WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

219 * 100%

--------------- = 90,1%

243

план ритмічності постачання сталі за січень виконано підприємством на 90,1% [25,с.112].

Аналіз ритмічності виконують шляхом співставлення даних , які знаходяться в планах постачання , з даними статистичної звітності про рух ТМЦ. Оскільки ці дані наводяться у натуральному вираженні по групах матеріалів , співставлення проводиться вибірково по матеріалах , які лімітують виробництво , номенклатура яких переважно невелика.

Основні причини невиконання плану матеріально-технічного постачання : несвоєчасне укладення господарських договорів з вини працівників відділу матеріально-технічного постачання , а також їх невиконання окремими постачальниками (таблиця №11).

Таблиця №11 "Виконання плану постачання труб окремими постачальниками на цукровий завод.

номер

металург. заводу

за

планом

фактично

відхилення

Т

%

1

1472

1180

-292

-19,8

2

1214

711

-504

-41,4

3

994

994

-

-

Разом

3680

2885

-795

-21,6

За даними таблиці №8 , підприємству недопоставлено 795 т. труб , що становить 21,6% планового завдання.

Крім економічного аналізу своєчасності і повноти надходження ТМЦ на підприємство , працівники відділу матеріально-технічного постачання разом з працівниками відповідних служб здійснюють аналіз якості ТМЦ в момент їх надходження. Джерелами такого аналізу є акти приймання , рекламації на матеріальні ресурси , претензії постачальників , акти про частковий і повний виробничий брак готової продукції з вини постачальників , стандарти , специфікації , паспорти і відповідні технічні умови на відповідні цінності , а також результати проведеного аналізу якості заводською лабораторією. Особливу увагу звертають на сиировину та основні засоби , що становлять основу продукції.

Аналіз стану складських запасів проводять порівняннм фактичної наявності матеріалів на складі з нормативом.

Визначений норматив по кожному виду ТМЦ проставляється у картку складського обліку. Крім цього в картках визначають максимальну та мінімальну нориу запасу ТМЦ. При досягненні фактичного залишку матеріалу одного із рівнів запасу комірник негайно інформує про це відділ постачання через складання сигнальної довідки (таблиця №12).

Таблиця №12 "Сигнальна довідка відхилень від рівня складських запасів матеріальних ресурсів на цукровому заводі по складу №1 станом на 03.03.1997р.

матеріали

одиниця виміру

норма запасу

фактичний

залишок

відхилення від норм

min

max

1.Труби О 15мм

Т

125

250

265

+15

2.Труби О 40мм

Т

190

380

155

-36

Дані сигнальної довідки показують , що фактичний залишок труб діаметром 15мм більше від норми на 15т , а труб діаметром 40 мм на 36т менше.

Оперативний аналіз за номенклатурними номерами матеріалів доцільно проводити тільки по сировині і матеріалах , які використовуються на виробництві основної продукції. Також виділяють матеріали , по яких недоступні відхилення від норми запасу.

Проведений таким чином аналіз ТМЦ сприяє підтримуванню необхідного рівня складських запасів для безперебійного функціонування виробничого процесу.

Аналіз стану ТМЦ значно полегшується при використанні комп'ютерної техніки. При обробці документів про витрачання чи надходження матеріальних ресурсів комп'ютер автоматично визначає залишки по кожному виду ТМЦ і порівнює їх з нормативними запасами.

Для характеристики витрат на виробництво сировини і матеріалів застосовують різні модифікації показника матеріалоємкості : питома вага матерііальних затрат у виробничій чи повній собівартості продукції , відношення вартості використаних матеріальних ресурсів до вартості виробленої продукції в оптових цінах підприємства і тд. При обчисленні цих показників слід мати на увазі , що до складу матеріальних затрат входить вартість використаних сировини , основних і допоміжних матеріалів , палива і енергії.

