WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Дипломна робота

Податок на додану вартість - Дипломна робота

Таким чином загальна сума надходжень по ПДВ за рахунок по ПДВ за рахунок очікувального бюджетного відшкодування складатиме 5196 тис.грн

Функціонування системи справляння податку на додану вартість значною мірою залежить від того, наскільки повно і ретельно платниками ведеться бухгалтерський облік результатів господарської діяльності.

А тому наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97р.№165 затверджено та зареєстровано в міністерстві юстиції України 23.06.97р.за № 233/2037 форми та порядок ведення податкового обліку, обумовленого вимогами підпункту 7.2.8. статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

А саме розроблено та затверджено форму і порядок заповнення:

      • податкової накладної;

      • розрахунку коригування кількісних і вартісних показників;

      • книги обліку продажі товарів (робіт, послуг);

      • книги обліку придбання товарів (робіт, послуг);

Кожний із зазначених документів має своє призначення і ніяким чином не повторює(не дублює) властиві тільки йому функції, хоча і є однаковою мірою засобом для відображення господарських операцій.

Предметом податкового обліку є операції з продажу та придбання товарів (робіт, послуг).

Облікові документи ( книги обліку продажу та придбання товарів ( робіт, послуг)) та розрахункові податкова накладна та розрахунок коригування кількісних та вартісних показників) складаються виключно особами, які зареєстровані в податковому органі як платники податку на додану вартість та яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника.

Податкова накладна є дуже важливим документом для осіб , які зареєстровані як платники податку на додану вартість, оскільки одночасно виконує функції звітного податкового і розрахункового документа, підтверджуючого факт продажу чи придбання товарів робіт, послуг), що тягне за собою виникнення права на податковий кредит та податкове зобов'язання .

Для того щоб податкова накладна служила підставою для отримання податкового кредиту у покупця, податкового зобов'язання у продавця, вона повинна відповідати формі і змісту, затвердженим вищезазначеним наказом.

З метою правильного обчислення податку на додану вартість та повного і своєчасного його справляння необхідно забезпечити облік проведених підприємством операцій з продажу та придбання товарів (робіт, послуг), що здійснюються згідно з договорами, що передбачають передачу власності, розпорядження або користування товаром.

Норми, які регламентують форми книг продажу та придбання, мають особливе значення. Ними встановлено порядок обліку операцій і чітко визначено основу для справляння податку на додану вартість.

Книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) ведуться з метою обліку господарських операцій і визначають можливість віднесення сум податку на додану вартість до |податкового зобов'язання у звітному періоді у зв'язку з придбанням та продажем товарів (робіт послуг).

Розміри податкового зобов'язання та податкового кредиту, які визначаються щомісячними чи щоквартальними підсумками в книгах обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), вносяться до декларацій по податку на додану вартість.

Ведення детального обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) значно спрощує процес підготовки декларацій по податку на додану вартість. Дані книг обліку продажу та придбання і декларації по податку на додану вартість взаємопов'язані.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" порядок нарахування і сплати ПДВ єдиний як для підприємств, що здійснюють виробничу діяльність, так і для тих, які займаються торговельно-посередницькою, оптово-збутовою й роздрібною торговельною діяльністю, за винятком підприємств, які займаються комісійною торгівлею товарами, придбаними у фізичних осіб.

Для всіх зазначених платників податку оподатковуваний оборот (база оподаткування - відповідно до нового Закону) операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається, виходячи з їх договірної (контрактно) вартості, за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням податків, платежів і зборів, які включаються до ціни товарів згідно із законодавством України.

Отже, база оподаткування стала більшою. Тепер ПДВ нараховується і на всі обов'язкові платежі, наприклад на податок на рекламу та ін.

Зміни виникли і у визначенні бази оподаткування під час передачі придбаних товарів (робіт, послуг) для невиробничих потреб у межах балансу підприємств яка встановлюється виходячи з фактичної ціни, але не нижче звичайної.

Аналогічно визначається база оподаткування й у разі оплати праці фізичних осіб такими товарами (роботами, послугами).

Наприклад, якщо підприємство придбало 10 одиниць товару по ціні 120 грн., з яких 9 одиниць реалізувало по ціні 180 грн. за кожну, а одну залишило для власних невиробничих потреб, то згідно з пунктом 1 статті 4 Закону необхідно нарахувати ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, виходячи з ціни 180 грн. за кожну одиницю, у тому числі і передану для власних потреб підприємства.

А ось коли з будь-якої причини після продажу товару відбудеться зменшення суми оплати, продавець має право зменшити суму нарахованого ПДВ, але це допускається тільки у тому разі, якщо покупець є платником ПДВ. Виняток становлять операції, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань.

Зазнає змін відповідно до Закону і порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань, тобто зміниться строк нарахування ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, а разом з тим і дата виникнення права на податковий кредит.

Під час продажу товарів (робіт, послуг) за грошові кошти або під час здійснення бартерних операцій, датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата подій, яка сталася першою:

• або надходження коштів на розрахунковий рахунок за товари (роботи, послуги), які ще не відвантажені (не виконані, не надані);

• або відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), оплата за які ще не здійснена (чи то у грошовому виразі, чи то за порядком бартерного обміну);

• або одержання товарів (робіт, послуг) у рахунок бартерного контракту, зустрічна поставка за яким ще не здійснена.

А якщо реалізуються товари (роботи, послуги), оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то датою виникнення податкових зобов'язань є дата надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підприємства або дата одержання відповідної компенсації у будь-якому іншому виді.

Тобто по всіх передоплатах, що надійшли, необхідно нараховувати і сплачувати ПДВ, за винятком довгострокових контрактів і поставок по експорту.

Поряд з традиційною для нашого законодавства з ПДВ ставкою у розмірі 20 відсотків з'явилась назва - нульова ставка, яка вже знайшла досить широке застосування в інших країнах ( наприклад, в Італії).

Нульова ставка застосовується до операцій:

• продажу товарів на експорт;

• продажу робіт послуг, призначених для використання за межами України;

• продажу товарів підприємствами роздрібної торгівлі, розташованими у зонах митного контролю ( безмитними магазинами);

• надання транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;

      • продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних та торфових брикетів; продажу електроенергії населенню.

Заборонено застосовувати нульову ставку до операцій з експорту, якщо здійснення таких операцій на території України звільнено від оподаткування.

Запровадження нульової ставки по відношенню до деяких операцій дає змогу платнику включити сплачений ним раніше в ціні матеріалів та послуг ПДВ до податкового кредиту та відшкодувати на цю суму з бюджету. У зв'язку з цим нульова ставка є для платника вигіднішою, ніж отримання пільг за ст.5, оскільки відшкодування з бюджету ПДВ не відбувається при здійсненні операцій, включених в перелік.

Таким чином, до бюджету сплачується сума податку, яку визначають як різницю між загальною сумою нарахованого податку відповідно до здійсненого продажу товару ( податковим зобов'язанням ) та сумою податкового кредиту [1.7].

Так наприклад, КП Універсам "Жовтневий" за лютий місяць 1998 року в декларації відобразило податкове зобов'язання в сумі 28632 грн., а податковий кредит в сумі - 22097 грн. В результаті податок на додану вартість, який підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника та сплаті в бюджет складає 6535 грн. (додаток 1).

2.2 Податковий кредит та особливості його надання.

Податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання перед бюджетом (1.7). він містить суму ПДВ, сплаченого платником при придбанні товарів, вартість яких відносять до складу витрат виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...