WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Діючим податковим законодавством України передбачено широку систему пільг з ПДВ. Вірогідно, що перелік пільг продиктований намірами соціальної справедливості. Звільнення того чи іншого товару від ПДВ передбачає автоматичне зменшення його ціни на суму нарахованого податку. Зацікавлені в цьому і платники податку, і його носії, оскільки у перших з'являється можливість завдяки зниженню цін збільшити обсяг реалізації продукції за кількісними параметрами, а для других істотно послаблюється податковий тиск. Отже, звільнення від ПДВ має на меті два основних завдання. По-перше, захист інтересів малозабезпечених верств населення, це так би мовити соціально-політичні мотиви і по-друге, стимулювання випуску окремих видів товарів, робіт, послуг.

Разом з тим характерною рисою ПДВ як із позицій фіскаль достатності, так і з позицій економічної ефективності є його здатність сприяти реальній оцінці вартості товарів. Тому широка система пільг щодо сплати податку є недостатньо економічно виправданою.

Надані платникам пільги в оподаткуванні є одними з найбільших втрат бюджету, як державного так і місцевого.

У Чемеровецькому районі ці втрати складають 7207 тис.грн.,що становить 82,7% Зведеного бюджету. Якщо говорити тільки про Державний 6юджет, то пільги по ПДВ перевищують фактичні надходження на 47,8 %, тобто на 2333 тис.грн. Якщо зобразити ці дані у вигляді діаграми2.1, тоді наглядніше побачимо втрати Зведеного і Державного бюджетів.

Діаграма 2.1. Пільги по ПДВ у Зведеному і Державному бюджетах. Ряд 1 – Зведений бюджет (1) і Державний бюджет (3)

Ряд 2- надані пільги по ПДВ ( відносно 1- Зведеного і 3 - Державного бюджетів)

Випливає думка, що слід повністю переглянути перелік наданих державою пільг та максимально зменшити їх кількість. А звільнення від сплати ПДВ повинно стосуватися таких товарів і послуг: продуктів харчування, ліків і медичного обслуговування, витрат на освіту, купівлі та найму житла, книг і газет, музеїв, державних послуг, фінансових послуг, витрат на мистецтво, спорт, експортних операцій. При цьому механізм пільгового оподаткування має ґрунтуватися на двох методах: вилученні з оподаткування і встановленні знижених ставок на предмети першої необхідності.

Розглядаючи ставки ПДВ, слід особливу увагу звернути на два моменти. Перший пов'язаний із розміром ставки, а другий момент визначається кількістю ставок, що використовуються..

Спочатку її було встановлено на рівні 28%, її розмір перевищував усі допустимі межі [39]. Тому рішення про доведення ставки ПДВ до 20% є виправданим. Однак у сучасних умовах господарювання і такий розмір податкової ставки є завищеним. У період становлення ринкових відносин рівень оподаткування товарів народного споживання має бути поміркованішим.

Встановлення єдиної ставки податку значно спрощує систему функціонування та обслуговування ПДВ. Якщо рівень оподаткування споживання однаково пропорційний, то податок нейтральний по відношенню до взаємозамінних товарів і послуг та не впливає на вибір споживача. Фіскальна теорія свідчить, що оподаткування всіх товарів л єдиною ставкою зводить до мінімуму різного роду деформації, пов'язані з будь-яким податком.

Якщо ПДВ обчислюється за єдиною ставкою до всього споживання, то податок буде пропорційний споживанню, але регресивний стосовно річного доходу. Бажання послабити таку регресивність, зробити податок прогресивним відносно величини доходу зумовлює оподаткування за зниженими порівняно із стандартними ставками тих товарів, які споживаються низько дохідними групами населення. В той же час підвищені ставки застосовуються до товарів і послуг, що споживають – і переважно високодохідними групами населення. В результаті такої диференціації податок втрачає свою нейтральність поряд із зменшенням регресивності.

Незважаючи на теоретичні переваги однієї ставки ПДВ, на практиці більшість країн застосовують кілька ставок податку. В Україні на даний час встановлено дві ставки: 20% та 0%. Ставка 20% є домінуючою, нею оподатковується переважна більшість товарів, робіт, послуг. Нульова ставка застосовується при обчисленні ПДВ у разі реалізації товарів на експорт, а також інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Використання даної ставки означає повне відшкодування податку, сплаченого постачальником за товари, послуги, матеріальні ресурси, що використовуються для здійснення зазначених вище поставок.

