WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

З точки зору маркетингу зовнішні умови (або ж навколишнє середовище) поділяють на п'ять груп: чинники, які підлягають контролю; чинники, які не підлягають контролю; рівень везіння чи невдач в досягненні мети, зворотні зв'язки та адаптація. До факторів, вплив яких у більшості випадків не прогнозується, відносять поведінку постачальників (споживачів), конкурентів, уряду, а також зміни в загальній економічній політиці країни і технології виробництва.

Перші два чинники, власне і визначають ступінь везіння чи невдач. Що стосується зворотнього зв'язку та адаптації, то вони мають місце лише в тому випадку, коли підприємство стежить за неконтрольованими чинниками, прагне максимально використати їх сильні сторони і зменшити вплив негативних явищ і, як висновок призвичаїтись до фактичного стану ринку ТМЦ.

Ознайомлення з особливостями технології та організації виробництва на підприємстві необхідна як для з'ясування конкретного переліку необхідних для виробництва ТМЦ, так і при підготовці висновку стосовно ефективності їх використовуваної технології. Вивчення особливостей технології та організації виробничого процесу аудитору слід проводити у будь-якому випадку, незалежно від бажання клієнта. Це, власне, буде "внутрішньою" інформацією, використання якої на етапі підготовки аудиторського висновку разом з тим може мати якщо не визначальне, то, принаймні, принципове значення.

Джерелом інформації про операції з ТМЦ є нормативно-довідкова інформація: Постанова про поставки продукції виробничо-технічного призначення, затверджена Кабінетом Міністрів України, Основні положення з інвентаризації основних засобів, ТМЦ, грошових засобів, розрахунків, затверджені Міністерством фінансів України, Положення про документацію та документообіг в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України, Інструкція про порядок видачі довіреностей на отримання ТМЦ і їх відпуск, затверджена Міністерством фінансів України, і ін.

Найбільш типовими порушеннями при здійсненні операцій з ТМЦ є такі:

- незадовільна організація складського господарства і

зберігання ТМЦ;

- невиконання завдань по заготовці матеріалів;

- наявність на складі непотрібних і тих, що псуються ТМЦ;

- завищення собівартості заготовлюваних матеріалів;

- порушення правил отримання вантажів, неправильне

визначення і оформлення недостач;

- неповне оприбуткування отриманих цінностей;

- необгрунтовані притензії до постачальників;

- нераціональне витрачання матеріалів на виробництво,

порушення норм чи лімітів їх відпуску;

- відпуск дефіцитних товарів як надлишок на сторону;

- порушення порядку проведення інвентаризацій;

- недостачі, лишки, присвоєння ТМЦ;

- помилки і підробки при кодуванні документів;

- заміна нових предметів старими;

- відпуск ТМЦ по занижених цінах;

- незадовільна організація бухгалтерського обліку.

3.2. Критичний огляд стану обліку зберігання і використання ТМЦ.

Критична оцінка стану бухгалтерського обліку та системи та системи внутрішнього контролю має для аудитора надзвичайно важливе значення. По-перше 70% всієї економічної інформації, що формується безпосередньо на підприємстві, представляє саме бухгалтерський облік, по-друге у випадках, коли аудитор твердо переконаний у незадовільній його організації, він може дати аудиторський висновок (звичайно негативний) не приступаючи до перевірки по суті[24, ст.2] .

В процесі оцінки нашого підприємства необхідно з'ясувати такі моменти як:

- вид використовуваної форми обліку;

- її відповідність вимогам інструктивних та методичних

документів;

- доцільність використання форми обліку, виходячи із обсягів

виробництва, потреб інформаційного забезпечення процесу

управління;

- рівень автоматизації обліку;

- культура ведення обліку;

- рівень кваліфікації кадрів, облікових працівників тощо.

