WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Однак записи об'єднуються на строк, не більший календарного місяця, і виписують накладну не пізніше останнього його дня.

При цьому до зведеної податкової накладної прикладають реєстр товарно-транспортних накладних за період, що в ній відображено операції: п'ять, десять днів чи більше.

Якщо в товарно-транспортних накладних розміщення суми податку на додану вартість довільне, то в податковій накладній для цього передбачено спеціальні графи. При цьому, оскільки із зазначеної вище причини не можна об'єднувати в одній податковій накладній товарно-матеріальні цінності, що оподатковуються чи звільнені від оподаткування, то одночасне відображення даних у графах 7, 8, 9 і 10 не допускається.

Важливими моментами є нумерація податкових накладних, дата їх виписування. Вона здійснюється за порядком записів у книзі обліку продажу товарів.

До податкових накладних передбачені додатки №1 і №2. Додаток №1 використовується у випадках, коли підприємство проводить відвантаження частин товарів, робіт або послуг, які входять в загальний комплекс, але окремо вартість кожного з них не визначається /агрегати і вузли, комплектуючі деталі при поставці обладнання, окремі вироби ,чи конструкції, що входять в комплект тощо/. Перелік частково відвантажених окремими партіями виробів вказується в цьому додатку, а після відвантаження останньої партії виписується податкова накладна на всю вартість цілісних об'єктів [71.49].

Додаток №2 складається у випадках, коли після виписування податкової накладної проводились зміни відпускних цін, повернення товару, або заборгованість покупця визнана безнадійною в судовому порядку. Згідно нього проводиться коригування суми податку на додану вартість, який початкове було визначено у податковій накладній. При цьому таке коригування відображається у продавця і покупця, але з тією відмінністю, що при зменшенні першого податкового зобов'язання, різниця у другого відноситься на збільшення податкового зобов'язання.

Якщо ж коригування податку на додану вартість проводиться в сторону збільшення, записи будуть такими1:

у продавця дебет 70, кредит 6411 додатковою проводкою;

у покупця дебет 6411, кредит 63 додатковою проводкою.

Податкова накладна виписується господарством у двох примірниках за датою надходження коштів на його розрахунковий рахунок чи готівки в касу від покупця, або відвантаження товарів чи виконання робіт і послуг. В оригіналі податкової накладної помітка "Х" стоїть навпроти рядка "Копія /видається продавцю/" у її лівому верхньому кутку, а рядок "Оригінал /видається покупцю/" повинен бути не закресленим. На копії податкової накладної рядок "Оригінал /видається покупцю/" має бути позначений знаком "Х", а рядок "Копія /видається ______________________________________________

1 Оскільки товариство "прогрес" досих пір використовує старий План рахунків, то з метою рекомендацій, тут наведені проводки з використанням нового Плану рахунків.

продавцю/" повинен залишатись вільним. Оригінал податкової накладної при попередній оплаті вартості товарів (робіт, послуг) видається покупцеві після перевірки надходження грошей на рахунок продавця за випискою банку, на основі якої на податковій накладній вказують дату її виписування. Якщо покупець пред'явив платіжне доручення про оплату, а виписки банку на підприємстві

ще немає, то цю дату можна поставити за відміткою банку про списання коштів з розрахункового рахунку покупця. Однак треба мати на увазі, що в такому випадку можливі розходження, особливо при іногородніх розрахунках, коли на рахунок продавця гроші можуть бути зараховані пізніше, ніж вони були списані з рахунку покупця. Особливо це є важливим при оплаті в останній день місяця, бо сума податку на додану вартість в цьому випадку може бути відображена в книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) за поточний звітній період, а відтак включення у податкову декларацію безпідставно. Не можна вказувати на податковій накладній дату платіжного доручення, бо воно часто відрізняється від дати його виконання банком до 10 днів.

У господарстві згідно Закону України "Про податок на додану вартість" ведеться окремий облік операцій з продажу і придбання, що обкладаються податком і звільнених від оподаткування та операцій, вартість яких не включається у валові витрати виробництва чи не амортизації у спеціальних книгах, затверджених Державною податковою адміністрацією України.

