WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Ще одним етапом контрольно-ревізійної роботи є контроль за достовірністю формування податкового кредиту. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Маючи суми податкових зобов'язань і податкового кредиту визначається сума ПДВ для сплати в бюджет, завданням ревізора є перевірка правильності віднесення сум на податковий кредит чи податкові зобов'язання, адже тут часто трапляються помилки. Порядок віднесення сум ПДВ для сплати в бюджет зображено на рис.3.2. Ревізор також перевіряє правильність застосування облікової ставки, адже похибка викривляє суму ПДВ для сплати в бюджет.

Валові витрати

 • при продажу товарів, що звільнені від додаткового оподаткування не є об'єктом оподаткування

 • ін.

При придбанні ТМУ, вартість яких відноситься до складу валових витрат

- до плати їх вартості за бартерним контрактом після відвантаження товарів

- при попередні оплаті

- інші послуги

Податковий кредит

Прибутки (збитки)

Податкові зобов'язання

- при відвантаженні товарів, без отримання коштів за них;

- при одержанні готівкових коштів за товари;

- при зарахуванні коштів від покупців в оплату товарів, які підлягають відвантаженню;

- ін.

Порядок віднесення сум ПДВ на:

- при придбанні товарів, вартість яких не відноситься до складу валових витрат і не амортизуються;

- витрат зі сплати податку, які не підтверджені податковими накладними

Сума ПДВ для сплати в бюджет

Рис.3.2. Порядок визначення сум ПДВ для сплати в бюджет

3.2. Контроль і ревізія повноти і своєчасності розрахунків з бюджетом по податках

У даний час СТзОВ "Прогрес", як і інші підприємства, сплачує немалу кількість податків і платежів. Це пов'язано з фіскальною політикою країни і є, на нашу думку, необхідною мірою в умовах перехідного періоду до ринкової економіки, що супроводжується такими негативними явищами, як економічний спад, інфляційні процеси і ріст дефіцитів бюджетів різних рівнів.

Частина податків і платежів у вигляді нарахувань відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), однак збільшення собівартості в кінцевому рахунку означає заниження прибутку. Якщо виразити в абсолютному вираженні всі податки і платежі і відняти цю суму від вартості всієї реалізованої продукції, то на нашу думку, вийде, що у вигляді податків і платежів стягується вся додана вартість, а також частина оборотного капіталу, у зв'язку з чим у підприємства не залишається засобів не тільки для ведення розширеного процесу виробництва, але й для простого відтворення. Тому на практиці підприємство використовує різні методи "оптимізації" податків, стараючись, щоб ці методи були законними.

У цих умовах важливою задачею ревізора є ретельна перевірка правильності розрахунків сум податків і інших обов'язкових платежів в бюджет. Тут важливу роль грає консультування підприємства з питань оподаткування з метою своєчасного і правильного розрахунку на цих податках з бюджетом, а також з метою запобігання передплат і попереджень фінансових санкцій [25.223].

Розрахунки з бюджетом обліковуються на субрахунку 641 "Розрахунки за податками", і кредитується його рахунок на суму податків, належних до сплати в бюджет. По дебету цього рахунку – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Аналітичний облік по субрахунку 641 "розрахунки за податками" ведеться по кожному виду податків чи платежів (табл. 3.2).

При перевірці розрахунків з бюджетом по податках ревізор повинен пам'ятати, що умови нарахування, ставки і інші параметри багатьох податків мінялись в попередньому і поточному році, внаслідок чого необхідно мати під рукою всі закони й інструкції.

Таблиця 3.2

Аналітичний облік податків (платежів) по субрахунку

641 "Розрахунки за податками" у СТзоВ "Прогрес"

Номер аналітичного рахунку

Назва аналітичного рахунку

6411

"Розрахунки з податку на додану вартість"

6412

"Розрахунки з податку на прибуток"

6413

"Розрахунки з акцизного збору"

6414

"Розрахунки з прибуткового податку"

6415

"Розрахунки з комунального податку"

6416

"Розрахунки зі збору на розвиток господарства і фермерства"

6417

"Розрахунки з інших податків"

На початку перевірки ревізор, шляхом усного тестування, виясняє, по яких податках і платежах товариство "Прогрес" веде розрахунки з бюджетом. Після встановлення цього по кожному виду розрахунків з бюджетом по податках, зборах і платежах ревізор перевіряє:

 • стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом (шляхом тестування);

 • правильність визначення оподаткованої бази (тут можна використовувати такі прийоми контролю, як відстеження, сканування, звірка документів і регістрів бухгалтерського обліку);

 • правильність застосування ставок податків, зборів і платежів (шляхом відстеження, перерахунку);

 • правильність розрахунків сум податків (шляхом перерахунку);

 • правильність відшкодування ПДВ із закуплених активних ресурсів (робіт, послуг) (шляхом відстеження, читання документів і перерахунку арифметичних даних);

 • правильність пристосування пільг по підрахунку і сплати податків (шляхом простежування, звірки з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва і ін.);

 • правильність повноти і своєчасності перерахунку (сплати) податків, зборів і платежів в бюджет (шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій і ін.);

 • правильність використання обов'язкових нормативних умов і складення бухгалтерських проводок з виділення (ПДВ), оплата постачальникам (ПДВ), нарахування і перерахування в бюджет податків, зборів і платежів (шляхом простеження, сканування, звірки даних різних регістрів, кореспонденцій рахунків по субрахунку 641 "Розрахунки за податками");

 • правильність складання і своєчасність подання в податку інспекцію звітності по видах податків, зборів і платежів (шляхом простеження, складання альтернативних розрахунків, перевірки термінів подання і отримання письмового запиту від органів ДПІ);

 • правильність оформлення первинних документів, ведення аналітичного і синтетичного обліку по розрахунках з бюджетом на субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Особливу увагу ревізор приділяє правильності обліку, виділеного, сплаченого (постачальникам ресурсів), відшкодованого, нарахованого і перерахованого в бюджет ПДВ. Проводить детальну перевірку також розрахунків з бюджетом з прибуткового податку з фізичних осіб: від суми заробітної плати; матеріальної допомоги; матеріальної вигоди (тут часто допускаються помилки, а інколи і зловживання – наприклад, безповоротну передачу працівнику приміщення для проживання (будинку чи квартири) інколи оформляють як надана застава на декілька років або. Наприклад, замість оплати праці нараховуються витрати на відрядження по фіктивних документах і т.д.) [3.105].

Проте, найчастіше при веденні податкового обліку бувають помилки зі ставки оподаткування товарів з податку на додану вартість. Так, при контрольно-ревізійній перевірці 30 вересня 1999 року було виявлено такі порушення:

- згідно реєстру №16 проводки 10-01 відпущено продукти харчування для школи на суму 35 грн. без ПДВ. Дораховується податок на додану вартість в сумі 7 грн.;

- згідно проводки 10-05 відпущено паливно-мастильні матеріали для школи у вигляді фінансової допомоги на суму 14 грн., для лікарні на суму 30 грн. Дораховується ПДВ в сумі 6 грн.;

- згідно накладної №2098 від 29.10.97р. відпущено ліс діловий у вигляді фінансової допомоги церкві в кількості 2,5м3 на суму 246 грн., без ПДВ. Дораховується ПДВ на суму 49грн.;

- згідно накладної №2353 від 19.10.98р. відпущено дрова у вигляді фінансової допомоги на суму 30 грн. Дораховується ПДВ в сумі 6 грн.;

- згідно проводки 10-05 у вигляді фінансової допомоги відпущено бензин на суму 26грн. Дораховується ПДВ в сумі 5 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...