WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік прибутку і його використання - Реферат

Облік прибутку і його використання - Реферат

систем);
за прострочені банківські позички;
за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;
за інші порушення.
З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємств, що функціонують в різних сферах економіки, можуть стягуватися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосується комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий прибуток - це частина прибутку, що залишається в підприємства після сплати податків та можливих штрафів (фінансових санкцій).
Використання чистого прибутку
Використання чистого прибутку підприємство може здійснювати шляхом попереднього формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.
На рис. 5 зображено структурно-логічну схему використання чистого прибутку підприємства.
Як уже було сказано, за рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних погреб. Використання чистого прибутку на виплату дивідендів здійснюється безпосередньо.
Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних втрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здійснювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромадження і споживання.
Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) ви-значаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємства від 28 грудня 1994 року, в 1995, 1996, 1997 (перше півріччя) державне регулювання використання чистого прибутку здійснювалося досить активно і в основному суто економічними інструментами, зокрема
* зменшенням суми податку на прибуток (до 20%) за використання прибутку на фінансування, реконструкцію ч а модернізацію активної частини основних фондів;
* зменшенням оподатковуваного прибутку (до 10%) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів (поширювалось тільки на державні підприємства);
* зменшенням оподаткованого прибутку на суму прибутку, спрямованого на покриття витрат для утримання об'єктів соціально-культурного призначення, на благодійну діяльність.
Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року державне регулювання використання чистого прибутку підприємств також здійснюється з допомогою зменшення оподаткованого прибутку на суму витрат з чистого прибутку для утримання й експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури тоді, коли відповідні об'єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку.
У таблиці 2 наведено дані про використання прибутку в річних галузях економіки України в 1995-1996 роках. З цих даних можна зробити висновок, що в 1996 році частка прибутку, що була залишена в розпорядженні підприємств, збільшилась до 77,1%). Це є позитивною тенденцією.
Таблиця 2
СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 1995-1996 pp1.
Використано прибутку Перераховано в бюджет Залишено в розпорядженні підприємств У тім числі
На створення резервного (страхового фонду) На виробничий розвиток На соціальний розвиток На заохочення На інші цілі
1995 рік (усі галузі економіки)
100,0 26,1 73,9 2,7 27,5 15,0 11,6 17,1
1996 рік (усі галузі економіки)
100,0 22,9 77,1 1,1 21,7 15,1 9,2 30
1995 рік (промисловість)
100,0 19,5 80,5 0,9 23,3 18,5 8,6 29,2
1996 рік (транспорт і зв'язок)
100,0 31,8 68,2 - 22,6 6,9 7,5 31,2
Водночас відбулися негативні зміни в структурі використання прибутку. Так, у загальному обсязі прибутку, що був використаний у різних галузях економіки, сталося значне зниження частки прибутку, спрямованого на виробничий розвиток (з 27,5% до 21,7%); на утворення резервного (страхового) фонду (з 2,7% до 1,1%); на заохочення (з 1 1,6% до 9,2%).
Є відмінності також у структурі використання прибутку в окремих галузях економіки. Так, у 1996 році в усіх галузях економіки частка прибутку, перерахована в бюджет, становила 22,9%. Водночас у промисловості вона становила 19,5%, а на підприємствах транспорту і зв'язку - 3 1,8%. Це відбувається у зв'язку з неоднаковими умовами оподаткування підприємств окремих галузей економіки (оподаткування прибутку, стягнення плати за ресурси тощо).
Задача
Завдання:
1. Скласти бухгалтерський баланс.
2. Визначити кореспонденцію рахунків.
3. вказати тип операцій.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
5. Підрахувати обороти та вивести сальдо.
6. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках.
7. По даних рахунку скласти баланс на кінець звітного періоду.
Основні засоби 50000
Статутний капітал 65000
Основне виробництво 10000
Запасні частини 5000
Резерв майбутніх періодів 19000
Готова продукція 20000
Каса 1000
Короткотермінові позики 12000
З/п 20000
Р/р 30000
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п/п Зміст господарських операцій Проведення Тип Сума
Дт Кт
1. Відпущено із складу у виробництво запасні частини. 23 27 І 1000
2. Погашено з р/р короткотермінові позики 60 31 IV 12000
3. Видано з каси позику робітнику. 16 30 І 500
4. Проведено відрахування в резерв оплату відпусток 23 47 ІІІ 1000
5. Повернення із виробництва невикористані запасні частини 207 23 І 150
6. Зарах. резервів нарахування з/п за час відпусток 47 66 ІІ 700
7. Відпущена із в-ва і оприбуткована на складі готова продукція 26 23 І 8200
8. Надійшли запасні частини від підзвітної особи 207 63 ІІІ 130
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби 50000 Статутний капітал 65000
Виробництво 10000 Резерви майбутніх періодів 19000
Запасні частини 5000 Короткотермінові позики 12000
Готова продукція 20000 З/п 20000
Каса 1000
Р/р 30000
Баланс 116000 Баланс 116000
?
Шифр Назва Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 Основні засоби 50000 50000
40 Статутний капіталаппплплплп 65000 65000
23 Виробництво 10000 2000 8350 3650
207 Запасні частини 5000 280 1000 4280
47 Резерв майбутніх періодів 19000 700 1000 19300
26 Готовапродукція 20000 8200 28200
30 Каса 1000 500 500
60 Короткотермінові позички 12000 12000
66 З/п 20000 700 20700
31 Р/р 30000 12000 18000
16 Дебіторська заборгованість 500 500
63 Розрахунки з постачальниками 130 130
Разом 116000 116000 13680 23680 105130 105130

 
 

Цікаве

Загрузка...