WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Працівниками ДПІ по Чемеровецькому району проведено 84 перевірки підприємств та організацій з питань правильності використання наданих чинним законодавством пільг, в результаті чого виявлено 13 порушень.

Найбільшу суму пільг отримав Бучацький мальтозний завод –24510448 грн., або 86,7% від загальної суми наданих пільг, в тому числі по акцизному збору 19751100 грн., по податку на додану вартість 4711228 грн, по податку на прибуток –48120 грн. За звітний період підприємством сплачено 1104842 грн. платежів, в тому числі акцизного збору 544365 грн. Питома вага наданих пільг майже в 22 рази перевищує суму надходжень платежів, з них по акцизному збору в 36 разів надано пільг більше, ніж поступило платежу до бюджету. Недоїмки Чемеровецький мальтозний завод, станом на 01.01.2001р. немає. Для більш наглядного відображення вище викладених даних доцільно зобразити таку таблицю (див. додаток № 2.5.)

Контрольно-аналічна робота в сфері справляння податків на споживання проводиться на основі звіту по контрольній роботі, який охоплює всі показники, які характеризують контрольно-перевірочну роботу всіх відділів(підрозділів) податкової інспекції (дивися додаток № 2.6.). Дані зведені по інспекції відображаються в звіті ф-№2-ПТС,Ф-2ПТ, Ф-2П та допоміжних довідках до основних форм звіту. В звіті відображено суму донарахувань, в розрізі основного платежу, фінансових санкцій, пені, пені нарахованої в особових рахунках, кількість прийнятих рішень на застосування штрафних санкцій, кількість протоколів про адміністративне правопорушення відповідальних осіб, що вчинили порушення, а також суму застосованого адмінштрафу. Аналізуючи показники можна вказати скільки порушено кримінальних справ, тобто складено протоколів за порушення, а не застосовано постанов про адмінвідповідальність платника. Є 2 найпоширеніші випадки : порушення кримінальної справи з подальшим вироком суду або по малозначимості порушення. Всі ці вище названі показники визначаються із застосуванням Закону України "Про порядок погашення зобовязань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами ". Цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, точніше він встановлює порядок погашення зобовзань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами.

Характеризуючи показники по контрольній роботі однобічної динаміки визначити неможливо.

Так наприклад: кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб збільшується з року в рік. Якщо не брати до уваги 1997 р. ( в 1997 році була інша методика складання звіту), то цей показник в порівнянні не реальний. Але коли порівняти кількість перевірених підприємств, то помітна тенденція до зниження кількості перевірених платників податків. На даний показник вплинули різні фактори: зміна умов оподаткування, змінено підхід планування проведення перевірок. З 1999р. запроваджено наказами Державної податкової адміністрації складання Національного плану проведення перевірок.

Підбір платників для перевірок проводиться на основі всебічного якісного аналізу фінансово-господарської діяльності, враховуються обсяги валового доходу, суми нарахованих платежів, які підлягають сплаті до бюджету, неперевірений період, сума сплачених податків з 2001року.

40% тривалості перевірки складає доперевірочний період: вивчення поданих декларацій та розрахунків, картки відбору платника, інших відомостей.

У відділі податкового аудиту ( раніше відділ документальних перевірок) пройшло скорочення чисельності працюючих з 10 до 6 чоловік.

Одночасно збільшилась кількість зустрічних та позапланових перевірок: по правомірності бюджетного відшкодування по ПДВ, по декларуванню відємних значень по податку па прибуток, інші.

Щодо встановлених порушень то слід відмітити, що в 2000 році значно зросли порівняно з 1997 роком на 20 порушень, що становить 39,2 %, а також в порівнянні з 1998р., 1999 р. відповідно на 24 та 60 порушень, що становить 51,1% та 73,2%, Дещо інша ситуація спостерігається субєктах підприємницької діяльності-фізичних особах Кількість виявлених порушень в динаміці 1997-2000 р. коливається в межах 20-23. Помітна тенденція до зниження кількості встановлених порушень. Тільки в 2000 році помітний ріст даного показника. Хоч цей показник можна характеризувати по - різному з однієї сторони платники податків стають менш законопослушними, а з іншої- більший процент зафіксованих порушень. Так в 2000 році збільшилася кількість порушень по платіжній дисципліні платників. Тобто маючи недоїмку в бюджеті та наявність руху коштів на рахунках платник ухиляється від сплати податків. В результаті чого протягом року зафіксовано 24 порушення і прийнято рішення про застосування фінансових санкцій та протокол і постанову про адміністративне правопорушення.

