WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

відповідає кодові рядка декларації.

Рядки декларації згруповані в сім умовних частин, в кожній з яких об'єднані однорідні показники:

 • Рядки 1-11 – Валові доходи.

 • Рядки 12-33 – Валові витрати.

 • Рядки 34-35 – Суми амортизаційних відрахувань.

 • Рядки 36-40 – Прибутки та збитки.

 • Рядки 41-42 – Податкові зобов'язання.

 • Рядки 43-45 – Податок на прибуток.

 • Рядок 46 – Обов'язки платника по утриманню і перерахуванню в бюджет податку у джерела виплати.

  В декларацію повинні вноситися всі передбачені у ній дані: У випадках відсутності в підприємстві яких-небудь даних, передбачених в Декларації, у відповідному рядку ставиться почерк [67.103].

  Декларація заповнюється чорнилом, шариковою ручкою, за допомогою печатної машинки, принтера і інших засобів, які забезпечують зберігання цих даних на протязі встановленого терміну зберігання звітності.

  В декларації не допускають будь-які підчистки, помарки, неоформлені належним чином виправлення. Виправлення помилок в декларації здійснюється з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого Приказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 із змінами та доповненнями.

  Рядки декларації заповнюються на основі:

  1. Показників додатків.

  При цьому в графі 1 після назви показника вказується, на основі якого додатку заповнюється той чи інший рядок. Причому в деяких випадках дані просто переносяться із конкретного рядка додатка в конкретний рядок декларації. В інших випадках, скоріше чим заповнити рядок декларації, потрібно просумувати рядки того чи іншого додатка.

  2. Безпосередньо показників бухгалтерського і податкового обліку.

  Цих рядків більше усього у другій частині декларації. В них відображаються ті показники, які будуть використані податковими органами при відборі платників для документальної пробірки.

  3. Сумування показників інших рядків Декларації.

  Заповнення декларації починається з визначення валових доходів. Суми валових доходів відображаються в рядках .

  Під валовими доходами розуміють загальну суму доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) на протязі звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

  У відповідності з даним визначенням валового доходу, доходи бувають отримані і нараховані. Поняття "отримані доходи" роз'яснень не потребує, оскільки ясно, що річ йде про грошові кошти, зараховані на банківські рахунки підприємства, оприбутковані у касі, про матеріальні цінності і нематеріальні активи, переданих у власність чи повне господарське ведення підприємства, про передані результати робіт, отримані послуги. Поняття ж "нараховані доходи", потребують більш ширшого роз'яснення. "Нараховані доходи" – це суми, які ще не отримані підприємством, але їх величина вже відома. Такими доходами, згідно пункту 11.3 статті 11 Закону є [118.25]:

    • вартість відвантажених товарів, результатів робіт (послуг);

    • вартість оприбуткованих товарів, результатів робіт (послуг) по бартерних договорах;

    • суми нарахованих по кредитно-депозитних договорах процентів (комісійні);

    • курсові валютні різниці;

    • капітальний дохід;

    • дохід при врегулюванні безнадійної і сумнівної заборгованості.

  У відповідності з пунктом 7 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, підприємство може самостійно встановити порядок накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку із наступним використанням таких даних для складання податкової декларації.

  Суми валових витрат записуються у рядках 12-33 декларації. Ці рядки заповнюються на основі відповідних показників, вказаних у відповідних додатках.

  Наприклад, рядок 12 декларації заповнюється на основі даних додатку "Ж".

  В рядку 1 додатку "Ж" відображаються суми витрат, пов'язаних з придбанням матеріалів, сировини, комплектуючих частин і напівфабрикатів (окрім тих, які придбані у нерезидентів на території офшорних зон) як за національну, так і за іноземну валюту, за умови, що ці матеріальні цінності будуть використані у власній господарській діяльності і не підлягають наступному продажу. Ці суми підлягають включенню в число валових витрат при наявності відповідних відправних (супровідних) чи розрахункових документів, які підтверджують факт придбання цих матеріальних цінностей. Дані сум відображаються в цьому рядку без обліку ПДВ і акцизного збору [118. 25].

  В рядку 2 додатка "Ж" вказуються суми витрат, пов'язаних із придбанням матеріальних цінностей у нерезидентів в офшорних зонах. Суми таких витрат включаються в чисто валових витрат в розмірі 85% від вартості придбаних матеріалів.

  При відсутності переліку офшорних зон даний рядок не заповнюється.

  В рядку 3 додатку "Ж" відображаються витрати, пов'язані з придбанням матеріальних цінностей. Дані сум включаються в число валових витрат при умові, що договірна ціна по таких операціях не перевищує звичайної ціни; включення вказаних сум можливе при наявності відправних чи розрахункових документів.

  Аналогічно заповнюються рядки 5, 6, 7 додатку "Ж", де відображаються суми витрат, пов'язаних з придбанням товарів, а також рядки 9, 10, 11, це вказані витрати, пов'язані з оплатою вартості виконаних робіт, наданих послуг. При проведенні часткових поставок товарів (робіт, послуг) в рахунок балансу його операція по бартерному договору валові витрати виникають при здійсненні кожної поставки товарів (робіт, послуг). В рядку 12 додатку "Ж" вказується сума засобів чи майнових цінностей, наданих виконавцю довготермінових договорів у вигляді авансів (передоплат).

  В рядку 13 додатку "Ж" відображається вартість об'єкта довготермінового контракту чи його частини, переданих на баланс замовника. Такі витрати відображаються у вигляді довготермінового договору (контракту).

  Дані, отримані у результаті сумування рядків 1-3, 5-7, 9-13 додатку "Ж", записуються у рядок 12 декларації.

  Окрім додатку "Ж" до декларації додаються ще додатки "З", "Л", "К", де також вказані суми валових витрат.

  Ще однією формою податкової звітності є податкова декларація з податку на додану вартість. Основна характеристика цієї декларації наведено у табл. 1.3.

  Подання податкової декларації з податку на додану вартість передбачено ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

  У відповідності із пунктом 7.7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" подання декларації здійснюється у терміни, які передбачені для сплати податку, тобто не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

  Звітний (податковий) період встановлюється у визначеному законодавством порядку, і може відповідати одному календарному місяцю чи одному календарному кварталу в залежності від обсягу операцій, які обкладаються податком, з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік.

  Звітний (податковий) період, який відповідає одному календарному місяцю, встановлюється для платників, які за попередній календарний рік мали обсяг операцій, які обкладають податком, з продажу товарів (робіт, послуг) з врахування ПДВ більше 7200 н.м.д.г. і для платників, які станом на дату складення декларації не відпрацювали 12 місяців.

  Для платників, які за попередні 12 місяців мали обсяг оподатковуваних податком операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з врахуванням ПДВ вартістю менше 7200 н.м.д.г., звітний (податковий) період встановлюється на їх вибір.

  Оригінал декларації подається платником в податковий орган по місцю надходження платника. Подання ксерокопій не допускається.

  Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи шариковою ручкою або напечатана без виправлень і помарок. В рядках, де відсутні дані для заповнення, повинен бути проставлений прочерк. Суми обороту і податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, із відповідними заокругленнями згідно існуючих правил.

  Дані, наведені в декларації, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку платника і даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник фізична особа, в інших випадках (особа, визначена в якості платника ПДВ, крім фізичних осіб - підписами відповідних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) і печаткою.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...