WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

2) багаторазового використання, що належить обов'язковому поверненню ( незаставна ) - дерев'яні ящики, бочки та інше. Вартість цієї тари залежно від умов поставки продукції включається до відпускної вартості продукції повністю, частково або оплачується покупцем понад вартість продукції. Але вартість металевої поворотної тари (бідони, бочки), як правило не включається до собівартості затареної в неї продукції;

3) заставну ( бочки, пляшки банки тощо), що належить обов'язковому поверненню. Розрахунки за цю тару між постачальником продукції і покупцем провадяться за прейскурантними заставними цінами. Вартість цієї тари оплачується покупцем понад вартість затареної в неї продукції. Тому вартість заставної тари за затвердженими заставними цінами в обліку показують окремо, а в балансі заставна тара відображається по заставній вартості.

Основними завданнями бухгалтерського обліку тари є:

- забезпечення контроолю за збереженням тари, що знаходиться як на складах (порожньої і під матеріальними цінностями), так і у виробничих цехах;

- виявлення фактичної собівартості тари як придбаної у товаровиробників або у тароремонтних підприємств так і виготовленої безпосередньо на підприємстві;

- правильне, своєчасне і систематичне відображення руху тари на складах і у виробничих цехах підприємства;

- організація і контроль за своєчасною здачею тари покупцями і застосування в необхідних випадках санкцій за несвоєчасне повернення тари;

- організація систематичного обліку і контролю за рухом заставної тари, що належить заставному поверненню;

- виявлення результатів від операцій з тарою, вартість якої не включається у собівартість матеріалів або продукції.

Для контролю за ввезенням тари на територію підприємства або її вивезенням з території на всіх підприємствах повинен бути встановленийпорядок - документація, що забезпечує перевірку і перелічування тари на пропускному пункті охорони підприємства.

При ввезені порожньої тари на територію підприємства або вивезення її з території черговий охорони зобов'язаний перевірити по кожному виду і місткості тари відповідність фактичного завозу або вивезення з кількістю, вказаною у супроводжувальному документі , на якому поставлений штамп, і розписатися про перевірку наявності завезеної тари, а на тару, що вивозиться, відібрати пропуск, на звороті якого розписатися про перевірку.

Прийняття від постачальників нової тари від покупців (поверненої незаставної і заставної), від майстерень свого підприємства (виготовленої або відремонтованої), відпуск тари на сторону і у виробництво для пакування продукції, а також переміщення її всередині підприємства повинні оформлятися за типовими документами, затвердженими в установленому порядку.

Усі бланки прибуткових і витратних документів щодо руху тари повинні бути раніше пронумеровані друкарським способом або нумератом. Ці бланки бухгалтерія повинна видавати під розписку матеріально відповідальної особи у книзі обліку бланків.

Видача нових бланків матеріально відповідальним особам повинна проводитися після звіту ними про використання раніше одержаних бланків.

Прибулу вид постачальників нову тару і від покупців у всіх випадках треба приймати і оформляти за супроводжувальними документами постачальниками або покупцями.

Відпуск тари виробничим цехам підприємства для затарювання продукції необхідно проводити за накладними типових форм (№ М-12, № М-13) або за лімітно - забірними картами типових форм (№ 14-8, №М-9) у підзвіт.

При передачі тари під продукцією з виробництва на склад окремого документа на тару не складають, а виписують один основний документ на продукцію з вказівкою у ньому щодо кожного виду відпущеної тари.

Відпуск тари господарствам свого підприємства, розміщений за межами його території, проводиться за типовими формами ( №М-14, М-15) або за товарно-транспортними накладними (№М-5, №М-6)

По оборотній тарі ( поверненій і заставній) завідуючі складами повинні щоденно подавати у бухгалтерію звіти про рух тари за минулу добу з доданням усіх прибуткових і витратних документів на прийняття і відпуск тари і реєстри за встановленою формою, складені приймальниками (комірниками) на всю прийняту від покупців поворотну незаставну або заставну тару. В реєстрах треба передбачати усі реквізити, необхідні для розрахунку з покупцями за поворотну тару.

Після перевірки бухгалтерія передає документи у машино -рахувальне бюро, де ведеться оперативний облік тари в обороті, відкривається кожному покупцю особистий рахунок.

