WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Особливу роль у розв'язанні цього найважливішого завдання відіграв Указ Президента України від 22 січня 1996 року "Про видання збірників законодавства України", яким функції офіційного видавця таких збірників було покладено на Міністерство юстиції України. З приводу цього президент України зазначив, що розпочату вами роботу з впорядкуванням нормативно-правової бази України вважаю своєчасною і вкрай необхідною . Як засвідчує світовий досвід, без вільного доступу до правових норм не можуть існувати ні ринкова економіка, ні демократичне громадське суспільство . Започатковане офіційне зібрання і видання збірників Законодавства України стало важливим джерелом правової інформації для всіх громадян, підприємств, установ і організацій, яке включає в себе всі чинні нормативно-правові акти, що мають нормативний характер, зокрема:

- закони України та інші акти Верховної Ради України,

- укази та розпорядження Президента України,

- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,

- нормативно-правові акти Національного банку України;

- податкове законодавство України:,

- нормативно-нравові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерство юстиції України.

У системі нормативно-правових актів України значне місце займає податкове законодавство України, поскільки провідна роль у забезпеченні виконання державних функцій по регулюванню економічних процесів належить податкам. Так, жодна держава не може обійтись без податків – головної форми її відносин з суб'єктами господарювання [25]. Через податки йде перерозподіл суспільного продукту; формування фінансових ресурсів як держави в цілому, так і її адміністативно-територіальних одиниць. Податки та інші обов'язкові платежі служать головним джерелом доходів бюджетів усіх рівнів і йдугь на загальносуспільні потреби. За висловлюванням одного філософа, податки - це ціна, яку ми сплачуємо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Не випадково ж цей громадянський обов'язок зафіксовано і в Конституції незалежної України.

В умовах планової економіки, яка базуваласяна загальнодержавній формі власності на засоби виробництва, потреби в спеціальному податковому державному органі не було.

Із зародженням перших елементів ринкових відносин на початку 90-х років виникла необхідність створити у складі Міністерства фінансів України спеціальний орган - державну податкову інспекцію, на яку покладався контроль за своєчасністю і повнотою оплати податків до бюджету всіма суб'єктами підприємницької діяльності. Так народжувана незалежна Україна створила свою податкову службу, прийнявши 4 грудня 1990 року Закон "Про державну податкову службу в Україні", який визначає державний статус податкового службовця. На виконання даного закону в Україні прийнято і діють багато інших законів, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України а також багато інших нормативних і правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які на жаль, часто змінюються і доповнюються. І як результат виникла нагальна потреба у систематизації актів податкового законодавства . „Податкове законодавство України" – це перша спроба навести в одному виданні усі законодавчі й нормативні акти з питань оподаткування . Цінність подібного видання ще й у тому, що така форма дає змогу своєчасно оновлювати документи при внесенні до них змін і доповнень.

Важливою віхою в становленні податкової служби стало 22 серпня 1996 року. Саме в цей день, напередодні 5-ї річниці незалежності України. Президент нашої держави прийняв Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних адміністрацій". На базі державних податкових інспекцій створено якісно нову, самооцінку, з жорсткою вертикальною структурою податкову службу, яка поєднує в собі функції контролю за сплатою податків та примусового їх стягнення. Цей захід разом з прийняттям цілого ряду законів щодо оподаткування є визначальним у реформуванні податкової політики, спрямованої, з одного боку, на посилення податкової дисципліни та забезпечення своєчасного надходження фінансових ресурсів до бюджетів усіх рівнів, а з другого - на послаблення податкового тягара для товаровиробників. Мета тут одна - податки повинні платити всі. Таким чином цей Указ –знайшов повне розуміння і підтримку. Тепер повноваження податківців ширші, а тому і відповідальність більша.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності податкової служби є пропоганда різноманітними засобами і формами податкового законодавства, надання консультацій щодо нарахування та сплати податків[24]. Мета цієї роботи переконати платників у необхідності підтримки держави через оподаткування, виховання у громадян свідомого ставлення до сплати податків, впровадження принципів добровільності і довір'я у стосунках між податківцями і платниками.