Протягом 1997-2000р.р. додатково донараховані платежі нерівномірно змінювалися. В порівнянні з 2000роком цю зміну проаналізуємо за допомогою діаграми № 2.4. "Додатково нараховані платежі " (1-1997 р., 2-1998 р, 3-1999 р., 4-2000 р.)

В 2000 році збільшилась сума донарахованих платежів до бюджету порівняно з 1997-1998 р.р. на 393 тис.грн. (44%) та 289 тис.грн. (29%).

Як бачимо, найбільше донараховане платежів у 1999 році- 2587 тис.грн., що у порівнянні з 2000 роком більше на 1301 тис. грн, або 49,7%. Графік №2.3 "Донараховане платежів в динаміці 1997-2000 рр."

1-фінансова санкція

2-основний платіж

3-пеня

Також слід відмітити, що в 1997 році було більше перевірок, але менше донарахувань. Можливо це стало наслідком частих змін податкового законодавства, деяким розривом між податковим та бухгалтерським обліком, необізнаністю бухгалтерів з інструкціями, новими методами в системі оподаткування. Найбільше порушень зафіксовано по податку на додану вартість. Але найбільше нововведень та змін стосувалося саме цього податку. Найбільшу питому вагу в донарахуваннях становила фінансова санкція. Зокрема в тому випадку, коли перевірка дотримання вимог законодавства проводиться до року часу, встановлювалась повторність порушення та застосовувалась фінансова санкція в розмірі 200 %.

Найбільше донарахування в 1999 році проведено перевіркою ВАТ "Вишнівчицький цукровий завод". Загальна сума донарахувань становить 837204 грн., зокрема фінансова санкція 326882 гри., в т.ч. ПДВ-325200 грн. А тепер проаналізуємо порушення, які допустив ВАТ "Вишнівчицький цукровий завод".

1. У вересні місяці 1999 року зайво включено в податковий кредит ПДВ в сумі 2526 грн. по, в квітні - 87492 грн.

2. В квітні місяці зайво включено до податкового кредиту і не віднесено до податкових зобовязань відповідного періоду суми ПДВ по незавершених бартерних контрактах в сумі 4000 грн. Сума ПДВ, що належить до сплати в бюджет відповідно занижено на 8000 грн.

3. ВАТ "Бучацький цукровий завод" не нараховано податкові зобовязання по незакінченій бартерній операції в сумі 1546 грн. Проведений взаємозалік в березні місяці. Сума кредиторської заборгованості складає 9276 грн.

4. При наявності кредиторської заборгованості, що виникла при розрахунках векселем не нараховано податкові зобовязання по ПДВ в сумі 28979 грн.

5. При проведенні зустрічної перевірки відділом податкової міліції по питанню взаєморозрахунків встановлено, що зайво включено в одноразовий перерахунок 34417 грн. ПДВ.

Таким чином занижено податку на додану вартість в сумі 162600 грн. Акцизний збір у Бучацькому районі справляється тільки одним платником - це мальтозним заводом. Контрольно-аналітична робота податкової інспекції у сфері справляння акцизного збору відмічається такими особливостями, а саме донарахувань за актами перевірок по цьому податку у 2000 році немає, у 1998 і 1999 році ці суми відповідно становлять 59 тис. грн.; і 103 тис.грн.. При перевірці мальтозного заводу виявлено порушення вимог податкового законодавства по таких питаннях :

1. правильність обчислення акцизного збору з підакцизних товарів, які вироблені і реалізуються в Україні та на експорт за національну валюту та шляхом бартерного обміну ;

2. правильність визначенення обєкту оподаткування акцизним збором та застосування ставок акцизного збору ;

3. правильність визначення переліку підакцизних товарів ;

4. правильність визначення оподатковуваних акцизним збором оборотів при реалізації підакцизних товарів вітчизняного виробництва та оборотів при реалізації імпортних товарів;

6. правильність обчислення акцизного збору при імпорті підакцизного товару;

7. правильність застосування пільг по акцизному збору.

Основним донарахуванням по акцизному збору є пеня по картках особових рахунках. Давайте ці дані приведемо у вигляді таблиці № 2.8.

Таблиця 2.8. Донарахування акцизного збору в 1998-2000 рр.

1998

1999

2000

І.Донараховано всього

837

1390

206

І. У т. ч . за актами

59

103

0

Перевірок

- у т. ч.

основний платіж

6

0

0

фінансова санкція

11

0

0

Пеня

42

103

0

2. пеня по картках особових рахунків

778

1287

206


 
 

Цікаве

Загрузка...