WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

широкий спектр витрат платників податків. Якщо у даному конкретному випадку незнайдена відповідна стаття витрат в Закону, які наведені в статті 5.1 "Визначення валових витрат" і статті 5.2. "Склад валових витрат", то слід звернутись до статті 5.3 "Витрати, які не включаються у склад валових витрат" і статті 5.4 "Особливості віднесення витрат подвійного призначення у склад валових витрат платника податку".

 • В новій редакції Закону суми витрат, обмежених відсотками, повинні визначатися від прибутку попереднього періоду, а не поточного, як визначалось раніше (наприклад, в статті 5.2.2. вказано, що сума коштів чи вартості майна, які добровільно передаються бюджетним чи неприбутковим організаціям у випадках, вказаних у пункті 7.11, повинні бути не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. А у пункті 5.4.4 вказано, що витрати на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження податків, включаючи безплатну роздачу зразків товарів з метою реклами повинні бути не більше "5 від оподатковуваного прибутку за попередній звітний квартал.

 • Любі витрати пов'язані з покращенням основних засобів (в тому числі модернізація і капітальний ремонт) можна віднести у склад валових витрат у межах 5% сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року. Суми перевищення балансової вартості основних засобів над вартістю їх продажу віднесеться у склад валових витрат (згідно статті 8.4.3) у склад валових витрат тільки по групі 1.

 • У склад валових витрат включаються суми ПДВ, які оплачені постачальниками за товари (роботи, послуги), які використовуються для здійснення операцій, які мають пільги по ПДВ, про що вказано в пунктах 7.4.2-7.4.3 Закону "Про ПДВ".

Крім того, під час перевірки слід зупинитись ще на таких актуальних моментах:

   • У склад валових витрат включаються усі види аудиту (обов'язковий і добровільний), які проводяться за рішенням підприємства.

   • Постановою КМУ дозволено зарахувати у склад валових витрат на професійну підготовку й перепідготовку за профілем робіт, які виконуються платником податку, фізичних осіб, які знаходяться в трудових відносинах з ними, окрім зв'язаних осіб, в українських освітніх закладах у розмірі до 2% фонду оплати праці звітного періоду.

   • Перед реалізаційні й рекламні міроприємства, якщо вони не були проведені робітником у відрядженні, включаються у склад валових витрат без обмежень.

   • У склад валових витрат включаються згідно статті 5.4.6 любі види страхування майна, а по транспортних засобах – тільки страхування громадянської відповідальності, пов'язаної з їх експлуатацією.

   • У склад валових витрат включаються згідно статті 5.4.7 не тільки вартість ліцензій, а й послуги з їх закупівлі. У валові витрати включаються також плата за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, в органах місцевого самоврядування чи виконавчих органах.

   • Всі витрати на відрядження відшкодовуються і включаються у склад валових витрат тільки при наявності підтверджуючих документів. Витрати на харчування і побутові послуги включаються у склад валових витрат тільки у тому випадку, якщо вони занесені на рахунок за проживання.

   • Оскільки СТзОВ "Прогрес" не є підприємством, основною діяльністю якого є надання платних послуг по транспортному обслуговуванню, то йому не дозволяється включати у склад валових витрат витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням, стоянкою і паркуванням легкових автомашин.

   • У склад валових витрат включаються тільки нарахування на виплати, які також входять у склад валових витрат.

   • При купівлі іноземної валюти за гривні (згідно статті 7.3.4.) валові доходи і валові витрати платника податків не змінюються. Сума гривень, яка оплачена у зв'язку із таким придбанням, рахується балансовою вартістю іноземної валюти.

   • При продажі іноземної валюти за гривні (згідно статті 7.3.5) валові доходи збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку із таким продажем, а валові витрати збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти.

   • В редакції Закону від 18.11.97р. при часткових поставках на валові витрати відноситься збалансована частина бартерної операції. Згідно останньої редакції Закону: у випадку здійснення часткового постачання товарів (робіт, послуг) в рахунок заключної товарообмінної (бартерної) операції валові витрати платника податку відповідного податкового періоду збільшуються на вартість таких часткових постачань (робіт, послуг).

   • У випадку оплати за товари (роботи, послуги) нерезидентам, які знаходяться на територіях одинарних зон, в склад одинарних зон, в склад валових витрат включаються тільки 85% від суми оплати чи компенсації вартості товарів (робіт, послуг).

   • Після завершення довготермінового договору (згідно статті 7.10.9) виконавець здійснює перерахунок у випадку, якщо сума податкових зобов'язань по любому попередньому звітному періоді було завищене чи занижене, виконавець контракту, відповідно збільшує чи зменшує валовий дохід поточного періоду на суму різниці збільшеної на відсоток, який складає 120% ставки НБУ на момент перерахунку.

Важливим етапом при проведенні ревізії податкового обліку є зустрічна перевірка. Наприклад, під час останньої контрольно-ревізійної перевірки (30 вересня 1999р.) у ході документальної перевірки були проведені зустрічні перевірки у підприємства, наведених у таблиці 3.1.

Слід зазначити. що зустрічно перевірка застосовується у випадках, коли на рахунок достовірності і повноти відображення певних господарських операцій є деякі сумніви.

Таблиця 3.1

Перелік підприємств, з якими були проведені зустрічні перевірки у 1999р.

Назва підприємства

Дата акту

1

Радгосп "Мшанець"

Акт від 30.09.99р.

2

СП "КРІО ЛТД"

Акт від 29.09.99р.

3

МП "Побут"

Акт від 30.01.99р.

Віднесення витрат у склад валових повинно здійснюватись на основі відповідних документів. Не належать до складу валових витрат любі витрати, не підтвердженні відповідними розрахунковими, платіжними і іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. У випадку зазублення, знищення чи псування відмічених документів, підприємство має право письмово заявити про це у податкові органи і здійснити міри, які необхідні для відновлення таких документів. Письмова заява повинна бути послана до чи разом із представленням розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду. Якщо підприємство не подасть в такий термін письмову заяву і не обновить вказані документи до закінчення податкового періоду, який наступає за звітним, не підтвердженні відповідними документами витрати не визнаються валовими витратами і на суму недоплаченого податку нараховується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, збільшеної в 1,2 рази. Якщо підприємство обновлює вказані документи в наступних періодах, то підтверджені витрати (із врахуванням оплаченої пені) включаються у валові витрати податкового періоду, на який припадає таке відновлення. У випадку якщо в поточному звітному періоді немає документів, які підтверджують частину валових витрат, підприємство має право письмово повідомити у податковий орган і відновити документи до кінця наступного звітного періоду. Якщо підприємство, наприклад, не має на момент перевірки податковим органом податкових Декларацій про прибутки і розрахунків, пов'язаних з нарахуванням і оплатою податків за відповідні періоди, виплачує штраф у розмірі 10 н.м.д.г. за одноразове порушення, а якщо на протязі наступних 12 місяців підприємство допускає друге або більше таких порушень, то виплачує штраф у розмірі 10 н.м.д.г., помножених на число таких порушень, початковим відліку вказаних 12 місяців є місяць, на який припадає останнє порушення. За непредставлення чи несвоєчасне представлення декларацій виплачується штраф у розмірі 10% від суми нарахованого податку за кожний випадок порушення.

Слід нагадати, що податковий облік має немало особливостей, однією з яких є правило "першої" і "другої" подій. Так ревізор вибірково перевіряє дотримання цього правила. Так, датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

   • або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок підприємства як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти – дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує підприємство;

   • або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.


 
 

Цікаве

Загрузка...