WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Дебет рахунків матеріальних цінностей № 05,06 та ін.

Кредит рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Аналогічно облічують і надходження матеріалів без рахунків-фактур постачальників (невідфактуровані поставки). Після одержання рахунків від постачальників записи , зроблені на основі актів за обліковими (умовними цінами) , сторнуються , а на суму одержаних рахунків робиться запис у тій же кореспонденції.

Усі матеріальні цінності , що надійшли на підприємства від постачальників , при журнально-ордерній формі рахівництва облічуються в журналі-ордері №6. У ньому здійснюється облік розрахунків у усіма постачальниками. Тому доцільно відкривати два журнали-ордери : один для розрахунків з постачальниками по матеріальних цінностях , другий - по розрахунках за послуги і роботи.

Журнал-ордер №6 ведеться лінійно-позиційним способом , тобто для кожного документу відводиться один рядок. Надалі при оплаті рахунку або при надходженні матеріалів по даному платіжному документу записи виконуються у відповідних графах , але в цьому ж рядку.

Розрахунки з постачальниками при планових платежах облічуються в окремій відомості №5 , загальні підсумки якої також переносяться до журналу-ордеру №6.

При надходженні на склад підприємства матеріальних цінностей з інших джерел (крім постачальників) роблять такі записи :

Дебет рахунку №05 "Напівфабрикати власного виробництва"

Кредит рахунку №20 "Основне виробництво"

Матеріали , вироблені об'єднанням для власних потреб :

Дебет рахунку №05 "Матеріали"

Дебет рахунку №08 "Запасні частини"

Кредит рахунку №20 "Основне виробництво"

Кредит рахунку №23 "Допоміжні виробництва"

Матеріальні цінності ., які надійшли на склад від забракованих виробів , що можуть бути використані як матеріали , паливо і запасні частини :

Дебет рахунку №05 , №06 , №08

Кредит рахунку №28 "Брак у виробництві"

Матеріали і цінності , що надійшли безкоштовно :

Дебет рахунку №05 , №06 , №08

Кредит рахунку №85 "Статутний фонд" (на державному підприємстві)

Кредит рахунку №88 "Фонди спеціального призначення"

Субрахунок №88-13 "Фонд безкоштовного одержання майна" (на малих підприємствах)

Аналогічно відображаються у системі рахунків матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів , що надійшли на склад.

Якщо на склад надійшли лом і ганчір'я від вибулих внаслідок сносу малооцінних і швидкозношуваних предметів , то їх відображують по дебету відповідних рахунків обліку матеріальних цінностей , тобто :

Дебет рахунку №05 "Матеріали та ін."

Кредит рахунку №12-2 "Малооцінні і швидкозношувальні предмети в експлуатації"

Прийняті на склад відходи облічуються записом :

Дебет рахунку №05 "Матеріали"

Кредит рахунку №20 "Основне виробництво" або

Кредит рахунку №23 "Допоміжні виробництва".

При використанні електронно-обчислювальних машин по дебету і кредиту кожного з розрахунків складають машинограми за обліковими цінами.

Усі операції пов'язані з розрахунками за придбання матеріальних цінностей , відображаються на рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" незалежно від того , одночасно або попередньо проводилась оплата пред'явленого рахунку-фактури :

Дебет рахунку №05 "Матеріали та ін."

Кредит рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Рахунок №60 кредитується на вартість ТМЦ , що фактично надійшли. У синтетичному обліку він кредитується згідно з розрахунковими документами у межах сум незалежно від оцінки ТМЦ в аналогічному обліку.

При надходженні ТМЦ , на які не одержано розрахункові документи постачальників , бухгалтерія підприємства зообовязана перевірити , чи облічується вартість цінностей , що надійшли , як дебіторська заборгованість.

Рахунок №60 дебетується на суми оплати рахунків : на суми заліків за попередньо виданими в установленому порядку авансами. Запис в обліку такий :

Дебет рахунку №51 "Розрахунковий рахунок"

Кредит рахунку №61 "Розрахунки по авансах".

Якщо наприкінці місяця по відфактурованих і оплачених матеріальних цінностях вантаж не надійшов , то рахунок №60 кредитується на суму оплати як матеріали в дорозі або не вивезені зі складів постачальників записами :

Дебет рахунку №05 "Матеріали та ін."

Кредит рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

На початку наступного ісяця ці суми сторнується , а суми оплати продовжують рахуватись як дебіторська забогованість.

