WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

У разі, якщо на підприємстві облік автоматизований, аудитору слід перевірити правильність кодування первинних документів[ 31,ст. 11]

Так, на одному з цукрових заводів в накладних на відпускання цінностей проставлені номенклатурні номери і ціна товарів народного споживання. а найменування - запасних частин, тобто закладені та номенклатурний номер ціннностей, а з підзвіту списувались на видатки інші . Створені недостачі запасних частин в подальшому за домовленістю із замовниками списувались через виписування їх у більших кількостях ніж видавались. Збитки від незаконно списаних ТМЦ підлягають стягненню.

При аудиті використання ТМЦ аудитору потрібно звернути увагу на правильність відображення зазначених операцій в картках складського обліку типової форми М-17 і в сальдовій відомості. Зокрема, перевіряючи облікові операції по собівартості продукції в практиці роботи підприємства встановлені випадки віднесення вартості матеріалів на рахунок 20 " Основне виробництво" тільки в сумовому вираженні без списання кількості ТМЦ, в результаті чого поштучно занижувалась вартість ТМЦ, які залишались у підзвіті матеріально відповідальних осіб.

Так у вересні 1997 року у матеріальному звіті начальника складу по позиції "залізо листове" безпідставно віднесена на витрати виробництва сума 762795 тис.у.о., в результаті чого зменшена вартість залишку заліза на 1.10.1997р. і відповідно занижена ціна за 1 кв.м з 50 тис. уо. до 50 у.о.

У той же час в результаті перевірки звітів у вересні 1997 року виявлено, що відпускання заліза окремим особам проводилось за необгрунтовано низькими цінами. Так, по видатковій накладній № 527 від 30.09.1997р. відпущене залізо кількістю 100м за заниженою ціною 50 у.о. на суму 5000у.о. Тоді ж іншим працівникам заводу залізо листове відпущено за ціною надходження, тобто по 50 тис.у.о.

Аналогічно в матеріальних звітах відповідальних осіб з січня по вересень 1997 року на собівартість продукції без підстав віднеснеа сума 27590376 тис.у.о. У результаті оперкації завищена собівартість ьоварної продукції на зазначену суму, а отже, заниженний на цю суму прибуток підприємства в 1997 р. відповідно податок на прибуток у розмірі 8277112,8 тис.у.о. (27590376 * 0,30).

Отже надлишки сировини і матеріалів можуть утворитися в результаті:

- необгрунтованого складання комерційних і внутрішніх актів на недостачу, бій, псування товарно-матеріальних цінностей при придбанні, навантажені, транспортуванні і розвантаженні їх на складах;

- завезенні сировини і матеріалів від постачальників у більших кількостях, ніж зазначалось в супровідних документах, або завезенні цінностей без документального оформлення (сторонні товари);

- завезенні від постачальників недоброякісної сировини і матеріалів замість відходів, показаних у супровідних документах;

- завищенні маси тари при складанні актів на її зважуванн;

- занесення до сировини і матеріалів сторонніх або низької якості однорідних речовин з метою збільшення їхньої кількості або маси;

Наведені вище способи утворення неврахованих надлишків сировини і матеріалів найчастіше зустрічаються в аудиторській діяльності [31, ст.12]

У фінансово-господарській діяльності підприємств часто зустрічаються підробки з ТМЦ у вигляді так званих безтоварних операцій. Сутність їх полягає в тому, що фіктивними (підробленими) документами оформляються неіснуючі операції з додержанням встановлених правил оформлення. Трудність виявлення таких підробок ускладнюється тим, шо фіктивні документи перебувають у загальній масі аналогічних, які нічим не відрізняються від справжніх.

Безтоварні операції можуть бути як повністю, так і частково фіктивними.

Мета безтоварних операцій різна однак всі вони спрямовані на розкрадання ТМЦ або привласнення грошових коштів.

Узагальнення матеріалів аудиторських перевірок свідчить, що найпоширенішими з них є:

- перекриття недостач в одних місцях зберігання надлишками інших;

- приховування недостач при інвентаризації матеріалів;

- оприбуткування ТМЦ, які не надійшли з метою привласнення призначених для їх придбання грошових коштів;

- списання фіктивно оприбуткованих ТМЦ на витрати виробництва;

- привласнення матеріалів через списання на витрати виробництва витрат за нормами при фактичному їх недовкладанні в продукцію;

- списання викрадених ТМЦ або таких, яких не вистачає, на розрахунки з постачальниками або дебіторами;

- приписки у випуску продукції з метою фіктивного списання ТМЦ;

- оприбуткування з подальшим незаконним списанням загублених у дорозі або переадресованих матеріалів.

