WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

3

П Л А Н

Вступ

 • Економічна суть,значення товарно-матеріальних цінностей в умовах ринку.

 • суть значення товарно-матеріальних цінностей;

 • класифікація товарно-матеріальних цінностей;

 • формування ціни на товарно-матеріальні цінності в умовах ринку.

 • технологічні особливості цукрового виробництва та їх вплив на організацію обліку.

 • Облік збереження і використання товарно-матеріальних цінностей.

 • первинний облік надходження,збереження,використання товарно-матеріальних цінностей та особливості складського господарства на підприємствах цукрової промисловості;

 • організація складського обліку товарно-матеріальних цінностей та його розв'язок бухгалтерією;

 • синтетичний та аналітичний облікоблік використання товарно-матеріальних цінностей;

 • особливості розрахунків за реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплата податків.

 • Аудит збереження і використання товарно матеріальних цінностей.

 • завдання,значення,джерела аудиту товарно матеріальних цінностей;

 • критичний огляд стану обліку збереження і використанн товарно матеріальних цінностей;

 • методика аудиту збереження і використання товарно матеріальних цінностей;

 • застосування прийомів аналізу в аудиті товарно матеріальних цінностей;

 • раціональне використання та збереження товарно матеріальних цінностей в умовах функціонування комп'ютерної техніки.

  Висновки і пропозиції.

  Список використаної літератури.

  Додатки.

  З М І С Т

  Вступ

  1.Економічна суть,значення товарно матеріальних цінностей в умовах ринку.

 • суть і значення товарно матеріальних цінностей

 • класифікація товарно матеріальних цінностей

 • формування ціни на товарно матеріальні цінності в умовах ринку

 • технологічні особливості цукрового виробництва та їх вплив на організацію обліку

 • Облік збереження і використання товарно матеріальних цінностей.

 • первинний облік надходженя,збереження,використання товарно матеріальних цінностей та особливості складського господарства на підприємствах цукрової промисловості

 • організація складського обліку товарно матеріальних цінностей та його розв'язок з бухгалтерією

 • синтетичний та аналітичний облік використання товарно матеріальних цінностей

 • особливості розрахунків за реалізацію товарно матеріальних цінностей

  та сплата податків

 • Аудит збереження і використання товарно матеріальних цінностей.

 • завдання,значення,джерела аудиту товарно матеріальних цінностей

 • критичний огляд стану обліку збереження і використання товарно матеріальних цінностей

 • методика аудиту збереження і використання товарно матеріальних цінностей

 • застосування прийомів аналізу в аудиті товарно матеріальних цінностей

 • раціональне використання та збереження товарно матеріальних цінностей в умовах функціонування комп'ютерної техніки

  Висновки і пропозиції

  Список використаної літератури

  Додатки

  В С Т У П

  Актуальність теми. Важлива роль в концепції переходу України до ринку належить створенню умов для забезпечення збалансованості економіки і раціонального використання та збереження виробничих ресурсів.

  Вирішенню проблеми ефективності використання та збереження виробничих ресурсів приділялось багато уваги на всіх етапах економічного розвитку.Це пояснюється тим,що від неї в значній мірі залежить розв'язання таких економічних завдань,як зниження собівартості продукції,підвищення ефективності виробництва та інше. В умова переходу до ринкової економіки ефективне використання та збереження виробничих ресурсів стає однією з невід'ємних умов виживання та конкурентноздатності підприємства,а тому визначає необхідність створення механізму управління,який впливає на чинники росту ефективності використання та збереження ресурсів і забезпечує мобілізацію усіх існуючих і потенційних резервів.

  Радикально зміненим умовам підвищення ефективності використання ТМЦ і управління процесом ресурсозбереження відповідає новий підхід до визначення ролі,місця і змісту бухгалтерського обліку і аудиту.Адже при переході до ринкових відносин при інших рівних умовах і можливостях у вигідному положенні виявляються ті підприємства,які володіють здатністю краще аналізувати стан бухгалтерського обліку та отримати оперативну оцінку достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності,яка включає інформацію про стан господарських засобів і джерел їх формування,з метоюприйняття ефективних рішень, в тому числі в системі використання і збереження ТМЦ, швидше адаптуватись до зміни коньюктури.

