WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Дипломна робота

Податок на додану вартість - Дипломна робота

На виконання доведеного плану надходжень по ПДВ негативно впливає наявність значних сум заборгованості перед бюджетом. Так, станом на 01.01.98р. недоїмка по ПДВ склала 4678,9 тис. грн. або 13,2% до загальних надходжень по ПДВ. Крім того сума наданих пільг по ПДВ склала у 1997 році 14462 тис. грн. Сума надходжень до бюджету по взаємозаліку за 1997 рік склала 14415,6 тис. грн., що складає 40,5% відсотків.

В умовах дії Закону України "Про ПДВ" прогнозні надходження складають 42000 тис. грн.

На прогнозну суму надходжень по ПДВ впливають такі фактори:

• збільшення податку, що піддягає сплаті в зв'язку із реструктуризацією податкової заборгованості в розмірі 190 тис. грн.;

• збільшення сум податку за рахунок відміни раніше діючих пільг складе 2326 тис. грн.

  • зменшення сум надходжень за рахунок впровадження пільг, згідно нового Закону "Про ПДВ", складе 1264 тис. грн.;

зменшення надходжень ПДВ, який обчислюється за нульовою ставкою (продаж вугілля, продуктів його збагачення продаж вугільних і торф'яних брикетів, продаж електроенергії населенню) складе 20,0 тис. грн.;

зменшення надходжень податку по експорту товарів (робіт, послуг), що обчислюється за нульовою ставкою, на 3300 тис. грн.

збільшення надходжень по податку на додану вартість, які додатково надійдуть до бюджету по товарах відвантажених, але не оплачених станом на 01.10.97р. в розмірі 2184 тис. грн., однак очікувана сума зменшення надходжень по податку на додану вартість складає 7380 тис. грн, в т.ч. по відшкодуванню сум ПДВ, які повинні були б враховуватися при визначенні платежів в наступних звітних періодах в розмірі 1280 тис. грн., відшкодування сум перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями в розмірі 6100 тис. грн. Таким чином загальна сума зменшення надходжень по податку на додану вартість за рахунок очікуваного бюджетного відшкодування складатиме 5196 тис. грн.

В умовах дії Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на додану вартість" суми податку, які поступали в якості авансових платежів, складали 5625,2 тис. грн. або 22% від загальної суми надходжень, що позитивно впливало на рівномірність поступлень платежів до бюджету протягом місяця. В умовах дії Закону України " Про податок на додану вартість" періодичність надходжень різко знизилась за рахунок введення квартальних податкових періодів.

Розрахунок надходжень податку на додану вартість на 1998 рік.

Показники, що створюють додану вартість

Проект на 1998 рік

1

Прибуток

46000

2

Фонд оплати праці

102782

3

Нарахування зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування

33500

4

Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

14840

5

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів

43449

6

Акцизний збір

262

7

Відрахування на будівництво і утримання автомобільних шляхів

3780

8

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

20

9

Відрахування до Державного інноваційного фонду

1687

10

Додана вартість, визначена на підставі інших показників

-

11

Всього додана вартість

246320

12

Ставка податку

20

13

Податок на додану вартість

49264

14

Пільги

1062

15

Податок на додану вартість, який обчислюється за нульовою ставкою (продаж вугілля та продуктів його збагачення, продаж вугільних і торф'яних брикетів, продаж електроенергії населенню)

20

16

Податок на додану вартість по експорту товарів (робіт, послуг), який обчислюється за нульовою ставкою

3300

17

Податок на додану вартість по імпортних товарів

18

Податок, що підлягає бюджетному відшкодуванню (дебетове сальдо)

5196

19

Податок, що підлягає сплаті у зв'язку з реструктуризацією податкової заборгованості

190

20

Податок на додану вартість

42000

Аналіз надходжень платежів до бюджету по формах власності за 1997 рік

Форма власності

Факт

1997р

Питома вага в заг. надходж

В тому числі по видах податків

Податок на прибуток

Питома вага

ПДВ

Питома вага

Прибутк. подат з громад

Питома вага

Фонд Чорнобиля

Питома вага

Приватна

4158

3,8

12820

30,8

1656

39,8

557

13,4

412

9,9

Колективн

54610

50,5

10656

19,5

21992

40,3

9020

16,5

5443

10,0

Державна

11925

11,0

443

3,7

1335

26,5

4787

40,1

1802

15,11

Загально-державна

10924

10,0

244

2,2

2892

50,3

3164

29,0

1280

11,7

Комунальна

13891

12,8

1264

9,1

6981

33,8

2354

16,9

1141

8,2

Власність іншої держави

1317,0

1,2

277

21,0

445

124

9,4

69

5,2

Інш. надходж. (фонди, податки з фіз осіб)