Джерелами інформації для розкриття таких підробок є дані про наявність і рух ТМЦ у постачальників і покупців, прибуткові, витратні та транспортні документи. Основними способами перевіцрки є порівняння різних документів і їх окремих примірників, зустрічна звірка даних різних організацій і нормативний розрахунок витрат ТМЦ.

Ефективність дослідження підробок залежить від правильного визначення ознак, які характеризують моливість здійснення безтоварних операцій. Такими ознаками є:

- невідповідність показників у різних примірниках одних і тих самих документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур), що знаходять в постачальника й одеоржувача;

- відсутність на обліку в покупця ТМЦ або наявність їх у меншій кількості, ніж списано на видатки постачальником по документах;

- віджсутнвсть платіжного доручення підприємства-покупця про оплату вартості буддь-яких мсатеріалів;

- відсутність дозволу посадових осіб на внутрішні переміщеення ТМЦ;

- відсутність віз інвентаризаційної комісії на видаткових документах, доданих до останнього матеріального звіту перед проведенням інвентаризації;

- невідповідність даних у документах про рух ТМЦ і в транспортних документах;

- відсутність пропусків на вивіз і доручень на отримання ТМЦ;

- відсутність транспортних документів ( дорожніх листків), які засвідчують перевезення матеріалів, а також документів на виплату зарплати за вантажно-розвантажувальні роботи;

- підробки ( дати, номера, підписів та ін.) в транспортних документах ( дорожніх листках) і дорученнях на отримання ТМЦ;

- наявність у підприємства-постачальника документів про витрату ТМЦ, яких не було у видатку;

- перевищення кількості, як правило, гостродефіцитних матеріалів, зазначених в інвентаризаційному опису, над максимально можливим залишком.

Треба підкреслити, що виявлені при дослідженні документів викладені вище ознаки самі по собі ще не є безумовними , які характеризують безтоварність операцій. Вони можуть бути результатом помилок лсіб, що оформляють первинні документи. Тому при подальшому їх дослідженні слід використовувати різні методи аудиту.

Дослідження свідчать, що найхарактернішими видами зловживань у складі операцій з придбання ТМЦ, є:

- приховування ТМЦ, які фактично надійшли з метою їх привласнення;

- фіктивне оприбуткування цінностей, що надійшли, з метою привласнення грошових коштів, призначених для їх придбання;

- приховування ТМЦ, що надійшли від постачальників по залізниці.

З наведених вище порушень фіктивне оприбуткування ТМЦ, що надійшли являє собою тільки початок незаконної операції щодо привласнення грошових коштів і є характерним для різних галузей сфери матеріального виробництва. Так, під час перевірки їдальні цукрового заводу завідуюча їдальнею разом з іншими її працівниками подала до бухгалтерії документи на купівлю в приватної особи корови на забій, оприбуткування м'яса та на списання його для приготування страв. При перевірці виявилось, що всі акти є фіктивними. Операція була вигаданою, а гроші привласнені її учасниками. [31, ст.12]

Операція пройшла б непомітною, якби вдалось списати м'ясо на виробництво, як передбачалось в межах норм, а "вигадане" м'ясо перекрити зниженим вкладанням його при готуванні страв. Проте в результаті раптової перевірки довелось списати м'ясо в більш короткий строк, тому по документах у стравах було більше м'яса, ніж передбачалось згідно із збірником рецептур. Наведене зловживання було розкрито одночасно двома способами: через опитування приватної особи, яка нібито продала корову, тоді як в дійсності корова не продавалась; лабораторного аналізу страв, у результаті чого надлишку м'яса в стравах не було.

Приховування ТМЦ, що надійшли від постачальників по залізниці може здійснюватись через : складання фіктивних актів на недостачі вантажів; обліку вантажів, що надійшли, у складі ТМЦ в дорозі; переадресування вантажів, що надходять, на інші станції з подальшим їх обліком в складі втрачених;списання цих вантажів з балансу на основі відмови арбітражу і суду в задовроленні позову до постачальників і до транспортних організацій, а також з причини закінчення строку позовної давності. Незаконне списання таких операцій виявляється в результаті звірки документів на вантажі, що не надійшли залізницею; аналізу рішень арбітражу і суду про відмову в позовах на недостачі та ненадходження вантажів . При цьому можуть бути виявлені випадки надходження вантажів; необгрунтованості документів, поданих в арбітраж і суд, а також свідоме порушення правил і строків подання позовів.


 
 

Цікаве

Загрузка...