  В цих умовах висуваються нові вимоги до організації економічної інформації,до методики і організації бухгалтерського обліку і аудиту використання і збереження ТМЦ.Адже у собівартості продукції питома вага витрат матеріальних цінностей складає біля 50-60%, а в деяких галузях (наприклад: хімічній,текстильній) сягає 80-85% [53,с.139].Тому з метою скорочення матеріальних витрат у процесі виробництва і втрат у відходах,зниження собівартості заготовлення матеріалів,ліквідації невиробничих витрат тощо необхідно вишукати внутрішні резерви економії.Необхідність економічного використання матеріально сировинних ресурсів посилюється також тим, що їх запаси обмежені. Основний шлях досягнення поставленої мети - прискорення науково-технічного прогресу і на цій основі впровадження комплексної переробки сировини, ресурсозберігаючої техніки, маловідходних та безвідходних технологій, утилізація вторинних ресурсів та ін.

  Прийняття ефективних рішень в умовах постійної зміни господарських ситуацій вимагає від обліку й аудиту швидкої обробки потоків інформації,які відображають аспекти використання і збереження ТМЦ, що можливо лише при автоматизації розв'язання задач. Однак, автоматизації оперативних аналітичних задач не надається належної уваги.

  Таким чином, актуальність проблеми ефективного використання і збереження ТМЦ, зростання значення аудиторських перевірок, підвищення ролі бухгалтерського обліку й аудиту в системі управління, застосування засобів обчислювальної техніки, створення на цій основі автоматизованих систем управління виробництвом, недостатня теоритична, а особливо практична розробка методичних основ аудиту використання і збереження ТМЦ в умовах автоматизації управління і визначили вибір теми дипломного дослідження.

  Мета та завдання дослідження. Основна метадипломного дослідження полягає у вивченні методики бухгалтерського обліку і аудиту ТМЦ на підприємствах місцевої промисловості України в сучасних умовах господарювання.

  Головним завданням дипломної роботи є :

  • дослідити теоритично питання економічної суті ТМЦ;

  • практично вивчити існуючу класифікацію ТМЦ;

  • дослідити формування ціни на ТМЦ в умовах ринку та технологічні особливості цукрового виробництва;

  • вивчити методологічні основи обліку і аудиту ТМЦ;

  • дослідити діючу практику та розглянути уже діючу методику бухгалтерського обліку ц аудиту використання ТМЦ в умовах функціонування АРМ.

  Предмет і об'єкт дослідження.

  Предметом дослідження є теоритичні, методологічні, методичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту використання та збереження ТМЦ на підприємствах місцевої промисловості.

  Об'єктом дослідження обрано підприємство місцевої промисловості- Бучацький цукровий завод і на основі цього зробити пропозиції щодо вдосконалення діючої методики.

  Методика дослідження.

  В процесі виконання дипломної роботи опрацьовано Укази Президента України, Закони та рішення сесій Верховної Ради, нормативні документи республіканських економічних органів з питань стабілізації економіки і переходу до ринкових відносин, приватизації, розвитку підприємницької діяльності, теоритичні праці вітчизняних та зарубіжних економістів, інструктивно-методичні матеріали, періодичні видання, в яких висвітлюються проблеми,що стосуються теми та галузі дослідження.

  Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури і додатків.

  У вступі визначено актуальність теми, завдання, предмет, об'єкт, методику дослідження дипломної роботи.

  У першому розділі досліджені теоритичні та методологічні питання визначення економічної суті ТМЦ. Обгрунтовані передумови організації та ведення обліку матеріальних цінностей.

  В другому розділі основна увага звертається на облік надходжень, зберігання та використання матеріальних ресурсів, контроль за їх збереженням, а також особливості обліку матеріалів в умовах функціонування АРМБ.

  В третьому розділі досліджені питання удосконалення організації аудиту на підприємстві місцевої промисловості, розглянуто проблеми удосконалення аудиту використання та збереження ТМЦ, передумови застосування прийомів аналізу в аудиті ТМЦ.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...