WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Для аналізу використання ТМЦ не достатньо даних статистичної звітності, оскільки за її допомогою можна отримати лише загальний висновок про процес , що нас цікавить. Найбільш точною іпотрібною для аналізу відпуску матеріальних ресурсів є єнформація про відхилення від діючих витратних норм сировни і матеріалів з уточненням місця виникнення, конкретних причин і винуватих , отримується в умовах нормативного обліку. Джерелом аналізу при цьому будуть сигнальні вимоги і відомості обліку відхилень від норм.

Як було вище сказано, проаналізувати використання сировини безпосередньо в процесі цукроваріння доцільно вести не за кількістю буряка , а за кількістю наявного в ній цукру. Якщо наприклад , за добу в виробництво відпущено 5500т буряка,фактична цукристість якого 15% , необхідно проаналізувати відпущені у виробництво 825 кг буряка. Цьому допомагає ведення в даний час балансу цукру замість балансу сировини , що оскладався на підприємствах цукрової промисловості раніше. Складання балансу цукру дозволяє здійснювати контроль за його загальною кількістю , відпущеною у виробництво, масою , отриманою в натуральному вигляді , а також тією кількістю цукру , яка залишається в жомі і мелясі [22,с.24].

Але організація такого контролю за використанням цукру при його варінні в розрізі окремих змінних бригад неможлива , оскільки період від надходження буряка на автоматичну вагу до отримання цукру-піску рівний 36 год. , а змінна бригада працює 8 год. Таким чином , цукор , відпущений у виробництво в визначену зміну , в своєму натуральному вигляді отримається через 1,5 доби.

Тому доцільно обмежитись лише відхиленнями від встановлених норм втрат цукру на окремих етапах виробничого циклу.Для цього використовують спеціальний добовий рапорт про втрати цукру (в процентах до маси) в виробництві. В рапорті всі понадпланові втрати його в бурякопереробному , сокоочисному і продуктовому відділеннях розшифровуються по основних причинах. На основі цих даних складають кожнодекадний звіт про витрати буряка і втратах цукру у виробництві.

Важливою проблемою для цукрових заводів є аналіз втрат сировини при його зберіганні , внутрізаводському трансортуванні і відпуску у виробництво. Встановлено , що в цукровій промисловості біля 60% загальних втрат буряка складають втрати на грузових операціях (до гідротранспортерів заводу). Кожного року на вантажно-розвантажувальних операціях галузь в цьому втрачає більше 1 млн.тонн. буряка.

Підприємства і об'єднання крім сировини використовують значну кількість допоміжних матеріалів , які витрачаються часто не тільки в основне виробництво , але й для виконання ряду неосновних робіт. Тому , перш за все , необхідно встановити цілісність і необхідність відпуску допоміжних матеріалів на потреби , не пов'язані з виробництвом основної продукції. Враховуючи невелику питому вагу допоміжних матеріалів в собівартості продукції , можна обмежитися організацією декадно-оперативного контролю їх витрачання. Для цього треба відпуск допоміжних матеріалів в основне виробництво здійснювати виключно по лімітно-забірних картах (крім матеріалів, що використовують 2-3 рази на протязі звітного періоду) , а також щодекадно робити співставлення планового і фактичного витрачання допоміжних матеріалів. Складність такого співставлення в окремих виробництвах полягає в тому , норми витрат ряду допоміжних матеріалів розраховуються не на одиницб продукції , а на одиницю переробленої сировини.

Так як нормативна кількість переробленого за декаду цукрового буряка в галузі рідко співпадає з фактичним , перед тим , як співставити планову (нормативну) і фактичну величини витрат допоміжних матеріалів, необхідно зробити перерахунок норми з обліком фактичної кількості переробленого буряка.

Якщо , наприклад , за декаду завод по плану повинен переробити 30 тис. тонн. буряка , а витрати 40% - ного формаліну для стерилізації дифузійного соку по нормі на одну тонну цукрового буряка складає 0,1 кг , то декадні витрати його повинні дорівнювати 3000 кг (0,1*30000). Якщо ж за цей період фактично перероблено 32 тис.тонн буряка , то витрати формаліну по нормі на всю кількість сировини буде уже не 3000 кг , а 32000 кг (0,1*32000). Таким чином , при порівнянні фактичних показників з нормативами можна користуватися уточненими нормативами витрат допоміжних матеріалів.

