WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

33.Брокова Е. Г., Прондус И. П. Финансово-кредитная система государства.-К.:Сирин.-1997.

34.Буряковський В., Каламбет С. Переваги і вади акцизного збору // Вісник

податкової служби України.-1998.-№6.-с.29-31.

З5. Буряковський В.В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів //

Фінанси України-2001.-№5.-с.78-81.

36. Василик О.Д. Державні фінанси України : Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1997.

37.Вахненко Т. Державний борг України : шляхи виходу з кризи // Економіка

України.- 200.-№ -с.22-30.

38. Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної

діяльності // Фінанси України-2000.-№3.-с.40-41.

39. Вдовиченко М. І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси

України- 1999.-№31-е

40. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці

//Фінанси України-2001.-№1-с.11-20.

41.Вітлінський В.В. Економіка людини та нова парадигма оцінки базових

економічних показників і міри ризику // Фінанси України-1999.-№ 8-с 42.Воложинская М. К вопросу о внешней задолжености Росии // Финансы-

1999.-№4.-с.58-59.

4З.Воронкова О.М. Трансформація системи оподаткування в Україні. Фінанси в Україні. – 2000 -№ 1 с. 118-120.

44. Гладій М.В. Фінансова політика держави в аграрному секторі економіки //Фінанси України-1999.-№4-с._

45. Головко В. Українська економіка у 2000 році // Економіка України.- 2001 - №2.-с..

46. Горбатюк М. Взаємовигідна співпраця // Вісник податкової служби України.-2001.- № 17.-с.З-5.

47. Государственные финансы. Учебник под редакцией д.э.н. Федосова В.М..-К.:Либідь.-199І.

48. Демяненко М.Я. Проблеми ПДВ в агропромисловому виробництві. // Фінанси України-2000.-№ 10.-с.3-7.

49. Держава-Податки-Бізнес // Під ред. Андрущенко В.Л., Федосова В.М.,

Суторміної В.М.-К.:Либідь.-1992,

50. Дикань Л.В. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України-

1999.-№4-с.

51. Диков А.О. Налог на добавленую стоимость //Финансы.-2001.-№3.-с. 16-25.

52.Дрига А.Б. Активізація акцизного оподаткування в регулюванні соціальних процесів//Фінанси України-2001.-№5.-с.95-105.

53. Дьомін О. О. Бюджет -2000:Прорив у нову економічну політику // Фінанси України-1999.-№12-с.З-8

54. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Дяконова І. 1. Бюджет і фінансова політика України.-К. Наукова думка.-1997.

55.Єфременко Т. Податки створюють соціальну основу для гідною життя громадян. // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 17.-с. 6-8.

56. Жеребник А. Бюджет 2001 року : проблеми та перспективи // Вісник податкової служби України.-2000.-№48.-с. 15-1 (з,

57. 3агорський В.С., Благун І. Г. Податки на споживання в системі доходів бюджету // Фінанси України.-1999.-№10.-с.

58. Загуменов М. М. Обсяг реалізації як найбільш ґрунтовний обєкт оподаткування в умовах виходу України з кризи // Проблеми фінансово-кредитного регулювання в перехідній економіці : Збірник наукових праць НАН України. Інститут економіки. Редколегія : Д. І. Даниленко та ін.-К.-1996.-с. 50.

59. 3аяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету. // Фінанси

України-2000.-№3.-с.33-34.

60. Кайзерман В. О. Податкова служба в області в умовах удосконалення податкової системи України. // Фінанси Українн-2000.-№ 8.-с.

61. Каламбей С.В. , Антонів А.В. Удосконалення формування податкової

системи // Фінанси України.-2001.-№ 5.-с.82-86.

62. Кальнічекно І. Нові підходи до збору і сплати податків // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 10.-с.4.

63. Кальніченко І. Як складався так і виконуватиметься Національний план перевірок на 2001 рік // Вісник податкової служби України.-2001.-№7.-с.З.

64. Кнриленко О.П. Класичні засади оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України- 1999. -№ 11-с

65. Кириленко О.П. Фінанси.-Тернопіль: Економічна думка.-1998.

66. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці "України // Фінанси України-1999.-№5.-с.

67. Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічного зростання // Фінанси України.-2001.-№3.-с.63-68.

68. Корнєєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень // Економіка України.- 2001.-№. -с.30-37.

69. Крисоватий А.І. Фіскальні засади соціально-орієнтованої економіки ринкового типу. // Фінанси України-2000.-№12.-с.78.

