WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Дипломна робота

Податок на додану вартість - Дипломна робота

У разі, коли різниця між податковим зобов'язанням та податковим кредитом має від'ємне значення, вона підлягає відшкодуванню платнику податку з державного бюджету України або (за бажанням платника) може бути зарахована в рахунок наступних платежів з цього податку.

Для забезпечення переходу на загальний порядок сплати всіх платників податку, а також враховуючи особливості визначення оподатковуваного обороту в умовах дії нового Закону, всіма платниками податку на момент набрання чинності Законом має бути здійснено одноразовий перерахунок сум податкового кредиту і сум податкових зобов'язань відповідно до правил визначення бази оподаткування, встановлених цим Законом.


При цьому платники податку, які здійснюють торговельно-посередницьку діяльність, зобов'язані провести повну інвентаризацію товарних залишків станом на 1 жовтня 1997 року, тобто на момент набуття чинності цим Законом. Мета інвентаризації – визначити суму податку на додану вартість, сплачену при придбані таких товарних залишків. Про результати інвентаризації подається звіт до державної податкової адміністрації за місцем реєстрації платника податку. Після 01.10.97р. товари, призначені для подальшого продажу, обліковуються на відповідних рахунках без сум податку на додану вартість, сплачених при їх придбанні.

За результатами одноразового перерахунку сум податкового кредиту і сум податкових зобов'язань відповідно до правил визначення бази оподаткування, встановлених Законом, платник податку отримує або право на відшкодування суми податкового кредиту, і тоді результати перерахунку враховуються при збільшені податкових кредитів майбутніх звітних періодів рівними частинами до 1 січня 1998 року, або має право додатково внести до Державного бюджету суму податку, і така сума враховується шляхом збільшення податкових зобов'язань відповідних звітних періодів рівними частками до 1 січня 1998 року.

Таким чином, якщо згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на додану вартість" на зменшення платежів до бюджету належать суми ПДВ по введених в експлуатацію основних виробничих фондах і взятих на облік нематеріальних активах, то відповідно до нового Закону збільшення суми податкового кредиту не пов'язане з їх введенням в експлуатацію.

Датою виникнення права на податковий кредит вважається дата події, яка сталася першою: або оплата за товари ( роботи, послуги), або їх одержання, підтвердженого документально.

А ось при здійсненні бартерних операцій такою датою вважається дата події, яка сталася останньою, тобто дата заключної операції. Якщо одержано товар у рахунок бартерного контракту, але не проведено зустрічну поставку, то права на податковий кредит немає, і навпаки, якщо відвантажено товар, але зустрічна поставка не здійснена, то також немає права на податковий кредит.

За довгостроковими контрактами таке право у замовника виникає тільки тоді, коли збільшуються його валові затрати.

Але не можна включати у податковий кредит суми ПДВ по товарах (роботах, послугах), придбання яких не підтверджене податковою накладною, чи вантажною митною декларацією, або іншими розрахунковими ( обліковими ) документами.

Якщо за результатами звітного періоду сума податкового кредиту перевищує суму нарахованого ПДВ, то така різниця має бути відшкодована платнику податку із бюджету протягом місяця, наступного за звітним (див. висновок про суми відшкодування).

Відшкодування здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок платника податку або видачі казначейського чека (векселя). За бажанням платника податку сума, що підлягає відшкодуванню, може бути зарахована у рахунок наступних платежів, але тільки по цьому податку.

Якщо сума не буде відшкодована протягом встановленого строку, то на неї нараховується 120% річних від облікової ставки Національного банку України, яка діє на момент виникнення бюджетної заборгованості і до дня її погашення включно.

Під час переходу до нової системи оподаткування ті, хто займається торговельно-закупівельною, оптово-збутовою і роздрібною торговельною діяльністю, провели повну інвентаризацію товарних залишків за станом на 1 липня 1997 року і визначили суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарних залишків.

Інформація про проведену інвентаризацію надана податковому органу разом з податковою декларацією у першому звітному періоді після набуття чинності цього Закону.

Під час продажу товарних залишків ПДВ, сплачений під час їх придбання, включається до складу податкового кредиту.

