WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

10. Аудит, як органічна частина ринкової економіки повинен бути обов'язково затребуваний. Підтримання високого попиту на аудиторські послуги, а отже, створення умов для здорової конкуренції, я вбачаю насамперед у глибокому розумінні суспільством важливості цілей і завдань аудиту в умовах реформування, що склалися. Юридично незалежний від держави і замовника аудит може дати об'єктивну інформацію про фінансову спроможність і ділову репутацію партнера, розкрити чинники ризику, піднести платіжно - податкову дисципліну, сприяти нормалізації фінансово-господарської діяльності.

На мою думку, всі перераховані вище висновки, пропозиції та рекомендації можуть сприяти вдосконаленню обліку та аудиту використання та збереження ТМЦ не тільки на Бучацькому цукровому заводі, а й на інших промислових підприємствах.

Список використаної літератури.

1. Адамс Р. Основи аудиту.-М.: Юнити,1995р.

2. Анализ хозяйственной деятельности / Под ред. В.А.Белобродовой. -М.:

Финансё и статистика,1985 г. -312 с.

3. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятий

промёшленности, работающих в условиях полного расчета и

самофинансирования. - М.: Финансё и статистика, 1990 г. - 80 с.

4. Андреев В.Д. Практический аудит. - М.: Економика, 1994 г.

5. Аудит. Практическое пособие / Под ред. Кузьминского А.Н. - К.:

Учетинформ, 1996 г.

6. Астахов В.П. Нормативнёй метод учета: теория и действительность. Об

организации учета материалов// Бухгалтерский учет, 1989 - №7.-с20

7. Ахмедов М.З. Оперативнёй учет и анализ использования материалов.

- М.: Финансё и статистика, 1986 г. -127с.

8. Барнгольц С.Б. Економический анализ хозяйственной деятельности на

современном етапе развития. - М.: Финансё и статистика, 1984 г. - 214с.

9. Бейгельзимер М.Г. Учет економии материальнёх ресурсов.-М.:

Финансё и статистика, 1987 г.

10. Бирюкова И.К., Вёпёх Г.Т. Практический бухгалтерский учет и аудит в

Украине. - К.: Економика и право, 1996 г.

11. Белкина Д. Обязательнёй аудит необходим // деловой вестник, 1996 г.

- № 7 - с.14-15

12. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет материалов и МБП //

Бухгалтерский учет, 1993 - № 8 - с.21

13. Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах

формування ринкових відносин // Смолинюк П.С. та ін.- Ужгород :

Карпати, 1994 р.

14. Бухгалтерський облік в умовах формування економіки: Навч.пос. /

Г.П.Журавель та ін. - К.: ІСД, 1995 - 380с.

15. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства :

Навч.пос./Я.В.Мех та ін.-К.:ММ КВО,1991-248с.

16. Бухгалтерський учет. / Под ред. Є.П.Козлова і др.-М.:Финанси и

статистика 1994р.-464с.

17. Бухгалтерский учет./Под ред.П.П.Новиченко и др.-М.:Финанси и

статистика,1990р.-462с.

18. Бухгалтерский учет/Под ред.И.Є.Тишкова.-М.:Вишейшая школа ,

1991 - 591с.

19. Бухгалтерський облік:теорія і практика//Бухгалтерський облік і аудит.-

№7,1997р.

20. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку і звітності і

Україні(Наказ Мін.Фінансів України №25 від 07.05.93р.)//Галицькі контракти,1996р.-№19 с.13.

21. Гуцайлюк З.В. Учет и контроль показателей ефективности

производства в пищевой промишлености.-М.:Агропромиздат,1985- 177с.

22. Гуцайлюк З.В. Учет материальних ресурсов в пищевой

промишлености.-К.:Техника,1983-104с.

23. Гуцайлюк З.В.,Терещук Н.В.Оперативний контроль затрат в

свеклосахарном производстве.-К.:Техника,1979-64с.

24. Гуцайлюк З.В.,Аудит материальних ресурсов//Діло,1996-№10(324)-с2.

25. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та

об'єднань./Під ред.С.І.Шкарабана та ін.-Тернопіль:ТАНГ,1995-296с.

26. Економія паливно-енергетичних ресурсів в цукровій промисловості

України//Цукор України,1994-№1.

