WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Разом з тим слід підкреслити, що такий недолік непрямих податків може пом'якшуватися державою. Встановлюючи коло оподатковуваних товарів, вона може виключати з них товари першої необхідності. Саме такий підхід застосовується в Україні щодо акцизу і податку на додану вартість . Але тут ви никає суперечність з їх бюджетним призначенням, бо швидкість надходження, стабільність і рівномірність якраз і забезпечуються оподаткуванням товарів широкого вжитку. Тому не можна вдаватися з однієї крайності в іншу. Врешті-решт кожного з нас більше цікавить, скільки в нас забирає держава на загальні потреби, а не те, як вона це робить. Очевидно, в непрямому оподаткуванні якнайкраще мати широке коло оподатковуваних товарів з досить помірними ставками або взагалі єдиний універсальний акциз . Урахувати інтереси всіх членів суспільства все одно неможливо, крім того, виникає запитання: а чи справді справедливо, коли більше сплачує той, хто більше заробляє? Цей принцип оподаткування іде від А. Сміта, але до нього теж необхідно ставитися помірковано. Непряме оподаткування по суті означає сальдовий розподіл доходів громадян. Чим вищі доходи, тим більше їх залишається на власні потреби, бо рівень непрямих податків відносно збалансований самим рівнем споживання. Таким чином, є стимул заробляти якомога більше і немає побоювань, що держава відбере частину додатково отриманих доходів.

Нині в Україні застосовується два види непрямих податків—універсальні та специфічні акцизи і мито. З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди-ефективніші за прямі. Це пов'язано з цілим рядом чинників. Одна з головних причин полягає в різних базах оподаткування прибутку або доходу при прямому оподаткуванні, обсягу та структури споживання — при непрямому. Відомо, що економічний розвиток усіх безвинятку країн має циклічний характер, з тим чи іншим періодом коливань, економічне зростання чергується зі спадами в економічному розвитку. Саме в період кризового падіння економіки, коли зменшуються макроекономічні показники розвитку, відбувається і зменшення бази оподаткування. Що призводить при незмінних ставках та умовах оподаткування до зменшення надходжень до бюджету. Практика свідчить, що база прямих податків є чутливішою до змін в економічному розвитку, ніж база непрямих податків [41].

З точки зору впливу на економічний розвиток прямі податки традиційно пов'язують із стимулами та антистимулами для трудової та підприємницької активності, непрямі— з їх впливом на ціни.

Очевидно, що непрямі податки справляють тим значніший вплив на загальний рівень, цін, чим більший обсяг вироблюваних у країні товарів вони охоплюють, чим вищі їх ставки. Зрозуміло, що цей вплив посилюється і при введенні додаткових непрямих податків. Дослідження економістів свідчать про те. що впровадження непрямих податків або підвищення їх ставок може призвести до підвищення загального рівня цін у країні навіть за незмінності всіх основних економічних факторів. Тому їх намагаються вводити в періоди цінової стабільності.

В Україні порядок обчислення і сплати регламентується Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. із послідуючими змінами від сповненнями .Цей Закон також визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу на ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету .

Платниками податку на додану вартість є всі юридичні особи та громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, незалежно від форм власності та господарювання . Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, крім їх реалізації на експорт.

Таким чином ми розглянули один із різновидів універсальних акцизів. Що стосується призначення специфічних акцизів, зазначимо, що акцизний збір так само, як і ПДВ, є одним із непрямих податків, отже, він включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем невиробником акцизнийзбір відносять до категорії специфічних акцизів, а ПДВ — до акцизів універсального типу . Нагадуємо, що специфічні акцизи, на відміну від універсальних, стягуютьсяза ставками, диференційованими по окремих групах товарів.

Акцизний збір був введений в Україні в 1992 році і разом із податком на додану вартість змінив податки з обороту-продажів. Якщо порівняти акцизний збір та податок з обороту, який стягувався в Україні, можна виявити багато спільного між ними, тоді як ПДВ має значно більше відмін від цього податку.

Акцизний збір, так само, як і податок з обороту, має диференційовані ставки по різних групах товарів .

Також спільним для податку з обороту і акцизного збору є те, що вони стягуються лише один раз, як правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реалізації відповідних товарів, тоді як податок на додану вартість стягується на кожному етапі виробництва та реалізації товарів .

Особливості оподаткування акцизним збором регламентується Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12 .1992 р. №18-92 "Про акцизний збір", Указом Президента України від 11.05.1998 р. №453/98"Про платників та порядок сплати акцизного збору", Законом України від 16.11.1995 р. №498/95-ВР "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів ".

В даних нормативних документах говориться про те, що акцизний збір непрямий податок на споживачів окремих товарів, визначених законом як підакцизні, що стягуються з них під час здійснення оборотів з продажу таких товарів, вироблених на митній території України, або при імпортуванні таких товарів на митну тереторію України . Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів .

З розглянутої економічної сутності та природи податків на споживання можна підкреслити слідуючі моменти, а саме, що не дивно що ці податки займають велику питому вагу у Зведеному бюджеті . Щоб краще уявити Зведений бюджет і податки на споживання "в ньому " давайте проаналізуємо динаміку питомої ваги непрямих податків 1997-2000 років по Чемеровецькому районі у вигляді таблиці № 1.6.

Таблиця № 1.6. "Динаміка питомої ваги податків на споживання у зведеному бюджеті "

Роки, Показники

1998рік

19989рік

2000 рік

2001рік

Всього надходжень у Зведеному бюджеті,грн.

15883

16103

7977

8711

- у т.ч. по податках на споживання,?

10464

11324

3083

2320

Питома вага податків на

Споживання у Зведеному бюджеті,%

65,9

70,3

38,7

26,7

Бачимо, що показники даної таблиці показують пряму залежність всього

надходжень Зведеного бюджету від податків на споживання .Хоча в динаміці років також прослідковується зменшення надходжень з кожним роком . Цей негативний результат одержано в результаті зменшення бази оподаткування .

РОЗДІЛ II. Прагматика і проблематика функціонування

податків на споживання в Україні.

2.1.Правові засади організації справлений податків на споживання

З проголошенням незалежності наша держава твердо стала на шлях створення національної правової системи, фундаментом якої нині є Конституція Так встановлення в Україні демократичної правової державності та здійснення всеохоплюючої правової реформи, пов'язаної з трансформуванням адміністративно-командної системи у ринкові відносини господарювання. органічно поєднані з вищим органом власної правової системи, основою якої, як уже зазначалось, є Конституція України а також закони та інші нормативно-правові акти.

Формування власної правової системи України почалося відразу ж після прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року, яка передбачила верховенство Конституції і законів республіки на своїй території. Однак особливого розвитку цей процес набув після схвалення 24 серпня 1991 року Акту проголошення незалежності України, який встановив, що від нині на території України мають чинність включено Конституція і закони України .

За роки, що пройшли після схвалення цих документів, було прийнято велику кількість правових актів, покликаних регулювати суспільні відносини у нових умовах . Проте для того, щоб вони діяли необхідно доведення змісту до широкого загалу[122], до тих, хто власне і має керуватися їхніми приписами.


 
 

Цікаве

Загрузка...