WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Оперативний облік виконання договорів можна вести за допомогою ЕОМ , контроль здійснюють через одержану інформацію.

Безпосередньо з екрану дисплея або в спеціальних картах , в які на основі одержаних від постачальників документів , рахунків , товарно-транспортних накладних записувати терміни , обсяги та асортимент поставок , а також щоденно відзначати фактичне їх використання.

Основним напрямком вибуття матеріалів зі складу є їх відпуск у виробництво. Крім того , млже мати місце внутрішнє переміщення матеріалів і в окремих випадках реалізація на сторону.

Для відображення в бухгалтерському обліку вибуття матеріалів зі складів за будь-якими напрямками складають спеціальну розроблювальну (відомість) таблицю №1 "Витрати матеріалів за напрямками та шифрами виробничих витрат". В ній вказуються рахунки , субрахунки і статті затрат (знаменник) , а по підзаголовку - рахунки матеріалів , субрахунки , склади й інші місця зберігання матеріалів (чисельник).

На вартість матеріалів за обліковими цінами , які відпущені на виробництво , роблять такі записи :

Дебет рахунку №20 "Основне виробництво" (на вартість сировини , матеріалів, призначених для випуску готової продукції)

Дебет рахунку №21 "Напівфабрикати власного виробництва"

Дебет рахунку №23 "Допоміжні виробництва" (на вартість матеріалів, переданих для виготовлення продукції цими виробництвами)

Дебет рахунку №24 "Витрати на утримання і експлуатацію обладняння (на вартість матеріалів,передбачених на ці обладнання за кошторисом і використання знарядь праці"

Дебет рахунку №25 "Загальновиробничі витрати" (на вартість матеріалів, використаних цехами на господарські потреби)

Дебет рахунку №26 "Загальногосподарські витрати" ( на вартість матеріалів,використаних заводоуправлінням,та інші рахунки)

Кредит рахунку №05 "Матеріали" або інші рахунки виробничих запасів.

Потім додатково розраховують і списують на відповідні рахунки частку транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікових цін.

Кореспонденцію рахунків по обліку використання матеріальних ресурсів можна подати схематично (схема 4). Для узагальнення даних синтетичного і аналітичного обліку матеріалів і виявлення фактичної собівартості матерріальних ресурсів призначають відомість руху матерріальних цінностей №10. Дані прибуткових і видаткових документів , які здає завідуючий складом у бухгалтерію , після їх перевірки і обробки реєструються у відомості №10. Рух матеріальних цінностей показується по кожному складі окремо в розрізі синтетичних рахунків , а в середині рахунків - за групами матеріалів. Записи по синтетичних рахунках і окремих групах необхідно для визначення відхилень фактичної собівартості матеріалів від їх вартості за обліковими цінами.

Відомість №10 "Рух матеріальних цінностей" складається з 3 розділів. Перший - відображення руху матеріалів на складах за обліковими цінами ; другий - призначений для обліку надходження матеріалів у розрізі синтетичних рахунків і облікових груп. У цьому розрізі визначається фактична собівартість одержаних матеріальних цінностей. Третій - призначений для обліку використання матеріальних цінностей у розрізі синтетичних рахунків і облікових груп , як за обліковими цінами , так і за фактичною собівартістю.

Схема 4 : "Кореспонденція рахунків основних операцій по обліку

використання матеріальних ресурсів"

"Основне виробництво" 20

"Напівфабрикати власного 21

виробництва"

"Допоміжні виробництва" 23

"Витрати на утримання 24

та експлуатацію машин

та обладнання"

"Загальновиробничі 25

витрати"

05

"Загальногосподарські 26 06

витрати" 08

"Брак у виробництві" 28

"Обслуговуючі виробництва" 29

"Реалізація інших активів" 46-3

"Переоцінка товарно- 14

матеріальних цінностей"

Схема 4: "Кореспонденція рахунків основних операцій по обліку використання матеріальних ресурсів."

Паливо

На рахунку № 06 "Паливо" облічують наявність та рух належного підприємству органічного та ядерного палива, придбаного або заготовленого для технологічних потреб, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії або для опалення приміщення, якщо деякі види палива використовуються одноразово - і як матеріали, і як паливо, їх можна облічувати на рахунках № 05 "Матеріали" або № 06 "Паливо" за ознакою переважного використання на даному підприємстві (організації).

