WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Дипломна робота

Податок на додану вартість - Дипломна робота

Внаслідок впровадження норм нового Закону України "Про податок на додану вартість" значно зменшилась чисельність платників податку порівняно з тими, які фактично сплачували податок в умовах дії Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість". Якщо за даними звітності на 01.07.97р. налічувалося 428,7 тисячі платників, то на 20 листопада їх було зареєстровано лише 338 тисяч, або на 21% менше. Головною причиною цього є законодавче звільнення від оподаткування підприємств малого бізнесу, в яких обсяг операцій становив менше 10,2 тис. грн., а також звільнення від оподаткування фізичних осіб, котрі здійснють торгівельну діяльність за умови сплати ними ринкового збору. Внаслідок дії цих норм прогнозується зменшення кількості зареєстрованих платників податку, наприклад у Дніпропетровській області на 64%, у Донецькій - на 55%, у м. Києві - на ЗО %, м. Чернівці – 25%

1.3. Платники податку на додану вартість та їх зобов'язання перед бюджетом по сплаті податку.

У новому Законі "Про податок на додану вартість " дещо уточнено положення щодо платників податку (ст.2).Якщо раніше до сплати ПДВ залучалися підприємства та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, річний оборот (з 1 січня по 31 грудня) яких становив понад 100 мінімальних заробітних плат, то за новим законодавством платником стає суб'єкт підприємницької діяльності ( в тому числі юридична особа, що не є суб'єктом підприємництва), у якого обсяг продажу за останні 12 календарних місяців перевищував 600 неоподатковуваних мінімумів (1 мінімум становить 17 грн.). Отже, обсяг продажу не прив'язується до календарного року, а береться за будь-які останні 12 місяців.

Незалежно від обсягів річних продаж до сплати ПДВ залучені:

1- суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються торговою діяльністю за готівкові кошти ( за винятком громадян, які сплачують ринковий збір) (стаття 2.4 Закону);

2- суб'єкти підприємницької діяльності, що надають транзитні послуги на митній території України( стаття 2.2 Закону);

3- особи, відповідальні за внесення податку по об'єктах оподаткування на залізничному транспорті (стаття 2.5 Закону);

4- юридичні та фізичні особи, що імпортують (ввозять, пересилають або отримують ) на митну територію України товари, роботи, послуги [ 1.1 ].

По відношенню до юридичних осіб імпорт став об'єктом ПДВ з 18 лютого 1994р.,а щодо громадян - з 1 січня 1996р.

Громадяни, які не є суб'єктами підприємницької діяльності ( в тому числі іноземці, особи без громадянства), залучаються до сплати ПДВ лише в одному випадку - при ввезенні ( імпорті ) товарів у обсягах, що підлягають обкладанню митом. Жодна інша операція, яка здійснюється на митній території України громадянином, не зареєстрованим, як суб'єкт підприємницької діяльності, не потребує сплати ПДВ.

Крім того починаючи з 1 жовтня 1997 року категорію платників податку на додану вартість поповнили особи, які на митній митний території України надають послуги пов'язані з транзитом • пасажирів чи вантажів через митну територію України. При введенні товарів на митну територію України чи отримані від нерезидента робіт (послуг) для їх використання чи споживання на території України платником податку є будь-яка особа, яка ввозить (отримує) зазначені товари, включаючи і громадян, які імпортують товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню.

Відповідно до міжнародних норм справляння податку на додану вартість на території України запроваджено спеціальну реєстрацію платників податку на додану вартість у державній &. додатковій адміністрації за місцем їх знаходження [1.2] з метою отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку на додану вартість та індивідуального податкового номера платника цього податку, що дає можливість створити єдину базу даних платників податку.

" При цьому зареєстрована, як платник податку на додану вартість особа отримує право на нарахування податку та складання податкової накладної при продажу товарів, робіт, послуг незалежно від їх надходження. Податкова накладна, яка надається продавцем покупцю, за умови що обидва зареєстровані, як платники податку і мають індивідуальні податкові номери, є документом, який дає право платнику на включення до податкового кредиту витрат на сплату податку.