11418

10,5

14,6

Всього

108243

100

14164

14,6

35301

36,5

20006

20,7

10147

10,5

Найбільша сума надходжень по підприємствах колективної форми власності. Серед них сплатили найбільшу суму платежів АТВТ "Машзавод", АТЗТ "Мальва".

Додаток №2

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРИЙНЯТОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЛІОТИЙ 1998 РОКУ

п/п

Область

Станом на 01.10.97р.

За звітний місяць

1

2

3

4

Аналіз даних поданих одноразових перерахунків

1.

Загальна кількість платників:

а) які повинні подати перерахунок (форма визначена указом №419)

Х

453

б) якими подано перерахунок:

зних:

Х

389

- тільки по виробничій діяльності;

Х

76

- тільки по торговій діяльності;

Х

290

- одночасно по виробничій та торгівельній діяльності.

Х

23

2.

Результати проведення одноразового перерахунку

- по виробничій діяльності:

Товари відвантажені покупцям до 01.10.97р. ,але не оплачені ними

(рядок 1, графи 4, 6)

22

Сума перевищення ПДВ, яка повинна була враховуватися у разі зменшення платежів в наступних звітних періодах (рядок 3, графа 4)

Х

Сплачена (нарахована) сума ПДВ, за основні фонди, придбані, але не введені в експлуатацію до 10.10.97р.

(рядок 5, графи 4, 6)

2,3

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню по особливих рахунках платників

(рядок 10а)

Х

570,7

Сума ПДВ, яка підлягає зменшенню по особливих рахунках платників

(рядок 10б)

Х

30,0

- по торгівельній діяльності:

Товари відвантажені покупцям до 01.10.97р., але не оплачені ними

(рядок 1, графа 4, 6)

49,4

Товари передані до 01.10.97р., на умовах комісії (консигнації), але за яки не отримано оплату (рядок 2, графа 4, 6)

2,9

Сума ПДВ, сплачений постачальниками до 01.10.97р. у зв'язку з придбанням товарів (за даними інвентаризації),крім товарів, звільнених від оподаткування

(рядок 4, графа 4)

Х

Сума перевищення ПДВ, яка повинна була враховуватися у разі зменшення платежів в наступних звітних періодах ( рядок 5)

Х

Сума ПДВ, нарахована до01.10.97р. у зв'язку з придбанням товарів і не сплачена станом на 01.10.97р. (за даними інвентаризації), крім товарів , звільнених від оподаткування

(рядок 8, графи 4, 6)

91,9

Сплачена (нарахована) сума ПДВ, по основних фондах, придбаних, але не введених в експлуатацію до 10.10.97р.

(рядок 9, графи 4, 6)

8,9

Сума ПДВ, сплачена у зв'язку з придбанням товарів, відвантажених на експорт до 01.10.97р. , і оплата в іноземній валюті за таке відвантаження відбулася після 01.10.97р.

(рядок 10, графа 4, 6)

-

9,4

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню по особових рахунках платників

(рядок 21а)

Х

77,8

Сума ПДВ, яка підлягає зменшенню по особових рахунках платників

(рядок 21б)

Х

189,7

Аналіз даних поданих податкових декларацій

3.

Загальна кількість платників, які:

- повинні подавати податкову декларацію по податку на додану вартість (форма визначена наказом №166);

2487

- які подали податкову декларацію

2166

4.

Дані показані платниками в податкових деклараціях:

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню по особливих рахунках платників

(рядок 23а)

2431,2

Сума ПДВ, яка підлягає зменшенню по особливих рахунках платників

(рядок 23б)

973,9

Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету

(рядок 25)

1981,2

Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету чи перенесенню на наступний період

(рядок 26)

973,9


 
 

Цікаве

Загрузка...