WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

В афористичній формі це можна висловити так: народ сам шукає шлях до виживання. Саме виходячи з цієї установки спробуємо бодай побіжно проаналізувати стан споживчого ринку.

Переймімося питанням, чи став краще жити пересічний громадянин. Як свідчить офіційна статистика, тут є зміни на краще: "Грошові доходи населення у 1997 р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 25,9%, реальні доходи зросли на 8,8% (у попередньому році впали на 13,7%)[91]. У розрахунку на душу населення номінальні грошові доходи становили 1002 ґрн. проти 789 грн. у 1996 р. Але далі реальна заробітна плата за рік зменшилася на 2,4%. Хочу додати, що наша лукава статистика враховує при цьому і невиплачену заробітну плату.

Зростають ціни практично на всі товари та послуги, не так стрімко, як у попередні періоди, але при мізерності доходів, високих цінах навіть один відсоток такого зростання б'є по людині, яка існує на межі виживання .

Товарна маса, яка пропонувалася населенню у 1998-1999 роках як на організованому, так і на неорганізованому ринках, в основному відповідала платоспроможному попиту, але ця рівновага досягалася не за рахунок зростання фізичної маси споживання, а за рахунок зростання її вартості. Роздрібні ціни на більшість вітчизняних товарів уже досягли, а в деяких випадках і перевищили рівень багатьох країн світу при мізерних середньодушових доходах. Унаслідок цього, а не через спад виробництва скорочувалося споживання населенням основних продуктів харчування та непродовольчих товарів (додаток № 1.2.).

Населення у дедалі більших обсягах задовольняє свої потреби за рахунок натурального споживання продукції власного виробництва з присадибних ділянок та городів. Стрімко скорочується забезпеченість населення предметами культурно-побутового і господарського призначення тривалого вжитку.

Аналітичні дослідження за роки ринкових реформ свідчать про відсутність позитивних зрушень у сфері доходів населення та оплати найманої праці. Слід констатувати, що для 1991—1996 років характерним є отримання зростання заробітної плати, сукупних доходів населення, у тому числі й грошових, і, як наслідок, скорочується попит, зменшуються накопичення населення. А тому розраховувати на те, що з'являться інвестиції як основа економічного зростання, вельми проблематично, адже населення є головним інвестором в економіку. Розірвати це замкнуте коло можна тільки в одному місці - створити умови для зростання доходів і накопичень населення. В економічній програмі уряду підвищення реальних доходів населення, і перш за все грошових, повинно стати метою, а не наслідком .

Марно звертатися до міжнародної спільноти по допомогу, кредити тощо, якщо немає гарантій ефективного їх використання і вчасного повернення.

Зростає число офіційно зареєстрованих безробітних. У 1996 р. їхня кількість збільшилася у 2,1 раза порівняно з 1995 р. і становила 351,5 тис. осіб" не враховуючи близько 3 млн. осіб, охоплених прихованим безробіттям. На 01.01.1998 р. статусу безробітного набули 637,1 тис. осіб, і далі залишаються значними обсяги вимушеної неповної зайнятості. Так, протягом січня—вересня 1997 р. у вимушених відпустках без збереження заробітної плати з ініціативи адміністрації перебувало 2,6 млн. осіб, тобто близько 20% робітників і службовців народного господарства . До речі, "вимушена відпустка" — це надбання наших реформ. У світі це називається безробіттям, а у нас, щоб не платити грошей, — відпусткою.

Звернемося до ґрунтовнішого аналізу особливостей формування реальних доходів населення та його купівельної спроможності на основі інформації, одержаної з обстежень сімейних бюджетів, які були здійснені Держкомстатом У країни у 1996р.

Середньодушовий сукупний дохід, який є одним з основних показників визначення рівня матеріального достатку населення, становив у 1996 р. 107 грн. 06 коп. на місяць, у тому числі у міських жителів — 111 грн. 92 коп., у сільських — 102 грн. 45 коп. [91]

За рівнем середньодушового доходу в 1996 р. населення країни розподілилося таким чином, як показано в таблиці (див. Додаток № 1.3.)

У 1996 р. у порівнянні з попереднім роком відбулися зміни в структурі формування сукупного доходу сім'ї: частка оплати праці зменшилася з 42,7 % до 40,3 %, у тому числів міських сім'ях — відповідно з 65,6 % до 58,3 %, у сільських —із 22,1% до 21,8 %.

