WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Виконання процедур поточного контролю й аналізу інформації з метою виправлення помилок у внутрішньо-машинній інформаційній базі покладене на обліковий персонал підприємства і службу внутрішнього аудиту. Важливою особливістю цих процедур є виявлення причин виникнення неточностей, оскільки в комп'ютерних облікових системах помилки мають, переважно, систематичний характер. Проф. А.М.Романов і Б.Ю.Одінцов вказують, що "процедура виявлення природи помилок базується на теорії нечіткої логіки, коефіцієнтів впевненості і міри довіри". Аудитору доцільно з'ясувати, які способи і прийоми використовують на підприємстві для своєчасного виявлення та виправлення помилок; які заходи передбачені для усунення причин виникнення неточностей; скільки часу помилки можуть існувати в обліковій системі; чи є на підприємстві практика документування виявлених помилок у середовищі ЕОД тощо.

Важливим питанням при аудиторській перевірці є контроль узгодження між собою показників різних форм податкової звітності. В багатьох бухгалтерських програмах цей контроль виконується автоматично, але бувають випадки, коли доцільно застосувати аудиторські комп'ютерні засоби для підтвердження достовірності звітності. При цьому часто використовують електронні табличні процесори (Super Calc, Excel, Lotus 1 -2-3 та ін.).

Процедури забезпечення зберігання інформації за попередні періоди і захисту даних від несанкціонованого доступу виконуються персоналом підприємства періодично. Після формування і перевірки фінансової звітності відбувається так зване "закриття періоду" — реорганізуються робочі файли бази даних, перевіряються і налагоджуються змінні параметри програмного комплексу, здійснюються заходи щодо формування архівних і аналітичних файлів. Останні використовують у подальшому для стратегічного і ретроспективного аналізу. Аудитор, який проводить перевірку надійності захисту облікових даних, що містяться в середовищі ЕОД, повинен з'ясувати, які способи захисту інформації передбачені на підприємстві. Найпоширенішими способами є: обмеження доступу до приміщень, засобів комп'ютерної техніки та зв'язку, файлів даних і програм; кодування інформації; встановлення ключових слів та паролів; визначення сфер доступу в базах даних тощо.

Правильне зберігання бухгалтерських даних на підприємстві є однією з найголовніших умов отримання достатніх і надійних аудиторських доказів. Їх отримання в середовищі ЕОД має свої особливості. Часто виникає необхідність застосування прийомів аудиторського комп'ютерного контролю, спеціального програмного забезпечення і комп'ютерної техніки. Основними причинами цього можна назвати такі фактори: відсутність вхідних паперових документів; виконання деяких операцій комп'ютером без формування документальної копії або розшифрування; недостатня надійність систем комп'ютерного захисту; відсутність стандартних засобів отримання контрольної інформації для візуального вивчення; неможливість доступу до даних, які зберігаються у файлах і можуть бути прочитані тільки з допомогою комп'ютера.

Розглянуті вище особливості аудиту в середовищі ЕОД стосувалися складу й змісту аудиторських процедур, але ЕОД може впливати також на послідовність і тривалість їх здійснення. Деякі дані можуть не зберігатися у файлах впродовж часу, достатнього для аудиторського дослідження, і аудитор повинен застосувати заходи для того, щоб своєчасно відновити, зберегти або скопіювати ці дані. Тому послідовність виконання деяких аудиторських процедур у середовищі ЕОД може відрізнятися від аналогічних дій в умовах неавтоматизованих облікових систем. Тривалість багатьох процедур може бути значно зменшена завдяки використанню швидкодіючої комп'ютерної техніки.

Але аудитор у процесі перевірки й отримання доказів може зіштовхнутися з багатьма проблемами, пов'язаними з середовищем ЕОД, основними серед яких є: неспроможність правильно вибрати інформацію з комп'ютерних файлів через відсутність або невідповідність документального оформлення змісту господарських операцій; велика кількість програмних модифікацій, що не задокументовані, не перевірені й не схвалені; несумісність системного і програмного забезпечення підприємства-клієнта та аудиторських комп'ютерних і програмних засобів; втрата або несвоєчасне знищення даних, які зберігаються на машинописних носіях інформації, завдяки порушенням правил зберігання даних або експлуатації технічних засобів персоналом підприємства.

