WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

у процесі зберігання ТМЦ на складах можуть мати місце пряма і замаскована крадіцжки.

Пряма крадіжка в обачних осіб, як правило, має тимчасовий характер до накопичення надлишків з інших місць зберігання, з якими існують товарні відносини. Такими місцями зберігання можуть бути база постачання, виробничі підрозділи, які отримують ТМЦ із складу. Ефективним засобом призупинити таку взаємну допомогу може стати наскрізна інвентаризація, коли видавання іншому підрозділу "рятувальної" накладної завдасть шкоди самому собі.

Поширеним видом зловживань на складах є накопичення надлишків ТМЦ через неповне відпускання їх одержувачам, що в багатьох випадках проводиться в порядку змови з ними та "ділення" одержаної вигоди. Накопичені надлишки вивозяться за межі складу для реалізації на сторону. Виявити такі зловдживання можна проведенням раптової інвентаризації. Для полегшення цієї процедури доцільно провести вибіркову перевірку по найважливіших видах ТМЦ [31, ст.10]

Замаскована крадіжка потребує більш кваліфікованих дій і складніше розкривається. Так, із матеріального складу цукрового заводу по фіктивних документах були вивезені дефіцитні ТМЦ , а їхня вартівсть віднесена в дебет вигаданого покупця. Через якийсь час при проведенні річної іцнвентаризації розрахунків було виявлено ідентичність показників цього покупця і організації кредитора, в якій минав строк позовної давності. На цій підставі розрахунки було пекрито через об'єднання обох сум на одному аналітичному рахунку. Зловживання було розкрито в результаті зустрічної звірки розрахунків із відповідними організаціями і шляхом експертного аналізу документів.

При переміщенні ТМЦ із складу на склад та із складу у виробництво привласнення ТМЦ може перекриватися сумовими різницями, які виникають в результаті свідомих помилок у таксуванні документів. В обох примірниках документа суми операцій збігаються, проте їхня кількість (у натуральному вираженні) неоднакова ( із складу списується більше ТМЦ ніж надійшло у виробництво), що дає змогу перекривати недостачу ТМЦ. Одночасно в одному з примірників документа при цьому були помилки в таксуванні, які були усунені без звірки з першим примірником і не супроводжувались виявленням зловживань. Це випадково виявлено аудитором, який порівняв різні примірники документа і перевірив правильність їх таксування.

При відвантаженні та реалізації ТМЦ покупцям можливе свідоме створення недостачі з подальшим віднесенням сум, що стягуються на дебіторські рахунки. Потім ці суми списуються на основі відмови Держарбітражу в позові. Зловживання виявляються в процесі аудиту через аналіз документів, поданих одночасно з рахунком покупцю і арбітражу.

У практиці роботи підприємства мали місце випадки заниження залишкової вартості ТМЦ через віднесення часткової вартості матеріалів згідно з кореспонденцією бухгалтерських рахунків на відхилення в цінах на матеріали ( рах. 05/1) і відхилення по готовій продукції (рах.40/1) і приводить не тільки до заниження прибутку, а й до заниження суми податку на додану вартість. Так, відповідно до матеріального звіту начальника цеху в березні 1997 року від цементного заводу по рахунку - фактурі № 102 надійшов цемент в кількості 269 тон за ціною 8 453 тис.у.о. на суму 2 273 857 тис. у.о., в тому ж місяці необгрунтовано було віднесено на відхилення в цінах по рахунку 05 " Сировина і матеріали " сума 688 678 тис. у.о., в результаті чого залишкова ціна цементу на кінець місяця зменшилась з 8453 тис. у.о. до 686 тис. у.о. Крім того за звітом начальника цеху за березень 1997 року згідно з рахунком - фактурою № 35369 і № 35339 від цементного заводу надійшов цемент кількістю 3 309 т. за ціною 8 453 тис. у.о. на суму 27 970 977 тис. у.о., в той же час за витратною накладною № 70 відпущено управлінню комплектації цемент за зниженими цінами, зокрема 125,4 т. за 5 430 тис. у.о. на суму 680 922 тис.у.о. і 649,4 т. по 5 739 тис. у.о. на суму 3 726 906 тис. у.о. Різницю у вартості 2 141 555 тис. у.о. віднесено на рахунок 05 "Сировина і матеріали" як відхилення по матеріалах. Всього за шість місяців 1997 року необгрунтовано віднесено на відхилення в цінах на матеріали і відхилення у вартості готової продукції 50 286 615 тис. у.о.