У структурі сукупного доходу сімей, за офіційною, статистикою, майже третину становлять надходження від особистого підсобного господарства, хоча в порівнянні з 1995'р. їх частка дещо зменшилася (з 31,9 % до 31,0 %), головним чином за рахунок сільських сімей (відповідно з 57,0 % до 54,3 %). У міських сім'ях питома вага цієї статті доходів у порівнянні з 1995 р. збільшилась удвічі (з 4,2 % до 8,5 %).

Одночасно зі зміною структури формування сукупного доходу відбулися зміни в структурі його використання, які свідчать про зниження матеріального добробуту більшості населення країни. Частка витрат сімей на харчування (без алкогольних напоїв) збільшилася з 57,0 % в 1995 р. до 61,3 % в 1996 р., у тому числі в міських сім'ях - відповідно з 51,9 % до 56,1 %, у сільських — із 61,5 % до 66,5 %.

Проведений розрахунок щодо межі бідності, яка напівофіційне становила в 1996 р. 45,0 грн. на місяць, засвідчив, що нижче від цієї межі мали середньомісячні сукупні доходи 11,5 % населення країни. Але хіба за 45 грн. можна вижити?!

Статистика рівня життя, яка побудована на обстеженні сімейних бюджетів населення, також має досить значні вади. Як свідчить практика, вона не в змозі охопити найбагатших та найбідніших верств населення, люди приховують доходи, панель, обстежування вузька, а тому дані мають приблизний характер.

Безумовно, що точно їх підрахувати неможливо, тому зробимо спробу принаймні оцінити приблизно, спираючисьна матеріали обстеження бюджетів сімей, торговельної статистики, статистики виробництва й споживання, зовнішньої торгівлі та інших офіційних і неофіційних досліджень і матеріалів.

По-перше, сукупні доходи необхідно зменшити на обсяг натуральних надходжень. Розрахунки свідчать, що після такої операції середньодушові грошові доходи населення України у 1996 р. перебували у межах 850—900 грн. на рік, у тому числі в міських жителів - 1000-1200 грн., у сільських - 506-550 грн. У межах 70-75% грошових доходів становили витрати населення на придбання продовольчих і непродовольчих товарів. У 1997 р. ця цифра зменшилася до 60% за рахунок збільшення витрат на утримання житла.

По-друге, за оцінками, в обігу перебуває близько 40% недекларованих доходів від обсягу "легальних" грошових доходів, 50-55% яких населення витрачає на споживчі товари. Таким чином, сукупна грошова маса, що формує споживчий попит населення, у 1998 та 1999 роках перебувала у межах 30-35 млрд. грн. Водночас, за даними Держкомстату України, роздрібний товарообіг, включаючи громадське харчування, становив 17,3 млрд. грн.

Про неточність офіційної статистики товарообігу свідчать хоча б реалії на ринку алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Населення витрачає значні кошти на ці товари, а за офіційною статистикою, ці витрати стрімко падають ( див.додаток № 1.4.).

Складається враження, що населення стало на шлях до здорового способу життя. Але, як відомо, це далеко не так. Отже, цей ринок наповнений контрабандою і краденими товарами. І це всім добре відомо. Не може бути, щоб споживання горілки та лікеро-горілчаних виробів у 1996 р. порівняно з 1995 р. скоротилося з 15 млн. дкл. до 9 млн. дкл.; тютюнових виробів із 10,4 млрд. шт. до 7,0 млрд. шт.; обсяг врахованого продажу скоротитися може, а споживання — ні. Про справедливість цього твердження свідчать дані про обсяги виробництва.; Наприклад, .продаж тютюнових виробів у 1995 р. становив 10,4 млрд. шт., обсяг виробництва - 48 млрд. шт.; у 1996 р. відповідно - 7,0 млрд. шт. та 44,9 млрд. шт., перевищення імпорту над експортом цього ж року становило 112,4 млн. дол. США .

Навряд чи можливо більш-менш точно оцінити ринок алкоголю й тютюну.Його тінізація майже тотальна. За моїми підрахунками, мінімальна місткість ринку тютюну України у 1997 р. становила 1,2-1,5 млрд. грн., алкоголю (без пива) - 4,5-5,0 млрд. грн.

Якщо аналізувати українську економіку у 2000 році, то можемо сказати, що у цілому за 2000р., за попередньою оцінкою, реальний ВВП збільшився на 6% (у 1999 р. зниження ВВП становило 0,3%). Другій половині року спостерігалося прискорення зростання обсягів економіки: якщо у II кварталі ВВП збільшився на 4,5%, то у III приріст становив уже 5,7%. За оперативною ж оцінкою, у IV кварталі даний показник зріс до 8,8%.


 
 

Цікаве

Загрузка...