WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Ефект чистого експорту діє через міжнародну торгівлю і негативно впливає на ефективність фіскальної політики. Для прикладу розглянемо стимулюючу фіскальну політику. Як зазначалося вище, в результаті стимулюючої політики видатки уряду перевищують доходи і для покриття бюджетного дефіциту уряд виходить на грошові ринки, збільшуючи попит на гроші. У результаті ціни на гроші — процентні ставки — зростають. Підвищення ставок процента збільшує приплив фінансового капіталу через кордон, але для інвестування його необхідно конвертувати в національну валюту, що знову підніме її ціну [83]. У результаті зростає курс стосовно іноземних валют, а це негативно впливає на експорт, зумовлює його скорочення і зростання імпорту. Як наслідок, чистий експорт у країні зменшується, що послаблює дії урядової стимулюючої фіскальної політики. В умовах стримуючої фіскальної політики зменшується внутрішня ставка процента, що спричинює збільшення чистого експорту. Це, у свою чергу, протидіє стимулюючій фіскальній політиці.[54]Бюджетний дефіцит і державний борг. Національний, або державний, борг — це загальна сума випущених, але непогашених державних позик з нарахованими відсотками, які мають бути виплачені до певної дати за певний строк.

Якщо до початку XX ст. фінансові теорії виходили з теорії збереження балансу бюджету, то з часів "Великої депресії" й обгрунтування Кейнсоц необхідності фіскальної політики уряди відмовилися від обов'язкового збалансування бюджету, адже суть антициклічної фіскальної політики полягає в тому, щоб державний бюджет зводився з дефіцитом у період спадів і мав би надлишок у період інфляції. За глибшого аналізу виявляється, що збалансований бюджет виключає фіскальну діяльність уряду як антициклічну і стабілізуючу. Збалансований бюджет ще йпоглиблюєколивання економічного циклу. Припустимо, що економіка перебуває в стані занепаду, спаду з великим безробіттям. Унаслідок дії автоматичних стабілізаторів податкові надходження зменшаться. Щоб збалансувати бюджет уряд мусить або збільшити податки, або зменшити видатки, або одне й друге. Але всі ці заходи є стримуючими за своїм характером і збільшують економічні коливання. Щорічне збалансування бюджету не є економічно нейтральним, така політика веде до поглиблення циклічних явищ. Але, незважаючи на цю проблему, ідея збалансування бюджету підтримується багатьма ученими.

Збалансування бюджету вважається необхідним з точки зору обмеження небажаного та неефективного розширення державного сектора. Не настільки небезпечні самі дефіцити чи державний борг, як зростання необгрунтованих урядових програм видатків, які не забезпечуються відповідними програмами зростання доходів за рахунок сплати більших податків. Протидія різним урядовим програмам видатків значно менша, якщо вона фінансується за рахунок зростання дефіциту, а не збільшення податків. Ідея законодавчого зобов'язання уряду збалансувати бюджет має на меті таким чином обмежити зростання урядових програм, не забезпечених відповідним фінансуванням. Цікавою здається ідея бюджету, збалансованого на циклічній основі. Уряд здійснює антициклічну політику й одночасно балансує бюджет, але збалансування відбувається не щорічно, а протягом економічного циклу. Проте суттєва вада цієї ідеї полягає в непропорційності піднесень і спадів під час економічного циклу, вони можуть відрізнятися за тривалістю і глибиною, що ускладнює можливості збалансування.

Функціональні фінанси висувають концепцію пріоритетності завдань збалансування економіки, забезпечення неінфляційної повної зайнятості, а збалансування бюджету і державний борг — це вже другорядні питання порівняно з головним, і уряд мусить використовувати всі можливості для забезпечення стабільності, рішуче сприяти створенню дефіцитів чи надлишків для досягнення поставленої мети.

