WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Пільга

Кількість

Кількість

Сума податку, несплаченого через отри-

пільгови-

мання пільг (тис.г

н.)

Код

Назва

отриманих пільг

Всього

до Держ-

до місц.

бюджету

бюджету

1

2

3

4

5

6

7

14010178

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету с/г підпри-

ємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю,

вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у Власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих с/г підпри-

73

73

284,002

284,002

0,000

ємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької

продукції та продукції птахівництва.

14010190

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання послуг із збирання

та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких ви-

1

1

4,638

4,638

0,000

значається КМ України.

14010203

До 1 січня 2001 року зупинити дію п. 7.7. ст. 7, п. 10.1 і 10.2 ст. 10 цього За-

кону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій

з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи проду-

кцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із

власної с/г сировини, за винятком операцій з продажу переробним підприєм-

ствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються с/г товаровиробника-

ми незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких

сума, одержана від продажу с/г продукції власного виробництва та продук-

ція її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше

50% загальної суми валового доходу підприємства.

55

55

1 261,834

1 261,834

0,000

Для новостворених с/г товаровиробників різних форм власності питома вага

с/г продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному ро-

ці визначається за даними звітного періоду.

Зазначені кошти залишаються в розпорядженні с/г товаровиробників і вико-

ристовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробни-

чого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів

вони стягуються до Державного Бюджету України в безспірному порядку.

Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабіне-

том Міністрів України.

Всього по розділу

229

7 206,404

7 206,404

0,000

Кількість платників, що отримують пільги

109

Додаток 1.8.

Валове нагромадження основного капіталу

1999р.

2000 р.

Фактичні ціни (млн..грн.)

% змін до відповідного періоду попереднього року

% змін до відповідного періоду попереднього року

III квартал

рік

III кв.

III кв.

IV кв.

І кв.

II кв.

III кв

внесок

Фактичні ціни (млн..грн.)

Структура (%)

Валове нагромадження основного капіталу

25128

7166

-5,0

14,0

10,2

15,7

3,5

3,5

8492

100,0

В тому числі Капітальні вкладення

19138

5527

1,9

15,9

8,5

13,1

7,7

6,0

6931

81,6

Витрати на капітальний ремонт основних фондів

4861

1455

-24,5

12,7

7,0

11,4

4,5

0,9

1636

19,3

- будівлі та споруди

3680

1094

12,5

47,4

1,9

13,1

19,3

2,9

1419

16,7

- машини та устаткування

1181

361

-20,0

4,2

23,9

6,5

-40,4

-2,0

217

2,6

Приріст вартості худоби основного стада

295

-39

-

-

88,7

-

-

-3,9

-395

-4,6

Витрати на геологорозвідувальні роботи

366

105

4,9

-89,0

47,8

-13,3

-10,5

-0,2

131

1,5

Придбання обладнання та інвентарю бюджетними організаціями

401

100

68,1

-58,2

-39,8

-9,0

37,0

0,5

144

1,7

Витрати на створення та придбання програмного забезпечення

67

18

53,3

-48,3

57,3

56,3

72,2

0,2

45

0,5


 
 

Цікаве

Загрузка...