукру. В кінці звітного періоду головний технолог складає форму № 7-п "Виробничо-технічний звіт по цукрово-пісочному виробництву" , який складається з таких основних розділів :

 • Облік прийнятого буряка і цукру в ньому.

 • Облік втрат буряка і цукру при зберіганні.

 • Облік втрат буряка і цукру при збереженні і транспортуванні.

 • Робота заводу і тд.

  Виробничо-технічний звіт по цукрово-пісочному виробництві (додаток №1).

  Для забезпечення правильної та раціональної організації обліку матеріальних ресурсів , а також дійового контролю за їх збереженістю на підприємстві необхідно [43,с.5] :

 • Встановити чітку систему документообігу та суворий порядок оформлення операцій з руху матеріальних ресурсів (при цьому слід користуватися "Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" , затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. №88).

 • Належним чином організувати складське господарство ; обладнати склади необхідним ваговим господарством , вимірювальними приладами та мірною тарою ; організувати розтащування матеріалів за секціями складів таким чином , щоб забезпечити можливість швидкого їх прийняття , відпускання та перевірки наявності.

 • Встановити коло осіб , відповідальних за приймання та відпуск матеріальних ресурсів , за правильне та своєчасне оформлення цих операцій , а також за збереженність довіреним їм матеріалів ; укласти з цими особами письмові договори про матеріальну відповідальність ; визаначити перелік осіб , яким надано право підписувати документи на одержання та відпуск матеріалів зі складів , а також видавати дозволи (перепустки) на вивезення з підприємства матеріальних цінностей.

 • Проводити за встановленим порядком інвентаризації , а також контрольні вибіркові перевірки залишків матеріальних та своєчасно відображати у бухгалтерському обліку результати цих перевірок (при цьому слід користуватися "Інструкцією по інвентаризації..."). Інвентарний метод контролю за раціональним використанням матеріалів дає найбільший ефект. Але повний контроль можна забезпечити лише при комплексному використанні різних методів.

 • Ширше запроваджувати сучасні засоби механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

 • Розробляти та постійно вдосконалювати норми зберігання запасів , відпуску та витрачання матеріалів.

  На це питання слід звернути особливу увагу , оскільки нормування на Бучацькому цукровому заводі знаходиться в запущеному стані (в структурі управління нема спеціального підрозділу , на який можна було б покласти створення цілеспрямованого оновлення (вдосконалення) норм витрачання матеріалів на основі досягнень науково-технічного прогресу). А без впорядкування запасів та витрат матеріальних ресурсів неможливо організувати економне їх використання. Нормативна база повинна бути впорядкована у відповідності до нових умов господарювання, які базуються на антизатратній концепції використання матеріальних ресурсів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...