WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на виноробних підприємствах незалежно від форм власності, які па момент набрання чинності цим Законом мали відповідну ліцензію і виробляють ці спирти тільки для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії. Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний цикл виробництва, включаючи викурку та витримку. Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового видаються суб'єктам підприємницької діяльності — юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів — усім суб'єктам підприємницької діяльності. Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку.

Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі приймається уповноваженим органом після перевірки підприємства, але не пізніше 30 днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Ліцензія оформляється а двох примірниках, перший з яких видається субєкту підприємницької діяльності, другий зберігається в Міністерстві фінансів і документами, на підставі яких видається ліцензія. У разі втрати ліцензії її поновлення здійснюється згідно з цим Порядком. У кожній ліцензії зазначається найменування органу, що її видав, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження, місце і від діяльності, на яку видається ліцензія, місце зберігання спирту, місткість, номер реєстрації ліцензії, термін її дії, особливі умови, дата видачі ліцензії, підпис уповноваженої особи. Ліцензія засвідчується гербовою печаткою Міністерства фінансів. До даної ліцензії додаються перелік найменувань продукції, який також засвідчується гербовою печаткою Мінфіну. Зміни до переліку найменувань продукції вносяться Мінфіном без справляння додаткового збору. Також Мінфін про видачу ліцензії повідомляє у письмовій формі державну податкову інспекцію за місцем знаходження субєкта підприємницької діяльності. Поряд з цим субєкти підприємницької діяльності, які отримали ці ліцензії, подають Міністерству фінансів щоквартально до 10 числа наступного за звітним періодом місяця дані про виробництво та реалізацію продукції, на яку видана ліцензія.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно.

Важливим елементом в даному випадку є те, суб'єкти підприємницької діяльності, що виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, підлягають обов'язковій реєстрації в державній податковій інспекції за місцезнаходженням цих суб'єктів як платники акцизного збору шляхом подання копії ліцензії в п'ятиденний строк після її отримання.

Виробництво вищезазначеної продукції на давальницьких умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і плодовою з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України. Термін "давальницька сировина " можна розуміти, як сировина, матеріали, напівфабрикати, енергоносії ввезені на митну територію України іноземним замовником чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні або вивезені за її межі українським замовником для використання у вироблені готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в "Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику. Готова продукція - це та продукція, яка вироблена з давальницької сировини і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем. Замовник - це субєкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, а виконавець -це субєкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.

Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини дозволяється тільки на українських підприємствах, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, і здійснюється відповідно до чинного законодавства. Забороняється вивезення за межі митної території України давальницької" сировини для виробництва тютюнових виробів.

А переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинною законодавства. На сьогоднішній день діє Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1236 "Про затвердження Порядку переробки винограду, плодів та ягід па виноматеріали на давальницьких умовах" із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1336.

Невиключним елементом в даному випадку є те, що для проведення належного контролю за сплатою акцизного збору з виноматеріалів, виготовлених із давальницької сировина, копія договору про переробку давальницької сировини подасться замовником до державної податкової інспекції за його місцезнаходженням.

Розрахунки за послуги з переробки давальницької сировини, які надаються виконавцями можуть провадитися у грошовій формі або часткою давальницької сировини готової продукції або з поєднанням зазначених способів згідно з договорами про переробку давальницької сировини.

Виробництво виноматеріалів повинно здійснюватися згідно із затвердженими і зареєстрованими в установленому законодавством порядку нормативними документами та стандартами, які діють в Україні.

Виконавці відвантажують виноматеріали, виготовлені з давальницької сировини, замовникам або за їх дорученням іншим споживачам, якщо про це зазначено в договорі, за умови подання замовником виконавцю примірника розрахункового платіжного документа про сплату повної суми акцизного збору з відміткою відповідної установи банку та підтвердження державної податкової інспекції про його надходження до бюджету.

Підприємства, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоровя людей, охорони навколишнього природного середовища, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Атестація підприємств проводиться органами Державного комітету України по стандартиризації, метрології та сертифікації або уповноваженими ними організаціями. Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації. Орган, який проводить атестацію, зобов'язаний надати заявнику комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з дня подачі заявки. Зазначимо також,що ліцензія па право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видасться після проведення атестації підприємства, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії [50].

В обов'язковому порядку повинно здійснюватися маркування алкогольних напоїв, тобто наклеювання марки акцизного збору. Марки акцизного збору - це спеціальний знак, його наявність на товарах підтверджує про сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової адміністрації Банкнотно-монетним двором Національного байку.


 
 

Цікаве

Загрузка...