27. Єсли 10=11,то нужна упаковка//Бухгалтер,1997-№13.

28. Журавський В. Аудиторська діяльність:монополізм або

конкуренція//Бухгалтерський облік і аудит,1997-№4 -с.13-14.

29. Завгородній В.П. Облік і аудит виробничих запасів в умовах

функціонування АРМ бухгалтера//Бухгалтерський облік і аудит,1994.-

№10.-с.35

30. Завгородній В.П.,Савченко В.Я. Бухгалтерський облік,контроль і

аудит в умовах ринку.-К.:"Ді-Ксі",1997.

31. Залевська О. Контроль і ревізія збереження і використання

матеріальних цінностей//Бухгалтерський облік і аудит , 1996-№8-с.13- 14,№9-с.10-12.

32. Контроль операцій з МШП//Діло 1995-№65-379.

33. Крамаровський М.Л.,Максимова В.П. Оценка качества

бухгалтерского учета на предприятиях.-М.:Финанси и статистика 1990р.

34. Линник В.,Линник С. Облік переробки давальницької

сировини//Бухгалтерський облік і аудит,1996.-№11-с.12-13.

35. Левин В.С. Контроль за использованием материалов в производстве.-

М.:Финанси и статистика,1984.

36. Лебидь В.,Коваленко С.Учет производствених

запасов:инвентаризация,реализация//Все о бухучете-1995-30 августа.

37. Лукянець Т.И. Економия материальних ресурсов.Популярний

справочник.-К.:Политиздат Украини,1986.

38. Максименко А.К.Учет и контроль материалов//Бухгалтерский учет-

1990-№3-с.43.

39. Михальов В. На хвилі попиту - знов цукор//Діло-1997.

40. Мостовая Є.Б. Основи економической теории-М.:Инфра-М,1997.

41. Николаева С.А.Учетная политика предприятия.-М.:Инфра-М,1995.

42. Облік товарно-матеріальних цінностей//Галицькі контракти-1993р.-

№32-33.

43. Облік товарно-матеріальних цінностей//Закон і бізнес-1993-№15-18.

44. Основні положення по обліку матеріалів на підприємствах і

будовах//Діло - 96 - №83.

45. Облік матеріалів на складах та його зв'язок з обліком в

бухгалтерії//Діло-95-№94.

46. Попович П.Я. Аналіз та аудит на підприємстві.Поліграфіст.-

Тернпіль.:1996р.

47. Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в системе управления.-М.:Фмнанси

и статистика,1991-176.

48. Рахман З.А.,Шеремет А. Бухгалтерский учет в риночной економике.-

Инфра-М.1996.

49. Робетсон Джек К. Аудит.-М.:КПМС і контакт,1993р.

50. Сладкая весть для сахарних королей//Бизнес-1997.

51. Свергун М.Д. Анализ производстенно-хазяйственной деятельности

предприятий в сахарной промишленности.-М.:Легкая и пищевая промишленность,1984р.

52. Сопко В.В.Бухгалтерский облік в промисловості та інших галузях

народного господарства.-К.:Вища школа,1992-465с.

53. Сопко В.В. Облік і аналіз в управління підприємствами.-

К.:Техніка,1992р.

53. Старостенко Т. Облік товарно-матеріальних цінностей//Вісник

аудитора Укра.ни-1995р.№4.

55. Ткаченко М.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними

формами власності:Навчальний посібник-К.:А.С.К.,1997р.

56. Турецький Д.М.Особенности учета запасних частей//Все о

бухучете,1996р.№37.

57. Турецкий Д.М.особенности учета МБП//Все о бухучете,1996,№37.

58. Тяжких Д.С.Введение в бухгалтерский учет,делопроизводство на

комп'ютере.-Санкт-Петербург,1997.

59. Фридман П.Аудит.-М.:Юнити,1994.

60. Чупак И.С.Шмигель А.Д. Сборник материалов по первичному учету

на сахарних заводах.-М.:Пищевая промишленость ,1986р.

61. Щербина З.П. К вопросу совершенствования учета материальних

ценностей//Бухгатерский учет.1989,№7.

62. Юров С. О переоценке товарно-материальних ценностей//Все о бухучете,1996,№25.


 
 

Цікаве

Загрузка...