WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та стану складських запасів ТМЦ.

Аналіз слід починати перевіркою його обгрунтованості, правильності розрахунків потреб в ТМЦ для виконання виробничої програми і на господарські цілі, прогресиності норм і нормативів, закладених в основу плану, своєчасного та якісного виконання договірних зобов'язань, виявлення внутрішніх резервів і ефективності використання ТМЦ.

Потреба підприємства в ТМЦ визначається в плані матеріально-технічного постачання, який складається з основних видів ТМЦ у нптуральних та вартісних показниках шляхом множення прогресивної норми витрат матеріальних цінностей на виробництво одиниці виробу на плановий обсяг випуску кожного виробу.

Потреба в матеріальних і комплектуючих виробах для забезпечення виробничої програми визначається за формулою [20,ст.108]:

ПВІНІ;

де ПВІ - річна норма випуску кожного виду продукції;

НІ - норма витрачання матеріалів на одиницю продукції;

n - кількість позицій в номенклатурі виробів.

Під час аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання визначають забезпеченість матеріальними ресурсами планових потреб. Аналіз забезпеченості підприємства укладеними договорами на постачання основних видів матеріалів проводять, використовуючи дані звіту відділу матеріально - технічного постачання про залишки, поступлення і використання матеріалів ( таблиця 6).

Таблиця №6. Забезпеченість підприємства укладеними договорами.

Матеріальні ресурси

Потреба підприємства, тис.грн.

Укладено договорів, тис.грн.

Відхилення від плану

Коефіцієнт

забезпеченності , %

більше

менше

1.Сталь

74,25

69,80

-

4,45

94,0

2.Труби

24,50

20,90

-

3,60

85,3

3.Кутник

9,50

19,05

-

0,45

95,3

Разом по підприємству

304,50

278,09

-

26,41

91,3

За даними таблиці 3 , цукровий завод уклав договір на постачання матеріальними цінностями на 91,3% від потреби у тому числі забезпеченністю трубами становила 85,3%.

Для забезпечення безперебійної роботи підприємства аналізують фактичне забезпечення матеріальними ресурсами (таблиця 7).

Таблиця №7. Фактична забезпеченність підприємства

(цукрового заводу) матеріальними ресурсами.

(тис.грн.)

матері-альні ресурси

потреба підприєм-ства,

тис.грн

фактичне надход-ження, тис.грн

відхилення від плану

коефіцієнт забезпеченості

(гр.2:гр.1),%

більше

менше

1

2

3

4

5

6

1.Сталь

74,25

68,70

-

5,55

92,5

2.Труби

24,50

19,20

-

5,30

78,4

3.Кутник

9,50

9,50

-

-

100

Разом по

підприємств

304,50

271,60

1,20

34,10

89,20

За даними таблиці №7, підприємство уклало договорів на постачання матеріалів на 91,3%, але фактичне надходження матеріальних ресурсів становить 89,2% планових потреб , у тому числі труб і сталі відповідно 78,4 і 92,5%. Причиною цього може бути запізнення в укладанні договорів з постачальниками або неналежне виконання договірних зообов'язань постачальниками. Контроль за виконанням договорів веде відділ матеріально-технічного постачання. За неналежне виконання договору на постачальника накладаються певні передбачені за порушення договору санкції.

Для реалізації виробничої програми важливо виконати план постачання матеріальних цінностей не тільки за обсягом , а й за асортиментом. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання за асортиментом наведено в таблиці №8.

Таблиця №8 "Виконання плану матеріально-технічного постачання за асортиментом.

матеріальні

ресурси

потреба

підприємства

фактичне

надходження

зараховано у

виконання плану за асортимент.

1.Сталь

74,25

68,70

68,70

2.Труби

24,50

19,20

19,20

3.Кутник

9,50

9,50

9,50

4.Підшипники

0,85

0,89

0,85

Разом по

підприємству

304,50

271,60

270,95

Коефіцієнт асортиментності визначають відношенням суми , зарахованої у виконання плану за асортиментом до планової потреби підприїмства :

270,95 * 100%

-------------------- = 89,0%

304,5

тобто план матеріально-технічного постачання за асортиментом виконано на 89,0% [25,с.111].

Важливе значення для ефективної роботи підприємства має аналіз виконання плану постачання за структурою. Такий аналіз виконують порівнянням запланованої питомої ваги окремих видів матеріалів (у загальній їх кількості) з питомою вагою матеріалів , що надійшли фактично (таблиця №9).

Таблиця №9. "Виконання плану постачання матеріалів за структурою (в тис.грн.) на цукровому заводі.

матеріальні ресурси

потреба підприємства

фактичне надходження

відхилення

сума

питома вага,%

сума

питома вага,%

А

1

2

3

4

5

1.Сталь

74,25

24,4

68,70

25,30

+0,9

2.Труби

24,50

8,0

19,20

7,1

-0,9

3.Кутник

9,50

3,1

9,50

3,5

+0,4

Разом по

підприємству

304,5

100

271,60

100

-

За даними таблиці №9 на підприємстві є відхилення у структурі постачання матеріальних ресурсів , що призводить до зривів у виконанні плану виробничої програми. Так зменшилась питомв вага труб в загальній вартості матеріалів на 0,9% , що може негативно вплинути на об'єм випуску виробів , які включають цей вид матеріалів , також порушується договірний асортимент реалізованої продукції.

Для ефективної роботи підприємства важливе значення має аналіз ритмічності надходження матеріалів. Аналіз ритмічності виконують за основними видами матеріальних цінностей за рік , квартал , місяць , декаду (таблиця №10).

Таблиця №10. "Ритмічність постачання сталі на цукровому заводі за січень місяць , (тонн.)

декада

місяця

план

постачання

фактичне

надходження

зарах.вико-нання плану ритмічності постачання

І

80

65

65

ІІ

81

72

72

ІІІ

82

94

82

Разом за місяць

243

231

219

Коефіцієнт ритмічності визначають відношенням суми , зарахованої у виконання плану ритмічності постачання матеріалів до плану постачання :


 
 

Цікаве

Загрузка...