WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Використовуюються також такі прийоми і способи, як співставлення даних документів, безпосередньо відображаючих надходження і витрачання ТМЦ, з даними документів, якими оформлені інші операції, обумовлені першою операцією; даних про переміщення ТМЦ з даними про тару, в якій вони перевозились; даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку [5, ст.156].

Безпосередній огляд бухгалтерських документів проводиться для перевірки правильності арифметичних підрахунків в них, їх правильного оформлення і ін.

Співставлення даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку використовуюють для вивчення господарських операцій. Дані оперативного обліку не можуть бути основою для облікових записів, тому робітники бухгалтерій і аудитори їх не приймають. Саме тут і можливі порушення. По документах оперативного обліку можна визначити дійсний характер і об'єм операцій, зв'язаних з ТМЦ. Однак це не може бути основою для висновку аудитора. Вони лише допомагають вибрати правильний напрямок дослідження.

Правильно проведення інвентаризації тих чи інших операцій з ТМЦ сприяють якісному проведенню аудиту. Досліджуються також питання визначення норм запасів ТМЦ.

Виробничі запаси - це ТМЦ, які вносять в інвентаризаційні описи по кожному окремому найменуванню. Особливу увагу слід приділити тим цінностям, які надійшли під час інвентаризації. Якщо інвентаризація проводиться дуже довго, то у виключних випадках цінності можуть відпускатися, але у прсутності комісії. Їх записують в окремий опис "ТМЦ, відпущені під час інвентаризації".

Якщо спецодяг і білизна знаходяться в ремонті чи в пральні. їх можна віднести в акт на основі квитанції підприємства побутового обслуговування. На непотрібні для використання предмети під час інвентаризації складають окремі акти. Та обліковують по видах, цільовому призначенню і якості, списуюють у відповідності з діючим порядком.

Перевірка рахунків складських операцій є однією із основних складових аудиту, тому, що значна доля помилок допускається при оцінці товарів і під час інвентаризації. Об'єм вичення аудиторами цих рахунків значно залежить від ефективності внутрішнього контролю на підприємстві і досвіду аудитора. важлива проблема пов'язана з внутрішнім аудитом зберігання деяких матеріалів. Зокрема, не великі за об'ємом матеріали можуть безгосподарно займати корисні площі складів. В великих кількостях це може складати значну суму нічим не оправданих затрат.

Існуюча система витрат матеріалів дозволяє розрахувати об'єми використання сировини, вартість компонентів і продукції, що знаходиться в виробничому циклі. Ця система включає різні первинні документи, закупочні і витратні документи.

Контрольний запуск сировини і матеріалів на випуск продукції показує фактичні затрати. Такі запуски здійснюють спеціалісти. Аудитори перевіряють переробку їх у готову продукцію. Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво оформляється актом, в якому вказують кількість витраченої сировини і матеріалів, їх якість, обладнання, режим його роботи в процесі запуску, конкретні дані про виробника продукції, кількість і якість готової продукції, відходи. Результати контрольного запуску розповсюджуються на кількість випущеної готової продукції за відповідний період і визначають достовірність списання сировини і матеріалів на їх виготовлення.

За участю спеціалістів перевіряють відповідність відпущеної і наявної на складі продукції вимогам стандартів і технічних умов.

Для того, щоб виявити випуск продукції, яка не відображена в обліку, необхідно співставити кількість оприбуткованої продукції по документах складу з кількістю продукції, за виготовлення якої нарахована зарплата, кількість товарів, витрачених на упаковку продукції і списаної тари. Звертають увагу на збереження цінностей, облік накладних на відпуск готової продукції, порядок їх видачі.

Крім того, необхідно враховувати норми убутку і визначити суму недостачі.

Є випадки, коли продукція, виготовлена з матеріалів, отриманих по лімітно-забірній карті, бракується, а частина матеріалів замість використання по прямому призначенню направляється на виправлення браку. Для того, щоб забезпечити виконання виробничої програми, виписують додаткову кількість матеріалів. Виходячи з даних актів про брак встановлюєм, чи правильно співставлені вимоги на отримання цих матеріалів. В ній вказують шифр бракованих виробів чи деталей. При заміні одних матеріалів іншими повинен бути відповідний дозвіл і внесені зміни в лімітно-забірні карти.

