WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

108. Синельников Б.В., Хорошилова Н.А. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи // Фінанси України.-2001.-№ 2.-с.12-І8.

109. Синельников Б.В. Актуальні питання оподаткування в умовах перехідної економіки // Фінанси України.-1999.-№ 1.-с..

110. Соколовська А.М. Податковий кодекс як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України.-1999.-№ 1.-с..

111. Соловков Ю. П. Митна служба України : становлення та перспективи. // Фінанси України-2000.-№ 7.-с.27-34.

112. Теліщук М.М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків// Фінанси Україпи-2001.-№ 2 -с.29-40.

113. Теплецька Л. Застосування пільгового режиму оподаткування // Вісник податкової служби України.-2001.-№і7.-с. 18-19.

114. Ткаченко В.А., Каламбет С. В. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу // Фінанси України-2001.-№-с.30-33.

115. Федосов В.М. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України.-1999.-№6.-с..

116. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги / Киев, "Выща школа ", 1987г.

117. Федько В. Державний бюджет України на 2001 рік - основа економічного і соціального розвитку країни // Вісник податкової служби України.-2001.-№4.-с.4-6.

118. Федько В. Про необхідність удосконалення податкового планування та прогнозування //Вісник податкової служби України.-2001.-№ 11.-С.7-9.

119. Финансы. Учебник под. ред. д.э.н. Радиновой В.М.- М.- 1995.

120. Флісак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної системи в Україні // Вісник податкової служби України.-2000.-№35.-с.5-6.

121. Чумак Т. Відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування згідно з положенням проекту Податкового кодексу // Вісник податкової служби У країни. -2001. –№ 3.-с. 4-7.

122. Шитря О. Законодавчі ініціативи Державної податкової адміністрації України //Вісник податкової служби України.-2000.-№ 39.-с.5-6.

123. Шитря О. Податкова адміністрація - за податкову реформу // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 10.-с.З.

124. Юрій С. І., Бескид Й. М. Державний бюджет України. Навчальний посібник.- Тернопіль : ТАНГ, 1998.

Список використаної літератури.

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96. № 254/96-ВР.

2. Закон України "Про бюджетну систему України " №253/95-ВР від 29.06.95.

3. Закон України " Про державну податкову службу " № 509-ХІІ від 04.12.90.

4. Закон України "Про податок на додану вартість від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

5. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби". № 527/97-ВР від 11.09.97р.

6. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами". № 481/95-ВР від 19.12.95 р.

7. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби " № 30/96-ВР від 06.02.96 р.

8. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" № 178/96-ВР від 07,05.96 р,

9. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у

зовнішньоекономічних відносинах" № 327/95-ВР від 15.09.95 р.

10.Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію )" № 313/96-ВР від 11.07.96р.

11.Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі

засоби ". №216/96-ВР від 24.05.96 р.

12.Закон України "Про митну справу в Україні ". № 1262-ХІІ від 10.09.91 р. 13.Закон України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами

та державними цільовими фондами" № 218І-Ш від 07.12.2000 р.

14.Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" № 2120-ІІІ від

07.12.2000р.

15.Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. "Про акцизний збір"

№ 18-92.

Додаток 1.8.

Валове нагромадження основного капіталу

1999р.

2000р.

Фактичні ціни (млн. Грнё.)

% змін до відповідного період попереднього року

% змін до відповідного періоду попереднього року

Ш квартал

рітс

Ш кв.

III кв.

IV кв.

Ікв.

II кв.

ЛІкв.

внесогс

Фактичні ціни (млн.грн.)

СІрукту ра (%)

'

Валове нагромадження основного капіталу

25128

7166

-5,0

14,0

10,2

15,7

3,5

3,5

8492

100,0

В тому числі. Капітальні вкладення

19138

552

1,9

15,9

8,5

13,1

6,0^

6931

81,6

Витрати на капітальний ремонт основних фондів

4861

1455

-24,5

12,7

7.0

11,4

0,9 "І

1636

19,3

- будівлі та споруди

3680

1094

12,5

47,4

1.9

13,1

19,3

2.9

1419

1 16,7

- машини та устаткування

1181

361

-20,0

4.2

23,9

6,5

-40,4

2.9

217

Приріст вартості худоби основного стада

295

-39

-

88,7

-

-

-3,9

-395

-4,6

Витрати на геологорозвідувальні роботи

366

105

4,9

-89,0

47,8

-13,3

-10,5

-0,2

131

1,5

Придбання обладнання та інвентаря бюджетними організаціями

401

100

68,1

-58:2 -39,8

-9.0

37,0

0,5

144

1,7

Витрати на створення та придбання програмного забезпечення

67

18

53,3

-48,3

57,3

56,3

72,2

0,2

45

0,5

169

млрд грн.

№ зп

Показник

Дохідні групи

Разом

Категорія А

Категорія Б

1

Загальний дохід, використаний на придбання товарів і послуг (пункт Б)

27,5

16,45

44

У т.ч.

2

На "соціальні" товари та послуги (пункт В)

22,7

1,65

24,35

3

На "інші" товари та послуги

4,8

14,8

19,6

4

Надходження ПДВ від реалізації "соціальних" товарів і послуг (за ставкою 10%)

1,86

0,13

2

5

"інших" товарів і послуг (за ставкою 40%)

1,37

4,23

5,6

6

Усього за пп. 4 і 5

3,23(42,56%)

4,3(57,5%)

7,6

7

Частка податку у споживчих витратах (п.6/п. 1),%

11,7

26,5

-

8

Частка податку у загальному доході (з урахуванням заощаджень), %

11,7

20,7

-

Це є наслідком підвищення гнучкості податкової політики. Крім того, кардинально змінюється розподіл внеску окремих дохідних груп споживачів до бюджету, а розподіл податкового тягаря (відношення його обсягу до загальних витрат дохідної групи суттєво змістився в бік заможніших верств населення (рядки 6—8 таблиці 3.2), що відповідає принципам соціальної справедливості й посилює розподільчу функцію податків.

А. Витрати домогосподарств на купівлю товарів і послуг за даними Держкомстату України у 1999 році становили 42 млрд. грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...