WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

На субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів" визнаачється результат від реалізації матеріалів, палива, запасних частин та ін. якщо внаслідок реалізації сальдо на субрахунку № 46-3 буде кредитовим, то підприємством одержано прибуток. Запис в обліку:

Дебет рахунку № 46 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки".

Якщо сальдо на субрахунку № 46-3 буде на дебеті, то підприємству завдано збитку. Запис в обліку:

Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки"

Кредит рахунку № 80 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів"

У таблиці наведено схематичний облік матеріалів на рахунку № 05 "Матеріали".

Примітка: і в першому, і в другому випадках реалізації ТМЦ обов'язковим є нарахування податку на додану вартість (одноразово після виконання другої операції):

Дебет рахунку № 46 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 51 "Розрахунки з бюджетом".

При перерахуванні коштів до державного бюджету:

Дебет рахунку № 68 "Розрахунки з бюджетом"

Кредит рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок".

Для обліку реалізації МШП на сторону використовують активно - пасивний субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів". У дебет цього субрахунку списується балансова вартість реалізованих МШП, витрати, пов'язані з реалізацією МШП, податок на добавлену вартість, а в кредит - знос (амортизація), нарахований на ці МШП, а також вартість їх продажу (схема):

Схема 5:

Дебет субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів" Кредит

Балансова вартість реалізованих МШП;

Витрати пов'язані з реалізацією

Податок на додану вартість

Сума зносу (амортизації), нарахована на реалізовані МШП

Продажна вартість МШП

Сальдо - Збитки Сальдо - Прибутки

Записи у бухгалтерського обліку:

1.Списування балансової вартості реалізованих МШП

Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит субрахунку № 12-2 "МШП в експлуатації"

2.Сума зносу нарахована на реалізовані МШП:

Дебет рахунку № 13 "Знос МШП"

Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

3.Надходження грошових коштів на реалізовані МШП:

Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок"

Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

4.Відображення фінансового результату внаслідок реалізації

МШП:

а) на суму кредитового сальдо на субрахунку № 46-3

"Реалізація інших активів" (прибуток):

Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки";

б) на суму дебетового сальдо на субрахунку № 46-3 "Реалізація

інших активів":

Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки";

Кредит субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів".

5.Витрати, пов'язані з реалізацією МШП:

Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 70 "Розрахунки з оплати праці"

Кредит рахунку № 69 "Розрахунки по соцстраху та ін.

6.Податок на додану вартість, нарахований на суму, одержано

за реалізацію МШП:

Дебет субрахунку № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 68 "Розрахунки з бюджетом".

Таблиця 5:

Схематичний облік матеріалів на рахунку

№ 05 "Матеріали" (аналогічно на рах. №№ 06,08 та ін.)

Дебет

Рах. № 05 "Матеріали"

Кредит

Надходження матеріалів на склад підприємства

Вибуття матеріалів зі складу для виробництва, реалізації тощо

Сальдо на початок звітного періоду

Кредит рахунку № 05 "Матеріали"

Дебет рахунку № 05 "Матеріали"

Кредит рахунку № 08 "Зап.частини"

Дебет рахунку № 06 "Паливо"

Кредит рахунку № 12 "МШП"

Дебет рахунку № 08 "Зап. частини"

Кредит рахунку № 14 "Переоц. ТМЦ"

Дебет рахунку № 10 "Насіння та корми"

Кредит рахунку № 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

Дебет рахунку № 12 "МШП"

Дебет рахунку № 14 "Переоц. ТМЦ"

Кредит рахунку № 16 "Транспортно-заготівельні витрати"

Дебет рахунку № 16 "Транспортно-заготівельні витрати"

Кредит рахунку № 20 "Основне виробництво"

Дебет рахунку № 20 "Основне виробництво"

Кредит рахунку № 23 "Допоміжні виробництва"

Дебет рахунку № 23 "Допоміжні виробництва"

Кредит рахунку № 25 "Загальновиробничі витрати"

Дебет рахунку № 25 "Загальновиробничі витрати"

Кредит рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати"

Дебет рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати"

Кредит рахунку № 28 "Брак у виробництві"

Дебет рахунку № 28 "Брак у виробництві"

Кредит рахунку № 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства"

Дебет рахунку № 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства"

Кредит рахунку № 31 "Витрати майбутніх періодів"

Дебет рахунку № 30 "Некапітальні роботи"

Кредит рахунку № 40 "Готова продукція"

Дебет рахунку № 31 "Витрати майбутніх періодів"

Кредит рахунку № 41 "Товари"

Дебет рахунку № 33 "Капітальні вкладення"

Кредит рахунку № 50 "Каса"

Дебет рахунку № 41 "Товари"

Кредит рахунку № 55 "Інші рахунки в банках"

Дебет рахунку № 43 "Позавиробничі витрати"

Кредит рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Дебет рахунку № 44 "Витрати обігу"

Кредит рахунку № 61 "Розрахунки по авансах"

Дебет рахунку № 45 "Товари відвантаж,виконані роботи і послуги"

Кредит рахунку № 63 "Розрахунки за претензіями"

Дебет рахунку № 46 "Реалізація"

Кредит рахунку № 64 "Розрахунки по міжгосподарській кооперації"

Дебет рахунку № 63 "Розрахунки за претензіями"

Кредит рахунку № 69 "Розрахунки по страхуванню"

Дебет рахунку № 64 "Розрахунки по міжгосподарській кооперації"

Кредит рахунку № 70 "Розрахунки з оплати праці"

Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки"

Кредит рахунку № 71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд"

Кредит рахунку № 75 "Розрахунки з засновниками"

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд"

Дебет рахунку № 90 "Короткострокові позики банку"

Кредит рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення"

Залишок матеріалів на складі на кінець звітного періоду

ІІІ. Аудит збереження і виконання ТМЦ.

3.1. Завдання, значення, джерела аудиту ТМЦ.

Основою господарської діяльності підприємства є ТМЦ, отож важливо правильно визначити об'єкти аудиту їх збереження і використання. Це прийом цінностей по кількості і якості, їх зберігання, брак і псування, норми витрачання на виробництво МШП, бухоблік, звітність, первинні документи та інше.

Послідовність такої перевірки показана на схемі.

Схема 6: "Загальна схема аудиторської перевірки ТМЦ"

Дослідження умов використання і збереження ТМЦ

1. Дослідження зовнішніх умов

підприємницької діяльності

2. Визначення стратегії підприємницької

діяльності

3. Ознайомлення з особливостями технології та

організації виробництва

4. Оцінка стану бухгалтерського обліку та

внутрішнього контролю

5. Складання програми і плану аудиторської

перевірки

6. Перевірка умов збереження і використання

ТМЦ

7. Узагальнення та уточнення інформації

8. Підготовка аудиторського висновку.

Серед наведених тут етапів особливу увагу слід звернути на перших два з них. Адже від ступеня розуміння реальної ситуації, в якій підприємство здійснює господарську діяльність, залежить як визначення напрямів аудиторської перевірки, так і якість в кінцевому підсумку самого аудиторського висновку [24, ст.2.]

Дослідження зовнішніх умов підприємницької діяльності має важливе значення з точки зору з'ясуавння реального стану на ринку ТМЦ, умов, в яких підприємству доводиться вести пошук та здійснювати придбання необхідних ТМЦ.


 
 

Цікаве

Загрузка...