Підприємство щомісячно у визначені строки звіряє з покупцями рух тари за окремими її видами.

Залежно від технологічного процесу виробництва, випуску готової продукції використовують різні види тари. Так, на цукрово - рафінадних заводах випускають різні види цукру рафінаду ( пресований швидко розчинний 0,5 кг, дорожній цукор рафінад, цукор- пісок рафінований у пачки по 10 г, цукор-пісок рафінований у мішках по 50 кг).При цьому викикористовують різні види тари. Наприклад, для затарювання дорожнього цукру -рафінаду необхідні папір підпергаментний, обгортковий, бандерольний, коробки ресторанні, етикетки, дисперсія, стрічки обв'язочні і клейове.

Папір і допоміжні матеріали знаходяться у коморі. Комірник у журналі веде облік використання матеріалів, що видає у підзвіт бригадирам.

Рух мішків, коробів, а також тарних бірок, що знаходяться у підзвіті бригадира у Книзі обліку руху тари і бірок у пакувальні (форма № 29).

Записи у цій книзі веде бригадир пакувальні.

Для кожної категорії і мусткості мішків у Книзі відводиться окремий розділ ( 2-3 стор.)

Якщо окремі мішки виявилися непридатними для пакування цукру, бригадир пакувальної складаї акт, вказуючи причини непридатності, а мішки повертає до матеріального складу.

Кига обліку до кінця виробництва знаходиться у бригадира пакувальної, але періодично (не рідше одного разу за 15 діб) проводиться контроль бухгалтером матеріального складу.

Для визначення нетто цукру затареного у мішки, необхідно знати середню масу порожнього мішка. Для цього роблять контрольне зважування кожної партії однакових мішків, що надійшли у пакувальню. У процесі пакування кожен мішок маркують та зважують. Короби теж маркують і направляють у склад готової продукції. Мішки і короби, що направлені до складу проходять через лічильники готової продукції і надходять у розпорядження бази збуту. В кінці кожної зміни бригадир виписує накладні на кількість випущеної продукції за зміну. Бригадир пакувальні дає зведену відомість щодо кількості упаковуваного цукру - рафінаду за добу і підсумовує від початку сезону.

У бухгалтерії є відомість аналітичного обліку виробництва цукру-рафінаду, у якій фіксують кількість пакувальних матеріалів за звітний місяць, а також спочатку року.

За умови надходження на завод невідповідних таропауквальних матеріалів завод виплачує штрафи (часто підставою є рекламації) ці витрати списуються в обліку записом:

Д-т рах. № 80 "Прибутки і збитки" (збитки звітного року)

К-т рах. № 51 "Розрахунковий рахунок".

2.4 Особливості розрахунків за реалізацію ТМЦ та сплата податків.

Непотрібні матеріальні цінності підприємства реалізують. Облік реалізації матеріальних цінностей відображається через рахунок № 46 "Реалізація".

1. Списування собівартості реалізованих матеріалів:

Дебет рахунку № 46 "Реалізація"; субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів".

Кредит рахунку № 05 "Матеріали" та ін.

2.Водночас відображення суми, пред'явленої до сплати:

Дебет рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Кредит рахунку № 46 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація активів".

3.Надходження грошових коштів від покупців:

Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок"

Кредит рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Примітка: моментом реалізації є сума, пред'явленадо сплати (2-га проводка).

Надається можливість облік реалізації відображати через рахунок № 45 "Товари відвантажені, виконані роботи і послуги". Тоді хід операцій буде таким:

1.Списування собівартості відвантажених матеріальних цінностей у реалізацію:

Дебет рахунку № 45 "Товари відвантажені, виконані роботи та послуги"

Кредит рахунку № 05 "Матеріали " та ін.

2. Надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок за реалізацію матеріальних цінностей:

Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок"

Кредит рахунку № 46 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів".

3.Відображення на рахунку № 46 "Реалізація" собівартості реалізованих ТМЦ:

Дебет рахунку № 46 "Реалізація",

субрахунок № 46-3 "Реалізація інших активів"

Кредит рахунку № 45 "Товари відвантажені, виконані роботи та послуги".

Примітка: моментом реалізації при цьому методіобліку є надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства - продавця (2-га проводка).


 
 

Цікаве

Загрузка...