Правильна організація надходження і відпуску ТМЦ гарантує їх збереження і безперервне забезпечення ними виробництва. Аудитор при цьому перевіряє своєчасність і правильність складання комерційних актів і актів надходження матеріалів, дотримання діючого порядку їх складання.

Переоцінка і уцінка їх товарів - складний етап роботи. Їх матеріали підлягають сплошній перевірці. Так встановлюють законність зміни цін, компетентність комісії, що проводила переоцінку, її склад і правомірність. Уважно перевіряють оформлення актів, таксування і визначення різниці від переоцінки. При зниженні цін вартість ТМЦ по старих цінах повинна рівнятись сумі їх вартості по нових цінах і різниці від переоцінки, при підвищенні - вартість ТМЦ по нових цінах дорівнює сумі їх вартості по старих цінах і різниці від дооцінки.

Також перевіряють правильність регулювання інвентаризаційних різниць, зокрема убуток цінностей в межах встановлених норм. Норми нормального убутку застосовують лише до цінностей, по яких виявлена недостача. Якщо ж цих норм немає, то убуток розглядається як понаднормативна недостача, втрати ві д псування і недостача відшкодовуються у встановленому порядку винуватими особами в відповідності з оцінкою, діючою для нарахування понесених збитків від крадіжок, недостач, знищення і псування ТМЦ.

3.4. Застосування прийомів аналізу в аудиті ТМЦ.

Аудит і аудиторські послуги (супутні роботи) є складовими аудиторської діяльності - мають багато загального з економічним аналізом.

Головні завдання економічного аналізу полягають в тому, щоб об'єктивно оцінити виконання плану по основних показниках діяльності підприємства, визначити розмір і характер відхилень фактичних показників від нормативних і планових, визначити вплив окремих факторів на відхилення, виявити внутрішньогосподарські резерви розвитку підприємства. Ці ж завдання стоять і перед аудитом, якщо вивчаються економічні характеристики діяльності підприємства. В цьому випадку предметом аудиту і аналізу є господарські процеси і явища, точніше - кількісні характеристики стану економічних об'єктів. Разом з тим аналіз і аудит мають суттеві відмінності, що характеризує самостійність їх їснування. Головна відмінність у тому, що аудит виходить за рамки аналізу.

Та все ж, одним із завдань мого дослідження є застосування прийомів аналізу в аудиті ТМЦ.

Основні завдання економічного аналізу використання і збереження ТМЦ полягають у визначенні [8, ст.117]:

- обгрунтованості плану матеріально - технічного постачання та його погодження з планом виробництва;

- виконання плану постачання підприємства ТМЦ за обсягом, асортиментом, комплектністю і строками поставок;

- стану і динаміки виробничих запасів;

- ефективності використання ТМЦ, їх впливу на обсяг та асортимент продукції;

- заходів щодо усунення причин недоліків і використання резервів матеріаломісткості за рахунок ефективнішого використання матеріалів і збільшення на цій основі випуску продукції.

Основні напрямки аналізу ТМЦ показані на схемі 13 [8, ст.107].

Схема 13: "Аналіз впливу забезпеченості ТМЦ і їх використання на об'єм випуску продукції, підрахунок резервів."

Облік продукції

Виконання плану Стан запасів Використання

постачання матеріальних

ресурсів

Розрахунок впливу Розрахунок впливу Розрахунок впливу

відхилень від плану зміну об'єму і складу відхилень від

постачання по об'єму, запасів на об'єм плану питомих витрат

асортименту та строках продукції матеріалів на об'єм

поставки на об'єм продукції

продукції

Баланс відхилень

Підрахунок резервів росту

об'єму продукції при умові:

Компенсації недоставок Прискорення Покращення

матеріалів, які лімітують обороту використання

виробництво запасів матеріалів на

основі:

Зниження Зменшення Корисного Запобігання Впровадження

чистої відходів використання невигідним раціональних

ваги відходів замінам замін

Для виконання завдань аналізу ТМЦ, він (аналіз) повинен грунтуватися на системі економічної інформації. У науковій, навчальній літературі та методичних матеріалах джерелами інформації для аналізу називають бухгалтерського обліку, оперативного обліку, статистичну звітність, планові дані, норми і нормативи. В умовах переходу до ринку, Крім традиційних джерел аналізу, важливого значення набуває внутрішня звітність, дані первинного обліку і матеріали спеціальних вибіркових обстежень. особливо слід підкреслити необхідність використання для поьреб аналізу даних оперативного обліку і оперативної звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...