Статтею 3 новоприйнятого Закону впроваджено єдиний порядок обчислення та сплати податку на додану вартість для всіх | категорій платників незалежно від того, в якій валюті проводяться • розрахунки (іноземній чи національній), за винятком особливостей ^ з комісійної торгівлі, тоді як згідно з Декретом Кабінету Міністрів України при реалізації на митній території України застосовувались) декілька об'єктів для обкладання податком на додану вартість.

Так відповідно до діючого Декрету об'єктом оподаткування у підприємств виробників є обороти з реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у торгівельних, заготівельних, оптових, постачальницько-збутових, а також інших підприємствах, що надають посередницькі послуги, - різниця між цінами реалізації товарів, робіт, послуг і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суму податку на додану вартість. Особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, для обчислення податку на додану вартість застосовують третю різновидність об'єкта оподаткування, а саме - різницю між сумою виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) і матеріальних витрат з урахуванням податку на додану вартість, що фактично використані на виробництво вказаних товарів ( робіт, послуг).

Також існує спеціальний порядок оподаткування при ввезенні на митну територію України товарів . Крім того реалізація товарів ( робіт, послуг) за іноземну валюту не вважалась об'єктом оподаткування.

З моменту набрання чинності Закону платники податку при ввезенні ( пересиланні) товарів через митну територію України можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов'язання ( податковий і вексель ), один примірник якого залишається в органі митного контролю другий надсилається органом митного контролю на адресу податкового органу за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку; сума, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань ратника податку в звітному ( податковому) періоді, в якому вексель підлягає погашенню. При цьому податковий вексель вважається погашеним; у наступному звітному (податковому) періоді , сума, що була зазначена у податковому векселі включається до складу податкового кредиту платника податку.

Платники податку на додану вартість несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до законодавства України (стаття 10 Закону)

Розділ ІІ. Дослідження порядку вилучення та сплати в бюджет податку на додану вартість.

2.1 Механізм вилучення податку на додану вартість до бюджету. Порядок розрахунку ПДВ.

Станом на 01.01.98 р. В Державній податковій адміністрації у м.Чернівці зареєстровано 5897 підприємств, організацій і установ з них сплачували податки на додану вартість 4109 підприємств.

Питома вага податку на доданану вартість в загальних надходженнях складає 32,9%.

Доведений план надходжень на 1997 р. виконано на 103%. При плані 34536 тис. грн. надійшло 35562,2 тис.грн. В порівнянні з 1996 роком надходження збільшились на 9511 тис. грн.

На виконання доведеного плану надходжень по ПДВ негативно впливає наявність значних сум заборгованості перед бюджетом. Так 4678,9 тис. гон., або 13,2% до загальних надходжень по ПДВ. Крім того сума наданих пільг по ПДВ склала в 1997 р. 14462 тис. грн. сума надходження до бюджету по взаємозаліку за 1997р. склала 14415,6 тис. грн. або 40,5 %.

В умовах дії Закону України "Про ПДВ" прогнозні надходження складають 42000 тис. грн.

На прогнозну суму надходжень по ПДВ впливають такі фактори:

      • збільшення податку, що підлягає сплаті, в зв'язку із деструктурізацією податкової заборгованості в розмірі 190 тис. грн.

      • збільшення сум податку за рахунок відміни раніше діючих складає 2326 тис.грн.;

      • зменшення сум надходжень за рахунок впровадження пільг згідно нового Закону " Про ПДВ" склало 1264 тис. грн.;

      • зменшення надходжень ПДВ, який обчислюється за нульовою ставкою продаж вугілля і торф'яних брикетів, продаж електроенергії населенню складає 20,0 тис. грн.;

      • Зменшення надходження податку по експорту товарів (робіт, послуг) обчислюється за нульовою ставкою на 3300

      • збільшення надходжень по ПДВ, які додатково надійдуть до бюджету по товарах , відвантажених, але неоплачених станом на 01.10.97 р. в розмірі 2184 тис.грн., однак очікувана сума зменшення надходжень по ПДВ складає 7380 тис. грн., в т.ч. По відшкодуванню сум ПДВ, які повинні були б враховуватись при визначені платежів в наступних звітних періодах в розмірі 1280 тис.грн., відшкодування сум перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями в розмірі 6100 тис.грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...