Крім того , застосовують і змішані показники матеріалоємкості : матеріальні затрати на одиницю готової продукції , витрата найбільш важливих елементів матеріальних цінностей (основних матеріалів, палива, енергії) на одну гривню готової продукції.

Не дивлячись на різноманітність варіантів показників матеріалоємкості , порядок аналізу факторів , що впливають на їх величину , практично однаковий. Перш за все складають планову і фактичні величини показників матеріалоємкості і визначають відхилення. Потім аналізують їх причини і фактори. Важливими напрямками зниження матеріалоємкості є : збереження встановлених норм витрат сировини і матеріалів , паливно-енергетичних ресурсів і ліквідація їх втрат ; зменшення кількості отриманих відходів ; вдосконалення технології виробничих процесів , заміна дефіцитних матеріалів менш дефіцитними і більш дешевими , організація строгого обліку і контролю використання матреіалів у виробництві і тп.

Оскільки знаменник показника матеріалоємкості (сума отриманої продукції в оптових цінах) може змінитися лише внаслідок зміни виробничої програми , аналізуватись повинні в першу чергу фактори , що впливають на значення чисельника показника. Вихідною фнформаційною базою при цьому будуть техпромфінплан підприємств і об'єднань , звітність форми №5 "Затрати на виробництво (без внутрізаводського обороту)" , форми №6 "Собівартість товарної продукції" , форми№8 "Звіт виробничого об'єднання (комбінату) , промислового підприємства про виконання плану по продукції" , а також первинна і зведена бухгалтерська документація [22,с.56].

При аналізі дотримання норм витрат ТМЦ на підприємствах харчової промисловості перш за все треба розподілити вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів на величину відхилень. Це , зокрема , відноситься до зміни виробничої програми проти їх планової величини. Вихідну інформацію для такого аналізу і його результатів узагальнюють в таблиці №13.

Таблиця №13 "Аналіз факторів зміни матеріальних затрат"

продукція

витрати матеріалів на випуск продукції,тис.грн.

відхилення , тис.грн.

План

Фактична кількість за плановими нормами

Фактично

Всього

В тому числі за рахунок зміни

виробничої програми

витрат на одиницю продукції

1

2

3

4

5

6

7

Цукор-пісок

630

645

670

+40

+15

+25

Загальна сума відхилень в ній визначається як різниця між сумами по графі 4 і графі 3 (670-630) ; сума відхилень внаслідок зміни величини випуску продукції проти плану-співставленням сум граф 3 і 2 (645-630. Відхилення , що виникли з інших причин внаслідок зміни витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції обчислюється як різниця між загальною сумою відхилень і відхиленям , що виникло внаслідок виробничої програми.

Зміна величини витрат сировини і матеріалів на одиницю виробу в більшості випадків залежить від двох факторів : зміни якості вихідної сировини і нераціональним використанням матерріальних ресурсів.

Для визначення впливу фактичного складу корисної речовини в сировині необхідно робити перерахунок нормативних (планових) затрат сировини за формулою :

Нп.з. = Нз. Пв.п / Пв.ф. ,

де Нп.з. - нормативні (планові) затрати, перераховані з врахуванням корисної речовини;

Нз. - початкова величина нормативних (планових затрат);

Пв.п. - наявність корисної речовини в сировині по плану;

Пф.п. - наявність корисної речовини в сировині фактично.

Наприклад , за місяць цукровий завод повинен по плану переробити буряка на суму 3720 тис.грн. при її плановій цукристості 15%. Однак фактично цукру в буряці було 14%. Звідси скоректовані витрати цукрового буряка по нормі з урахуванням якості сировини буде :

3720 * 15/14 = 3720 * 1,07 = 3980 тис.грн.

Різниця між початковим і скоректованим рівнем нормативних (планових) затрат) сировини і буде сумою відхилень , що виникли внаслідок зміни складу в ньому корисної речовини.[23,с.19].


 
 

Цікаве

Загрузка...