Незбалансованість державного бюджету України, дефіцитність торговельного балансу, прийняття державою боргів підприємств і невиважена політика державного запозичення вкрай загострили проблему державного боргу. [30]

Зменшення державного боргу на вирішення проблеми його обслуговування вимагають також досягнення первинного профіциту бюджету на рівні 3,6% ВВП у нинішньому році, а можливістю його поступового зниження до 2,6% ВВП у 2005 р.

Стимулюючий вплив дефіциту може бути зменшений такими процесами в економіці, як ефект витіснення та ефект чистого експорту.

Які ж заходи можна застосувати до таких великих бюджетних дефіцитів і зростання державного боргу?

Найбільш радикальний — це законодавча заборона державних дефіцитів. Для прикладу — закон Гремма-Радмана-Холінса 1985 р., що зобов'язав уряддообов'язкових щорічних скорочень дефіциту федерального бюджету.

Збалансування бюджету можна досягти збільшенням податків або зменшенням видатків. Прибічники зростання ролі держави в економіці виступають за збільшення надходжень, а прихильники обмеження державного впливу — за скорочення видатків уряду.

1.2. Еволюція процесів споживання в Україні.

Ключовим питанням податкової політики України в сучасних умовах є формування податкової системи, орієнтованої на економічне зростання. Висновки економічної теорії та історичний досвід різних країн показують, що економічному зростанню сприяє така податкова система, яка забезпечує доходи держави, але, по можливості, менше зачіпає ринковий механізм [61]. З точки зору впливу на економічне зростання важливим є загальний рівень оподаткування. Для його оцінки звичайно використовується показник частки доходів сектора державного управління у ВВП країни, розрахований як відношення суми податків, обов'язкових платежів у бюджет і внесків до ВВП країни.

Основним фактором в цьому є те, що податкова система не повинна створювати антистимули населення до праці та заощаджень, а у підприємців – до інвестицій. Важливою характеристикою податкової системи є частка податкових надходжень податкових бюджетів у ВВП. Давайте зобразимо поквартальну динаміку зміни реальної, вираженої в цінах 1990 р., величини ВВП, виробленого в Україні, та відношення величини податкових надходжень у зведеному бюджеті України до величини ВВП протягом 1990 - 2000 рр.(див. додаток 1.1).

Як видно, в період з середини 1992 року до початку 1994 року реальний ВВП різко зменшився - більше ніж у 2,5 раза, а податкове навантаження зросло : з 29,7 % до 37,3 % відповідно, вже в другому, третьому кварталах 1994 року воно досягло величини 50,7 % та 60,7 %. І подальші періоди, тобто з 1995 по 2000 рік, нижня межа квартального ВВП становила 11,12 млрд.руб.1990 року, а верхня -15,16 млрд.руб., тобто відбулась певна стабілізація обсягу ВВП, точніше на середньому рівні близько 40% стабілізувалось і значення податкового навантаження . Наведені дані свідчать, що частка перерозподілу ВВП бюджетом через податки не є в Україні низькою, хоча держава є з перехідною економікою. Все це впливає на стан споживчого ринку будь-якої країни, що є віддзеркаленням рівня й особливостей розвитку її економіки.

Структурні зміни в споживанні визначені структурою поточних доходів і витрат населення, змінами в рівні споживання головних товарів, структурою товарних потоків для особистого споживання.

У 1991 — 1993 роках істотно змінилася структура грошових доходів населення У цей період виразною є стійка тенденція до зменшення питомої ваги оплати праці в загальних поточних грошових доходах. Її джерела виявлені ще раніше. Якщо оплата праці всіх зайнятих 1970 року становила 80,5%, 1980 року — 75,7%. то 1990 року оплата праці робітників і службовців, колгоспників, працівників кооперативів і малих підприємств уже дорівнювала 72,1% усіх доходів. 1993 року оплата праці ще зменшилась і досягла мінімального значення — 55% у доходах населення, в тому числі заробітна плата робітників і службовців — 48,5%. колгоспників — 3,7%, працівників кооперативів і малих підприємств — 2,4%. У 1990 —4993 роках оплата праці останніх коливалась у загальних доходах від 1,7% до 3,3%.


 
 

Цікаве

Загрузка...