WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Разом з тим фінансовий і податковий облік мають не тільки відмінності, але й певну спільність [78.35]. Зокрема, як правило, більшість операцій, що відображаються у податковому обліку, взаємопов'язані кореспонденцією з іншими рахунками фінансового обліку, оскільки рахунки податкового обліку є складовою частиною загального Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Як у фінансовому, так і в податковому обліку застосовуються найголовніші елементи бухгалтерського обліку - документація, подвійний запис. Сальдо за рахунками податкового обліку є складовою частиною валюти балансу, який, хоч і відображає за більшістю статей залишки за синтетичними рахунками фінансового обліку, однак включає також статті, сформовані у системі записів податкового обліку. У ряді випадків це навіть зумовило відхід від принципу балансу - нетто у зв'язку із включенням у валюту балансу сальдо за субрахунками 643 "Податкові зобов'язання", 644 "Податковий кредит" чи синтетичними рахунками 17 " Відстрочені податкові активи", 54 " Відстрочені податкові зобов'язання".

Всі синтетичні рахунки фінансового і податкового обліку відображаються у одній Головній книзі, стосовно якої у Теорії бухгалтерського обліку сформований принцип чотирьох типів змін у балансі, які, однак, не впливають на рівність підсумків активу і пасиву. Цього правила, зокрема, не порушують записи на рахунках податкового обліку, хоча, як зазначалось, інколи тут виникають ситуації що суперечать теорії: відображення податкового кредиту у пасиві, а податкових зобов'язань - в активі за субрахунками 644 та 643 відповідно.

Інколи дані фінансового обліку, правда узгоджені з вимогами податкового обліку, є вихідними для записів у податковому обліку. Так приріст (убуток) придбаних товарно-матеріальних цінностей визначається на основі даних фінансового, а, точніше, навіть управлінського обліку, хоч останній у зв'язку з цим має бути побудований так, щоб окремо відображались власні і придбані ТМЦ.

Для уточнення даних податкового обліку використовують первинні документи і облікові реєстри фінансового обліку. Зокрема так уточнюють дані щодо визначення податку на додану вартість, валових втрат, валових доходів, а також інших платежів.

На нашу думку, наведені вище розбіжності бухгалтерського і податкового обліку, переважним чином, мають штучний характер. Більшість із них цілком можливо було уникнути шляхом попереднього реформування бухгалтерського обліку, а також відпрацювати національну стандартну форму узгодження економічного та оподатковуваного прибутку, яка б врахувала всі особливості чинного українського законодавства.

У зв'язку з цим є декілька можливих шляхів:

 • або податковий облік зникає як такий і вся інформація для податкової звітності буде черпатися виключно із бухгалтерського обліку;

 • економічний або фінансовий прибуток (до вирахування податків) коригується за нормами податкового законодавства, а відтак щодо отриманого результату, тобто бази оподаткування застосовується ставка оподаткування;

 • оподаткований прибуток обчислюється безпосередньо за даними податкового обліку.

  За першого методу необхідно корінним образом змінити існуючу нормативну базу. Для другого методу прийнятним є позасистемний облік відхилень у сумах, що оподатковуються за нормами фінансового обліку і податкового законодавства. Третій метод потребує ведення окремих рахунків податкового обліку (слід зазначити, що на практиці у підприємствах такі рахунки застосовуються).

  На нашу думку, на сучасному етапі взаємодії бухгалтерського і податкового обліку, слід налагодити їх поєднання. Логічна схема узгодження, на нашу думку, зображено на рис. 1.1.

  До цього часу в законодавстві України не передбачено окремих рахунків для обліку на них валових витрат і валових доходів, але ж для обліку господарських операцій ці рахунки потрібні. Противники податкового обліку валових витрат і валових доходів у системі кореспонденції рахунків можуть заперечити, що навіть за старим Планом рахунків , у якому були передбачені для цього одноіменні синтетичні рахунки 18 та 48, не всі підприємства їх використовували, а складали декларації на основі вибірки даних за рахунків бухгалтерського обліку. Ми пропонуємо обліковувати валові витрати у складі синтетичного рахунку 84 "Інші операційні витрати", а валові доходи за рахунком 47 "Інші доходи".

  Трохи краще у новому Плані рахунків вирішений облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість, їх ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

  Збирання інформації про здійснену господарську операцію

  Класифікація інформації

  (активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати)

  ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

  Опрацювання інформації

  Облік із застосуванням П(С)БО

  Фінансова звітність

  Користування (вилучення) неоподатковуваного прибутку; додавання сум витрат, що за фінансовим обліком перевищували податкові норми

  ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

  Звітність (податкова декларація)

  Податок до сплати

  Рис.1.1. Схема узгодження фінансового і податкового обліку

  1.2. Сутність податкової звітності та її характеристики

  У зв'язку із введенням в дію Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" і "Про податок на додану вартість", окрім подання бухгалтерської звітності передбачено також подання податкової звітності. Формами такої звітності (з додатками) є:

  - Декларація про прибуток підприємства.

  - Податкова декларація податку на додану вартість.

  Декларація про прибуток підприємства заповнюється у тисячах гривень з одним десятинним знаком [14.15]. Дані, що наведені у декларації, повинні підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку, відповідати податковому обліку (звітності).

  Основна характеристика декларації про прибуток наведена у табл. 1.2.

  Декларація складається із вступної частини, схеми основних частин і сімнадцяти додатків. У вступній частині декларації відображається повна назва підприємства (згідно установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, форма власності (згідно якої зареєстроване підприємство, виходячи із закону України "Про власність"), ідентифікаційний код, назва органу, у відомстві якого знаходиться підприємство (якщо такий є), повний юридичний адрес і номер телефону платника податку.

  Основні частини декларації зведені в одну таблицю наскрізною нумерацією рядків і призначені для розрахунку і відображення загальної суми зобов'язань платника із перерахування у бюджет податків. Більшість рядків декларації заповнюються на основі додатків. У цьому випадку після назви показника вказано, на основі якого додатку заповнюється даний рядок. Однак деякі рядки декларації заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку; при цьому посилань на додатки немає [17.35].

  Рядки додатків, у свою чергу, заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку. Однак в деяких додатках, зокрема "О" і "П", при підрахунку окремих показників використовуються безпосередньо дані рядків декларації.

  Основна частина декларації і додатку має по чотири графи – код рядка. Коди рядків додатку складаються із двох розділених крапкою цифр, перша з яких

  Таблиця 1.2

  Декларація про прибуток підприємства

  Форма звітності

  Квартальна

  Термін подання

  Не пізніше 25 числа місяця, слідую чого за звітним кварталом.

  Ким подається

  Платниками податку на прибуток підприємства, крім страховиків, банківських закладів і підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, для яких встановлені окремі форми декларацій.

  Користувачі інформації

  Державні податкові органи.

  Нормативна база

  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР (із змінами, внесеними Законами України від 19.09.97р. №535/97-ВР, від 04.11.97р. №607/97-ВР, від 18.11.97р. №639/97-ВР, від 30.12.97р. №793-97/ВР, від 10.02.98р. №98/98-ВР).

  Декларація про прибуток підприємства, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 21.01.98р. №37 (додаток).

  Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 21.01.98р. №37.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...