Забудовники по капітальних вкладеннях можуть не користуватися рахунком № 06, а облічуватись паливо на рахунку № 07 "Будівельні матеріали та устаткування для установки".

Торговельні, постачальницькі, збутові та інші організації і підприємства, у яких паливо становить незначну питому вагу у складі їх виробничих запасів, можуть облічувати паливо на рахунку № 05 "Матеріали" (субрахунок № 05-3 "Інші матеріали").

В облікових регістрах наявність і рух палива відображуються за субрахунками:

№ 06-1 "Нафтопродукти"

№ 06-2 "Тверде паливо"

№ 06-3 "Інші види палива"

Різке подорожчання палива, в наслідок чого енергетична складова у собівартості цукру виходила на друге місце після вартості цукросировини, змусило вивчити вплив виробничих факторів на проблему енергозбереження, оцінити ефективність потрібних капіталовкладень для її вирішення, виконати відповідний комплекс технічних заходів. Безумовно, що основна увага зосереджується на можливості досягнення мінімально необхідної питомої витрати тепла на технологічний процес переробки цукрових буряків, оскільки на виробництво цього тепла витрачається близько 80% всієї кількості палива. Кращі показники по витратах палива на вироблення теплової енергії для цукрових заводів України становлять близько 4,5% (Теофіпольський, Оржицький) [ 26.ст.5]

Досвід передових цукрових заводів, особливо Данії, Франції та Німеччини, показує, що досягнення мінімальних витрат тепла забезпечується тільки при комплексному впровадженні багатьох організаційно - технічних заходів. Комплексний підхід при впровадженні заходів слід визнати основним надбанням цього досвіду, бо в умовах дуже тісних взаємозв'язків всіх елементів енерготехнологічної схеми впровадження поодиноких заходів може призвести не до зменшення, а до збільшення витрат тепла, а відповідно і палива.

Проблеми економії енергоресурсів є багатоплановою. Слід зазначити, що в Україні, враховуючи специфіку існуючої організації заготівлі цукрових буряків та їх переробки, протягом останніх років є негативна тенденція поділу періоду виробництва цукру на два етапи: порівняно стабільний ( із середини вересня до середини листопада) та нестабільний ( із середини листопада майже до січня наступного року). Якщо в першому періоді дотримується порівняно оптимальний рівень витрат енергоресурсів, то в другому внаслідок погіршення стану та якості цукрових буряків, постачання їх в підмороженому вигляді з високою забрудненістю значно знижується потужність цукрових заводів. З урахуванням простоїв заводів зростають його витрати та погіршуються показники всього виробничого сезону. Практично це питання чисто організаційного плану, не потребує інженерно - технічних для свого вирішення, і повинно бути відрегульовано відповідними адміністративними органами.

Друга проблема - це необхідність забезпечення роботи цукрових заводів згідно з встановленими нормативами щодо витрачання теплової енергії. За проектами цей норматив становить витрату 42 - 45 % технологічної (ретурної) пари на I корпус випарної станції, але ще небагато заводів його дотримуються, хоча він досить ліберальний [26,ст.6].

Тара.

Підприємства ряду галузей промисловості одержують сировину, матеріали і реалізують готову продукцію, як правило, у затареному вигляді.

У бухгалтерському облдіку тара розподіляється на такі види [50,ст.64]:

- тканина мішкова - мішки, кулі та ін.;

- скляна - пляшки, банки тощо.;

- інша жорстка тара, папір, деревоволокнисті і деревостружкові матеріали, деревина і комбіновані матеріали на їх основі з полімерними, синтетичними, металевими покриттями ( ящики, бочки, гофровані ящики, коробки та ін.);

- металева комбінована на основі металу з полімерними, синтетичними покриттями ( бідони, бочки тощо).

До тари відносять також деталі, матеріали, призначені для виготовлення або ремонту тари, що використовуються для пакування продукції ( деталі для збирання ящиків, бочкова клепка, залізо обручне, пробка коркова і поліетиленова, ковпачки віскозні, фольга тощо).

Розрізняють тару:

1) одноразового використання (паперова, картонна та ін), що не підлягає обов'язковому поверненню, витрати якої, як правило, включаються до оптово відпускної вартості продукції. При повторному використанні цієї тари її вартість за ціною можливого її використання включається з вартості матеріалів, які в неї були упаковані;


 
 

Цікаве

Загрузка...