Невід'ємним елементом аудиту є забезпечення суворого лімітування відпуску ТМЦ у виробництво, Їх видача має лімітуватися, як правило, виходячи з обсягу виробничої програми і діючих норм витрат з урахуванням залишків ТМЦ, не витрачених до початку місяця.

Отже, усунення всіх негативних явищ у роботі підприємств дає змогу забезпечити збереження ТМЦ і раціональне їх використання.

При ТМЦ, використовують способи і прийоми вивчення первинних документів, які забезпечують максимальний ефект і дозволяють зробити обгрунтований висновок.

Прийоми і способи перевірки бухгалтерських даних поділяють на загальні і часткові, які тісно взаємопов'язані. Зупинимся на останніх [5, ст.156]

Контрольні порівняння фактичних залишків товарів з даними слідуючої інвентаризації, їх документованого витрачання доцільно використовувати тоді, коли аудитор має докази про такі порушення:

- дописках ТМЦ в інвентаризаційних описах з метою приховання недостач до початку проведення інвентаризації;

- вказівки про зниження в порівнянні з фактичним залишком якогось товару в інвентаризаційному акті на початок звітного періоду для вуалювання надлишків;

- реалізація так званих інших товарів, не відображених в прихідних документах;

- сплановане завищення цін на товари, які відпускались по документах на інші цілі.

Контрольні порівняння можна здійснити так: до залишку товару відповідного найменування, вказаного в інвентаризаційному акті, складеному до початку звітного періоду, додають кількість облікових одиниць цього товару, який надійшов на протязі періоду, що перевіряється, і віднімають кількість його одиниць, зафіксованих в розхідних документах. Отримана величина показує максимально можливий залишок цього товару на кінець інвентаризаційного періоду. Дані про максимально можливу кількість товару порівнюють з фактично виявленими залишками по відомості встановленої форми.

Відомо, що в нормальних умовах фактична кількість товару не може перевищувати його максимально можливий залишок. Перевищення дає основу для відповідних висновків.

Треба відмітити, що за допомогою прихідних і видаткових документів кількісний облік ТМЦ відновлюється повністю. Це дозволяє прослідкувати рух кожного окремого товару. Відновлення кількісного обліку по суті близьке з контрольним порівнянням. Однак воно можливе тільки тоді, коли всі видаткові операції підприємства документуються. Якщо ж вони не документуються або документуються частково, про відновлення кількісного обліку не може бути й мови. В таких випадках необхідно проводити контрольні порівняння. За допомогою відновлення кількісного обліку завжди і в повному обсязі встановлюють рух всіх ТМЦ. Тому далі про реалізацію "сторонніх" товарів, дописаних в описах залишків, в таких випадках є повними.

Рух ТМЦ аналізується в тих випадках, коли є відомості про те, що у клієнта, в якого всі рперації документуються, трапляються кражі і інші негативні явища, але при інвентаризації недостач чи лишків не виявлено. Аналізуючи рух ТМЦ можна викрити підробку в документах по операціях про розхід товарів, а саме необгрунтоване завищення цін.

При аудиті наявності матеріальних цінностей, які по документах не поступили на підприємство, чи видачі таких товарів різним підприємствам доцільно складати таблицю їх руху по днях.

Наприклад, на 1 жовтня залишок цукру склав 100 т. З 1 по 17 жовтня по документах його поступило 2 337 т. Звідси, за цей період було в наявності 2 437 т. До 17 жовтня по документах його видано 2 250 т. На 18 жовтня залишок цукру склав 2 437 - 2 250 = 187 т. 18 і 19 цукор на склад не поступав, але по документах і з цеху 18 жовтня було видано 585 т., 19 жовтня - 720 т. За два дні видано 1 118 т. цукру, який в відповідності з документами на склад не поступав, але було перекрито за рахунок отримання складом 20 жовтня по документах 2 648 т. цукру. Вивчивши операції, відображені в документах про отримання і видачу цукру в жовтні, аудитор прийшов до висновку. що вони зафіксовані вірно. Відповідно, в складі виявлено більше 1 т. необлікованого цукру.

Важливий спосіб бухгалтерської перевірки - порівняння даних прихідно-видаткових документів, безпосередньо відображаючих рух ТМЦ, з даними інших документів, які фіксуюють ці ж операції, але в інших аспектах. Його використовують тоді, коли є підозра, що при деяких господарських операціях були допущені порушення, а документально ці операції зафіксовані правильно. Досвід показує, що найчастіші кражі ТМЦ вуалюються відповідними документами, безпосередньо пов'язаними із видатками ТМЦ.


 
 

Цікаве

Загрузка...