Отож, шляхом візуального вивчення облікових реєстрів аудитор насамперед вивчає форму обліку, яку використовує підприємство (журнально-ордерна, журнал-головна, книжно-журнальна, меморіально-ордерна тощо). Ефективність тої чи іншої форми обліку визначається її здатністю задовільняти потреби споживачів інформації і виконувати контрольні функції. На даному підприємстві використовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, заснована на використанні принципу систематизації і накопичування даних первинних документів безпосередньо в реєстрах аналітичного і систематичного обліків відповідно до діючого Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Записи в накопичувальних регістрах виконують за показниками, необхідними для управління і контролюза фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної і річної бухгалтерської звітності.

Отож, основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків.

Використовують також регістри аналітичного обліку: відомості, таблиці і картки.

Порядок ведення обліку за журнально-ордерною формою для великих підприємств (17 журналів-ордерів) визначено Інструкцією з використання єдиної журнально-ордерної форми рахівництво № 63, затвердженою Міністерством фінансів CРСР 8 березня 1960 р. з подальшими змінами.

Схема 7: Загальна схема журнально ордерної форми обліку.

Первинні документи

Допоміжні і Картотека

групувальні Журнали - ордери окремих

відомості (книги) аналітичних

рахунків

Головна книга Відомості за

окремими

аналітичними

Баланс рахунками

Бухгалтерська

звітність

Ця форма бухгалтерського обліку на цукровому заводі застосовується тому, що тут великий об'єм господарської діяльності в умовах ручної обробки інформації. Вона дозволяє в значній мірі організувати паралельне ведення обліку на різних його ділянках.

Відомість № 10 є основним реєстром відображаючим рух матеріальних цінностей в груапх, що забезпечує контроль за збереженням матеріалів в місцях їх зберігання. Облік у цій відомості вимагає точності та недопущення помилок і зловживань. Так, наприклад, в розділі 1 відомості зазвичай показується рух матеріалів з виведенням залишків по кожному складу окремо і в цілому по підприємству. А ось виведення залишків по матеріальному складу на 1.09.97 р. не можливо було розібрати, отож, звідси і випливає інформація про те, що щось у даному розділі хотіли заховати. Виявилось, що при інвентаризації на складі станом на 1 серпня було знайдено недостачу. Це результат домовленості керівника складу і бухгалтерії, в результаті чого, підсумок інвентаризації в обліку в той час не був відображений. Пізніше за рахунок зловживань у вигляді обмінювання утворився надлишок товарів за рахунок якого виникла можливість перекрити раніше встановлену недостачу. Після цього ця недостача була відображена в обліку, але вже в тій частині, яка залишилась від перекриття. Потім за рахунок природніх втрат думали перекрити взагалі всю нестачу.

В процесі документального оформлення обліку товарно-матеріальних цінностей необхідно користуватися такими нормативними документами:

1. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250, затверджене наказом ПКМУ від 03.04.93р. (із змінами і доповненнями).

2. Вказівки з організації бухгалтерського обліку в Україні № 25, затверджені наказом МФУ від 07.05.93 р. (зі змінами і доповненнями).

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р.

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей № 99, затверджена наказом МФУ від 16.05.96р. (зі змінами і доповненнями)

5. Наказ Міністерства статистики України № 193 від 21.06.96 р. "Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів.

На підприємстві ведуть також відомість № 11 "Рух матеріальних цінностей по цехових складах чи по цехах на виробництві, що немає складів", що є доповненням до відомості № 10. А саме, в бухгалтерії на основі первинних документів заповнюють відомість № 11. Дані цієї відомості відображаються в розділі ІІІ відомості № 10.

Щоб запобігти "протіканню" інформації, бухгалтерія підприємства щомісяця проводить взаємну перевірку сальдо в натуральному виразі з даними складу - карточками складського обліку; недопущення записів на рахунках аналітичного і синтетичного обліку, які не підтверджені документами. На основі моделювання приймають управлінські рішення з економного витрачання ТМЦ на виробництво. Одну з таких моделей наведено на малюнку 1.

Подібні моделі можуть бути відображені у вигляді таблиць та графіків, що дає можливість наочно та у порівняльних характеристиках приймати відповідні рішення. На основі бази знань бухгалтер може отримати підказку про прийняття необхідного управлінського рішення.


 
 

Цікаве

Загрузка...