Наявні у господарстві книги зареєстровані у районній податковій інспекції, де на них були зазначені номери. Поряд з номером книги вказані і кількість її аркушів, кожний з яких пронумерований. Книги прошнуровані, і на них вказаний індивідуальний податковий номер та номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію як платника податку на додану вартість.

На кожній книзі зазначають, за підписами керівника та головного бухгалтера, дату початку та закінчення у ній записів. Ці дати повинні збігатися з вказаними відповідно на першій і останній зареєстрованих тут податкових накладних. Після закінчення календарного місяця і записів тут даних останньої податкової накладної чи податку №2 за цей період у книгах підраховують підсумки за графами 6-23 та 6-25, 30-31, відповідно, які засвідчують особи, що є відповідальними за ведення книг, та головний бухгалтер.

Записи в книгах проводять таким чином, що за кожною податковою накладною, незалежно від того, виникають чи не виникають податкові зобов'язання у хронологічному порядку – за датою їх виписування, відображають дані у графах 1-6 та 1-5 відповідно.

Далі, виходячи з того, які це операції, за якими виникають податкові зобов'язання, звільнені від оподаткування тощо, - проводять записи у призначених графах загального обсягу продажу, бази оподаткування, суми податку на додану вартість – у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг). Відповідно у книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), виходячи зі змісту операцій проводять запис купівельної вартості товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, суми ПДВ у призначених для цього графах. У кожній книзі передбачена можливість відображення при потребі, коригування даних згідно додатку №2 до податкової накладної – графи 20-23 та 16, і відміток про форму оплат, дату проведення розрахунку за придбані чи продані товари (роботи, послуги) – графи 24-25 та 26-31 відповідно [68.27]

З однієї сторони це полегшує наступну роботу щодо складання декларації про податок на додану вартість, оскільки показники групуються в момент перенесення даних із податкових накладних. З іншої ж треба дуже уважно проводити перенесення даних у книги, оскільки запис не у призначених графах призводить до суттєвих помилок при складанні декларацій про податок на додану вартість. В той же час, при значному обсязі операцій, коли є велика кількість податкових накладних, які необхідно зареєструвати в цих книгах ймовірність помилок значно зростає.

Облік податку на додану вартість у системі рахунків передбачає розмежування податкових зобов'язань і податкового кредиту. При цьому таке розмежування проводиться не тільки з поділом на податкові зобов'язання і податковий кредит, але і за термінами їх виникнення. Це дозволяє складати декларації про податок на додану вартість без додаткового групування даних у позасистемному порядку, оскільки вони формуються у системі кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

При цьому слід стежити за датою виникнення податкових зобов'язань. Є випадки, коли господарство отримує попередню оплату за продукцію в одному податковому періоді, а відвантажує її покупцям у наступному періоді. Наприклад, на розрахунковий рахунок господарства 5 січня 2001р. від Бучацького сирзаводу надійшов авансовий платіж на суму 600грн. Молоко відвантажено 15 лютого 2001р. Бухгалтерські записи з продажу молока (за старим і новим Планом рахунків)зображені у додатку 2.

Таблиця 2.1

Кореспонденція рахунків з реалізації продуктів харчування школі

(за новим та старим Планом рахунків) 2001р.

Дата

Зміст операції

Сума, грн.

Бухгалтерські записи

За новим

Планом рахунків

За старим

Планом рахунків

12.

01.

Відвантажено продукцію покупцям

1200

1200

Д-т 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

К-т 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

Д-т 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

К-т 46 "Реалізація"

12.

01..

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

200

200

Д-т 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

К-т 641 "Розрахунки за податками"

Д-т 46 "Реалізація"

К-т 68 "Розрахунки з бюджетом"

12.

01.

Списано собівартість реалізованої продукції

750

750

Д-т 901 "Собівартість реалізованої продукції"

К-т 270 "Продукція сільськогосподарських виробництв"

Д-т 46 "Реалізація"

К-т 40 "Готова продукція"

04.

02.

Отримано оплату за товари від покупців

100

100

Д-т 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

К-т 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Д-т 51 "Розрахунковий рахунок"

К-т 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"


 
 

Цікаве

Загрузка...