Розглянувши ставки податку на додану вартість стає очевидним те, що слідуючим етапом є визначення суми податкових зобов'язань щодо ПДВ і податкового кредиту, оскільки різниця між ними визначає суму ПДВ.

Податкові зобов'язання з ПДВ відображають загальний обсяг продажу товарів, оподатковуваних ПДВ за ставкою 20 %, крім операцій із ввезенням імпортних товарів, ПДВ по яких сплачується податковим органам при розмитненні. Для визначення загальних обсягів продажу платник ПДВ веде Книгу обліку продажу товарів. Поряд з цим необхідно визначити обсяги бартерних операцій. Стосовно бартеру потрібно пам'ятати, що незалежно від того, яка з подій відбулася першою відвантаження товарів, виконання робіт, послуг партнеру або отримання товарів робіт, послуг від партнера, по пій першій події у платника виникають податкові зобов'язання щодо ПДВ за ставкою 20 %. Причому згідно зі ст. 12 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 р. № 857/98, зі змінами та доповненнями, при здійсненні бартерних операцій на території України ПДВ справляється за ставкою 20 %, в тому числі під час обміну товарами, операції з продажу яких звільнені від оподаткування або обкладаються за нульовою ставкою. Що стосується права на отримання податкового кредиту під час здійснення таких операцій, то воно виникає на дату здійснення кожної з частин заключної операції в сумі, пропорційній таким частинам.

Податкові зобов'язання відображають не тільки обсяги продажу за ставкою 20 %, а також і операції, оподатковувані ПДВ за ставкою 0% - це експортні операції І інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою, а також обсяги операцій з продажу, звільнених від оподаткування, і обсяги операцій з продажу, що не є об'єктом оподаткування.

Говорячи про експортні операції, слід мати на увазі, що п. 6.3 ст.6 Закону про ПДВ не дозволене застосування нульової ставки до операцій з вивезення, тобто експорту товарів, звільнених від обкладення ПДВ на митній території України відповідно до пп. 5.1 і 5.2 ст. 5 Закону про ПДВ. Це означає, що до таких операцій застосовується принцип звільнення від ПДВ, тобто податкові зобов'язання у разі експорту таких товарів у платника податків не виникають (але при придбанні у платника податків також немає і права на податковий кредит). До таких операцій застосовується принцип звільнення від обкладення ПДВ, тобто податкові зобов'язання щодо них не виникають, але суми ПДВ, сплачені у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва і основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, до податкового кредиту не включаються, а відносяться відповідно до валових витрат виробництва і на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів.

Якщо платник податків у загальному обсязі операцій здійснює операції, що не є об'єктом оподаткування, згідно п.3.2. ст.З Закону України про ПДВ, то у цьому випадку необхідно додати довідку довільної форми, засвідчену підписом бухгалтера та печаткою із зазначенням виду операції та пункту Закону про ПДВ, згідно з яким така операція не є об'єктом оподаткування. Якщо платник податків відображається обсяг операцій, звільнених від оподаткування згідно зі ст.5 Закону про ПДВ, а також обсяг операцій, тимчасово звільнених від оподаткування згідно зі ст.11 Закону про ПДВ або іншими нормативно-правовими актами, аналогічно необхідно подати довідку.

Таким чином для визначення загального обсягу продажу необхідно підсумувати всі вище вказані чотири операції, тобто :

  • операцій з продажу, оподатковуваних ПДВ за ставкою 20 %,крім операцій із ввезення імпортних товарів, ПДВ по яких сплачується

Діаграма 2.2. Загальний обсяг продажу товарів, податковим органам при розмитненні;

- операції, що оподатковуються за ставкою 3%;

- операції, що не є об'єктом оподаткування ;

- операції, які звільнені від оподаткування.

У Бучацькому районі сума таких операцій відповідно становить 74057 тис. грн.(1), 390 тис. грн.(2),170 тис. грн.(З),35865 тис.грн.(4) Якщо зобразити це у вигляді діаграми 2.2., то побачимо який % займає кожна з цих операцій. А для визначення загальної суми податкових зобов'язань щодо ПДВ за звітний період необхідно зробити підсумок таких операцій :

- операцій з продажу, оподатковуваних ПДВ за ставкою 20 %,крім операцій із ввезення імпортних товарів, ПДВ по яких сплачується податковим органам при розмитненні;


 
 

Цікаве

Загрузка...