У разі, якщо по закінченні 1997 рику товарні залишки реалізовані не повністю, сума ПДВ, сплачена під час їх придбання, включається до складу податкового кредиту першого звітного періоду 1998 року.

Ті юридичні особи, які сплатили ПДВ під час придбання основних фондів, що підлягають амортизації і не введені в експлуатацію на момент набуття чинності цього Закону, збільшують суму податкового кредиту в міру введення в експлуатацію таких основних фондів.

У разі, якщо по закінченні 1997 року зазначені основні фонди не введені в експлуатацію, сума ПДВ, сплачена під час їх придбання, включається до складу податкового кредиту першого податкового періоду 1998 року.

Платники податку, які на момент набуття чинності цього Закону мають дебіторську заборгованість по відвантажених товарах (роботах, послугах), збільшують податкові зобов'язання в міру надходження коштів на погашення такої заборгованості. А якщо за підсумками 1997 року ця заборгованість не буде погашена, на неї нараховується ПДВ, який включається у податкові зобов'язання першого податкового періоду 1998 року.

Сума ПДВ, яка не відшкодована з бюджету платника податку, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на додану вартість" на момент набуття чинності нового Закону підлягає відшкодуванню з бюджету за порядком, передбаченим цим Декретом. Сума перевищення ПДВ, сплаченого постачальникам, над податком, одержаним від реалізації продукції у продавця на момент введення Закону, зараховується у рахунок чергових платежів по ПДВ, а у разі їх відсутності -відшкодовується з бюджету рівними частками до 1 січня 1998 року.

2.3 Порядок сплати в бюджет ПДВ.

Сплата податку на додану вартість до державного бюджету згідно з Законом "Про податок на додану вартість" здійснюється не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним, а не 15 числа, як раніше.

Згідно з новим Законом, ПДВ нараховують і сплачують бюджету ті суб'єкти підприємницької діяльності, у яких обсяг оподатковуваних операцій по продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців склав понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А особи, які займаються торгівлею за готівкові кошти, сплачують ПДВ незалежно від обсягу продажу. Виняток становлять фізичні особи, які здійснюють таку діяльність, якщо вони сплачують ринковий збір за порядком, встановленим законодавством.

Усі суб'єкти підприємницької діяльності, які згідно із Законом повинні сплачувати ПДВ, зобов'язані були до ЗО вересня 1997 року зареєструватись у податкових адміністраціях за місцем свого знаходження, де їм присвоюється податковий номер, який зазначається у податковій накладній, і видане свідоцтво про реєстрацію. Причому копії такого свідоцтва необхідно розташовувати на видному місці в приміщеннях платника податку і в усіх його відокремлених підрозділах.

Платники податку, у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів ( робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повинні нараховувати і сплачувати ПДВ до бюджету щомісяця, а ті, у кого оподатковуваний оборот менше цієї суми - щоквартально. У такому ж порядку здійснюється і відшкодування ПДВ з бюджету, за винятком експортних операцій. Тобто податковий звітний період може бути місячним або квартальним. Заяву про вибір строку платник подає до податкової адміністрації за місяць до початку календарного року.

Станом на 01.01.98р. в м. Чернівці зареєстровано 5897 суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб. Фактично сплачували податок на додану вартість 4109 підприємств. При штатній чисельності в кількості 37 чоловік навантаження на 1 працівника Державної податкової інспекції у м. Чернівці склало 159 зареєстрованих підприємств та 111 платників податку на додану вартість юридичних осіб.

Відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість" станом на 01.01.98р. зареєстровано 2618 суб'єктів підприємницької діяльності платників податку. З них 2432 юридичних осіб і 186 фізичних осіб. Навантаження на 1 працівника ДПА складає 66 платників та 7 платників фізичних осіб.

Протягом 1997р. до бюджетів усіх рівнів надійшло 108243 тис. грн., із них 35562,2 тис. грн. податку на додану вартість, що становить 32,9% до загальних надходжень.

Доведений план надходжень на 1997 рік виконано на 103%. При плані 34536 тис. грн.. в порівнянні з 1996 роком надходження збільшились на 9502,9 тис. грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...