Потрубує також значного покращення аналіз і контроль паливно-енергетичних ресурсів , який на підприємствах майже відсутній. Значні труднощі виникають із-за відсутності ваговимірювальних пристроїв , що можуть фіксувати розхід палива , тари , гарячої води і електроенергії не тільки і загальній кількості і сумі , але й по окремих підрозділах виробництва. Тому розподілення паливно-енергетичних ресурсів по окремих виробництвах підприємств , а в подальшому і між видами продукції , яка в даний час виробляється , як правило , пропорційно нормам , не забезпечує необхідною точністю , а визначені таким чином відхилення фактичних витрат від нормативних витрат носять умовний характер і не можуть служити даними для оперативного обліку і контролю і тим більше для прийняття оперативних управлінських рішень.

Оперативний економічний аналіз витрат палива на виробничі цілі здійснюють шляхом співсталення нормативних і фактичних затрат за декаду. Зокрема , якщо підприємство використовує паливо , якість якого відрізняється від закладеного в плані , при прорівнянні необхідно порахувати фактичні витрати палива на його планову якість. Можна також перевести його в умовне (з теплотою згоряння 293 МДж). В тих виробництвах , де собівартість теплової і електричної енергії калькулюється , проконтролювати паливо можна одночасно із усією сукупністю затрат теплоелектроцентралі.

Що стосується організації дотримання норм витрат пари і електричної енергії, то її доцільно здійснювати щоденно шляхом порівняння фактичних і нормативних показників. Результати такого порівняння можна фіксувати в спеціальній відомості відхилень від норм витрат енергоресурсів по окремих виробництвах , а в основному виробництві , крім того , ще і в розрізі окремих змін. В сумовому вимірнику відхилення визначаються шляхлм множення покупної вартості електроенергії чи її планової собівартості (по енергії власного виробництва на кількість одиниць відхилень від норм).

У випадку використання підприємством енергії власного виробництва після закінчення звітного періоду треба зробити коригування величини відхилень по сумі, у зв'язку з тим , що між плановим і фактичним рівнями собівартості окремих видів енергії завжди бувають відмінності.

Важливе значення в цілому для харчової промисловості і для окремих її виробництв має розробка чіткого класифікатора причин відхилень від норм по енергоресурсах. При його складанні треба врахувати , що основними причинами виникнення нераціонального витрачання електричної і теплової енергії в харчовій промисловості є простої і несправність технічного обладнання , брак , порушення технологічного процесу,погіршення якості сировини[21,с.78].

3.5 Раціональне використання та збереження ТМЦ в умовах функціонування комп'ютерної техніки.

В період переходу до повноцінної ринкової економіки автоматизація бухгалтерського обліку , точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки в Україні. При цьому необхідно врахувати значну різницю у змісті бухгалтерського обліку в Україні і в країнах з розвинутою економікою. Якщо в Україні бухгалтерська справа обмежувалась обліково-реєстраційними задачами, то в країнах з розвинутою економікою вони не є основною частиною бухгалтерського обліку , основна увага приділяється фінансовому аналізу та прогнозуванню. Тому дуже важливо оцінити задачі й цілі автоматизації бухгалтерського обліку.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку , найбільш популярними з яких є : "Парус" , "FinExpert" , "БЕСТ" , "Lady Fin" , "Фінанси без проблем" , "ІС-Бухгалтерія-Проф" для Windows.

Паціональне використання та збереження ТМЦ може бути забезпечене в умовах функціонування сучасних засобів обчислювальної техніки з використанням АРМБ. Взаємодію аідрозділів підприємства в умовах функціонування АРМБ можна виразити за допомогою схеми :

Схема №8 "Взаємодія підрозділів підприємства в умовах функціонування АРМБ"

АРМ І категорія

(склад,кладова,цех і тд.

АРМ ІІ категорія

(бухгалтерія)

АРМ ІІІ категорія

(управління підприємством)

На АРМБ І категорії здійснюється документування господарських операцій , первинна обробка даних облвку ТМЦ , а також аналітичний облік у місцях їх зберігання.

На основі інформації , що вводиться , створюється фнформаційна база , складська картотека , в якій відображають рух і залишки ТМЦ на певну датую. Цю інформацію формують у вигляді картки складського обліку.

На основі фнформаційної бази , яка створюється у місцях зберігання фнформації , можна переглядати та аналізувати наявність і рух ТМЦ за певний період , а також контролювати достовірність введеної інформвції за даними первинних документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...