Очевидно, життєздатність і надійність податкової системи не тільки від правильності побудови цієї системи, адже нераціонально побудована податкова система не може надійно функціонувати і тут ніщо не допоможе, але також і від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи. Хороша податкова служба ще може якось підтримувати хитку податкову систему, недієздатну ж загрожує розвалом навіть ідеальній податковій системі.

Податкова служба — це сукупність державних органів які організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів. Податкова служба України включає до свого складу державну податкову адміністрацію та спеціальні підрозділи з боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, що входять у склад органів внутрішніх справ. Основною ланкою є податкова інспекція.

Державна податкова інспекція функціонує починаючи з 1991 р. на основі Закону України "Про державну податкову службу". А 1996 року згідно Указу Президента України від 22 08.1996 року № 760/96 державну податкову інспекцію перейменовано в державну податкову адміністрацію.

Питанням модернізації податкова служба займається з жовтня 1997 року Тоді було створено спеціальну робочу групу, яка почала розробку концепції розвитку державної податкової служби України. В липні 1998 року було сформовано Адміністративну раду та Робочу групу з розробки та впровадження проекту модернізації податкової служби. А вже у червні 2000 року розпочався експеримент зі створення та розробки нових підходів до питання примусового стягнення податкової заборгованості. Саме тоді й було визначено головні стратегічні напрями розвитку державної податкової служби України.

Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед департаментом, — продовжувати розпочату справу. Необхідно розширити сферу застосування перших результатів проекту зі створення інспекцій по роботі з великими платниками податків та проекту з удосконалення механізмів примусового стягнення податкової -заборгованості. В цій роботі ми консультуємось і тісно співпрацюємо зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Загалом у розробці програми модернізації податкової служби бере участь міжнародний колектив фахівців. Від української сторони — це фахівці Міжнародного центру розвитку підприємництва та менеджменту, Інституту системних технологій і Координаційного підрозділу з підготовки проекту модернізації ДПА України, від Сполучених Штатів Америки — співробітники Міністерства фінансів та Агентства з міжнародного розвитку. Надають нам допомогу і співробітники Міністерства фінансів Нідерландів. До речі, це вперше в історії України, коли протягом двох років фахівців з оподаткування Міністерства фінансів іншої країни безкоштовно надаватимуть консультації українській податковій службі, Концепція розвитку державної податкової служби України базується на досягненні добровільності виконання платниками податків власних податкових зобов'язань[25].

Для виконання цих стратегічних завдань необхідно пройти довгий шлях. І ми розпочали цю роботу, поставивши перед собою, так би мовити, проміжні завдання [123]. Це —створення офісів по роботі з великими платниками податків, якими займається Управління, по робот з великими платниками податків ДПА України, запровадження електронної податкової звітності, вдосконалення примусового стягнення податкової заборгованості та підвищення професійного рівня кадрового складу податкової служби.

Створення офісів по роботі з великими платниками податків передбачає галузеву структуризацію платників. Кожен офіс (а вони вже є у шести великих промислових містах України) має два напрями роботи. Таким чином відстежується 12 галузей промисловості, збираємо та обробляємо матеріал, щоб у подальшому вдосконалити методи роботи з підприємствами провідних галузей економіки. Практично за цими офісами буде закріплено елітні підприємства, яких сьогодні налічується близько 10 тис. і які забезпечують більше половини надходжень до державної скарбниці. А це означає, що таким підприємствам треба більше приділяти уваги.

Пілотний проект подання податкової звітності в електронній формі ми розпочали у Дніпропетровську. Перед цим було проведено опитування п'яти тисяч платників податків — юридичних та фізичних осіб, із них 4570 погодилися взяти в ньому участь. Головна мета експерименту — створити нові умови для обслуговування платників податків. Вони не повинні приходити в офіс податкової служби, витрачати свій робочий час, стояти в черзі, а всю необхідну для звітування інформацію передавати в електронномувигляді черезE-маіl або з допомогою


 
 

Цікаве

Загрузка...