Аналітичний облік на рахунку №60 , крім розрахунків у порядку планових платежів , ведеться на кожному окремо виставленому рахунку , а розрахунки у порядку планових платежів по кожному постачальнику і підрядчику.

Побудова аналітичного обліку на рахунку №60 має забезпечити одержання необхідних даних по постачальниках , акцептованих й інших розрахункових докумкнтах , строк оплати яких не настав ; постачальниках по невідфактурованих поставках ; постачальниках по неоплачених у строк розрахункових документах.

Придбані матеріали підзвітною особою для власного виробництва і прийняті на склад :

Дебет рахунку №05 "Матеріали" та ін.

Дебет рахунку №68 "розрахунки з бюджетом" (на суму ПДВ)

Кредит рахунку №71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Погашення кредиторської заборгованості :

Дебет рахунку №05 "Матеріали" і ін.

Кредит рахунку №76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображення транспортно-заготівельних витрат :

Дебет рахунку №16 "Транспортно-заготівельні витрати"

Кредит рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Списування транспортно-заготівельних витрат на вартість матеріальних цінностей :

Дебет рахунку №05 "Матеріали" та ін.

Кредит рахунку №16 "Транспортно-заготівельні витрати"

В практиці можливі випадки , коли покупцем оплачені придбані матеріальні ресурси , але не доставлені транспортною організацією до місця призначення , хоч і передані йому вантажопровідником. Покупець мусить відволікати кошти на оплату активів , що як фізичні предмети відсутні. Такі активи називають "Матеріальні цінності в дорозі" , і показують їх у балансіокремою статтею. Обліковують матеріальні ресурси в дорозі по кожному їх виду і кожному платіжному документу окремо.

Матеріальні цінності в дорозі для підприємства-покупця є дебіторською заборгованістю і обліковуються вони за окремими об'єктами обліку на рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Дебіторська заборгованість вимагає постійного контролю за надходженням недопоставлених вантажів , а також за результати їх розшуку. Особливу увагу необхідно приділяти платіжним документам , за якими вантажі відправлено підприємству - покупцеві більше , ніж 6 місяців тому назад. Такі вантажі уже не можуть виступати як матеріальні цінності в дорозі тому , що по них уже минули терміни позовної давності для пред'явлення претензій транспортним організаціям. В бухгалтерському балансі такі цінності потрібно відображати безнадійну заборгованість , яку потрібно списувати на результати господарської діяльності.

У випадку , коли підприємство-покупецьперерахувало кошти постачальникові матеріальних ресурсів , а постачальник не відправив вантажі згідно з даними платіжними документами , такі платіжні документи у покупця можуть теж проходити за статею балансу "Матеріальні цінності в дорозі" і називаються вони "безтоварні рахунки-фактури".

При виявленні оплачених безтоварних рахунків-фактур сплачені суми потрібно знімати зі статті "Матеріальні цінності в дорозі" і відносяться на дебет рахунку №63 :

Дебет рахунку №63 "Розрахунки по претензіях"

Кредит рахунку №60 №Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Терміни позовної давності по таких операціях становлять один рік і дають можливість повернути кошти , одержані постачальником , разом із процентами за використання чужих коштів.

Повернення коштів у зв'язку з виникненням претензій відображаються записом :

Дебет рахунку №51 "Розрахунковий рахунок"

Кредит рахунку №63 "Розрахунки по претензіях"

Кореспонденцію рахунків по обліку надходжень матеріальних ресурсів можна подати схематично (схема 3).

Схема 3 : Кореспонденція рахунків основних операцій обліку надходжень матеріальних ресурсів.

ДЕБЕТ КРЕДИТ

60 "Розрахунки з постачальниками

і підрядчиками"

20 "Основне виробництво"

23 "Допоміжне виробництво"

28 "Допоміжне виробництво

05 12-2 "МШБ в експлуатації"

06

08

71 "Розрахунки з підзвітними

особами"

76 "Розрахунки з різними

дебіторами і кредиторами

16 "Транспортно-заготівельні

витрати"

14 "Переоцінка товарно-

матеріальних цінностей"

Важливою умовою нормальної господарської діяльності є постійний контроль за виконанням договорів і замовлень на поставку виробничих запасів та їх облік. Порушення умов договору-поставки або замовлення породжує відповідальність постачальника у вигляді штрафних санкцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...