70. Кулик В. В. Сценарне моделювання політико-фінансових рішень // Економіка промисловості.-3999.-№3(5).-с.3-16.

71. Кульбачний С. В. Диференційований податок на додану вартість як напрям удосконалення структури податків //Фінанси України.-2001.-№2.-с.41-44.

72. Куриляк В. Теорія глобального споживача та Інтеграція розвинених і трансформаційних економік // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-1.-с.71.

73. Куфта Н. Зміцнення податкової дисципліни як фактор стабілізації фінансової системи // Економіка України.- 2001.-№. -с.22-26.

74. Кучер Г.В. Державний борг : історія і сьогодення // Фінанси України.-1999.-№ 2.-с.

75. Ларіонова Л. Д. 1 створили люди податкову систему // Фінанси України.-1999.-№ 7.-с..

76. Ларіонова Л. Д. Стабільне джерело поповнення бюджету // Фінанси України.- 1999.-№7.-с..

77. Ласкова Н. Е. Акцизное обложение : ретроспективный взгляд // Финансы.-2001.-№4.-с.67-69.

78. Литвин М. І. Податкове навантаження і економічні інтереси підприємства // Фінанси України.-1998.-№5.-с.29.

79. Лондар С., Оліскевич М., Юринець Р. Шляхи наближення податкової системи України до стандартів ЄС // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-2.-с.56-58.

80. Лукіна І. Державні гарантії у перехідній економіці : теоретичний аналіз і досвід України //Економіка України.- 19У9.-№12.-с.19-29.

81. Лукіна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України.-.-№.-с.37-41.

82. Лукінов І. І. Економічні трансформації. К.: ін-т економіки НАМ України, 1997.

83. Лютий І. О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту // Фінанси України.-1999.-№9.-с..

84. Ляшенко Ю. І. Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки // Фінанси У країни. –І999.-№ 12. -с..

85. Макаренко М. І. Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності. // Фінанси України-2000.-№9.-с. 107-115.

86. Малис Н.И. АКЦЬІЗЫ на алкогольную продукцию: практика и пременения // Финансы.-2001.-№ 4.-с.ЗЗ-36.

87. Мельник О. М. Фінансова криза та проблема відновлення економічного зростання в Україні // Фінанси України.-1999.-№5.-с..

88. Меркулов О. Майбутнє податкової системи України - у модернізації податкової служби // Вісник податкової служби України.-2000.-№ 45.-с.9-10.

89. Мітюков І. О. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси

України.-2001.-№3.-с.З -13.

90.Онишко С.В. Податкові відносини між державою і платниками податків //

Фінанси України.-1998.-№3.-с.86.

91. Онищенко В. П. Парадокси споживчого ринку України // Фінанси України.-

1998.-№ 8.-с.35-41,

92. Пятаченко Г. О. Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету // Фінанси України.-2001.-№ 5.-с.75-77.

93. Павлов А. П. Створення та вдосконалення фінансово-правової бази митних органів. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.10-14.

94. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави.-К.:"НЮН".-1998.

95. Падуп П. П. Висококваліфіковані митні кадри - майбутнє обличчя нашої держави. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.7-14.

96. Паламарчук В. О. Фінансові підвалини держави // Фінанси України.-1999.-№ 2.-с..

97. Папаїка О. О. Реформування податкової системи України. // Фінанси України-2000.-№ 8,-с.ЗЗ-34.

98. Пасічник Ю. В. Бюджетна система : Навчальний посібник.- Черкаси ; Відлуння.- 1999.-С.376.

99. Пасічник Ю. В. Основні напрями реформування економіки України в аспекті інтеграції із ЄС // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-3.-с.47-49.

100. Податкова система України // Підручник під ред. д.е.н. Федосова В. М.-К. Либідь.- 1994.

101. Пономаренко Л. Пільговий режим оподаткування ПДВ підприємств та організацій громадських організацій інвалідів // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 5.-с.15.

102. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: НІОН, 1998.

103. Ротор А.І. Формування Державного бюджету України // Фінанси України.-1999.-№ 9.-с..

104. Самуельсон П. Економіка. Л.: Світ,1993.с.138.

105. Свердан М. М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.З-7.

106. Семененко В.В. Інтересам платників податків - надійний захист // Фінанси України.-1999.-№9.-с..

107. Сильницький Ю. Партнерські відносини між податкового службою та підприємцями у проекті Податкового кодексу України1// Вісник податкової служби України.-2000.-№ 48.-с. 13-14.


 
 

Цікаве

Загрузка...