Для розв'язання ситуацій, пов'язаних зі збиранням аудиторських доказів, і вирішення вказаних вище проблем, аудитори застосовують спеціальні прийоми.

Зарубіжні автори вказують, що в процесі аудиторської перевірки основні зусилля спрямовують на три головних напрямки: тестування господарських операцій, аналітичні процедури і перевірка окремих сальдо рахунків. На мою думку, такий підхід може бути цілком виправданим і для аудиторських фірм України.

Прийом аудиторської перевірки програмних процедур контролю з допомогою імітаційних даних зарубіжні автори звичайно називають, методом контрольних даних. Цей метод базується на тому, що комп'ютер запрограмований на обробку операцій згідно з визначеним алгоритмом щоразу виконує її без зміни. Це дозволяє сформувати вибірку всіх можливих комбінацій даних, яка називається контрольним пакетом. Аналізуючи вибрані дані, можна локалізувати всі типові програмні помилки, але для цього потрібно добре розуміти характер господарської діяльності і логіку програм з тим, щоб визначити важливість прийомів контролю для досягнення мети аудиту й забезпечити репрезентативність та достатність вибірки.

Проблеми організації і проведення аудиту в середовищі ЕОД, які ми розглянули, можуть бути вирішені лише в умовах комплексної розробки напрямків та реальних шляхів автоматизації аудиторської діяльності, процедур і прийомів здійснення перевірки з допомогою комп'ютерної техніки, а також вивчення результатів наукових і практичних досліджень зарубіжних та вітчизняних аудиторських фірм.

Висновки і пропозиції

Загалом в СТзОВ "Прогрес" с. Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області непогано налагоджений податковий облік і звітність. Зокрема, є чітке розмежування операцій за "першими" і "другими" подіями, що дозволяє правильно віднести доходи і витрати господарства на валові доходи та валові витрати, а це у свою чергу дозволяє правильно визначити оподатковуваний прибуток.

У господарстві документи податкової звітності інколи виконують функції первинних документів фінансового обліку, оскільки для складання деяких форм податкової звітності дані фінансового обліку є лише як вихідна інформаційна база, а потім ці ж самі форми податкової звітності є основною для записів у інших аналітичних реєстрах фінансового обліку.

Разом з тим, є і недоліки:

1. До цього часу застосовується застарілий План рахунків, що негативно впливає на розрахунки з бюджетом.

Пропонуємо, в найближчий час запровадити нову облікову політику на підприємстві, де своє відображення знайшов новий План рахунків.

2. Нечітко організація складання і видачі податкових накладних (інколи при відвантаженні товарів податкова накладна видається через декілька днів).

Пропонуємо, дати адміністративний штраф головному бухгалтеру Тернопільській Надії Володимирівні (оскільки саме вона веде операції з податкового обліку і підписує податкову накладну). Також проінформувати і дати зауваження директору СТзОВ "Прогрес" , оскільки саме він має право першого підпису на накладній. А у випадках подальших порушень головним бухгалтером – накладати штраф.

3. Слабо налагоджений аналітичний облік валових витрат і доходів, податку на додану вартість і інших податків і платежів. Тобто немає аналітичних реєстрів для їх обліку.

Пропонуємо, при розроблені облікової політики на наступний рік, скласти аналітичні реєстри для обліку податків і платежів.

4. У деяких випадках обліку господарських операцій, наприклад, при наданні фінансової допомоги школі чи лікарні, не враховується податок на додану вартість, що тягне за собою штрафи і пеню.

Пропонуємо, звернути на це увагу головного бухгалтера і рекомендувати спеціальну літературу для покращення знань з цього питання.

5. На підприємстві як для податкового так і для бухгалтерського обліку не застосовуються комп'ютери, хоча це б зменшило навантаження на головного бухгалтера і прискорило б процедуру складання податкової звітності.

Пропонуємо, в найближчий час закупити ЕОМ і впровадити на них сучасні прикладні програми, які пристосовані до індивідуальних умов діяльності господарства (наприклад, 1С: Бухгалтерія).


 
 

Цікаве

Загрузка...