WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Аналогічно складають розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин. Основою для його складання є інвентарні картки з обліку основних засобів, у яких вказано наявність машин і механізмів, їх марки та потужність. Виходячи із встановлених ставок платежів за 100 см. куб. об'єму циліндрів двигунів чи кіловатів їхньої потужності, або 1 см довжини транспортного засобу, визначають у цьому розрахунку суму такого податку, яку відображають за відповідною кореспонденцією рахунків у реєстрах аналітичного обліку підприємства.

Так само складають звіт про нарахування коштів на дорожні роботи, використовуючи у якості бази визначення такого податку дані виробничих звітів чи книг обліку виробництва про його обсяги. Далі, виходячи із встановлених відсотків оподаткування, визначають суму податку, яку знову ж на основі згаданого звіту відображають за кореспонденцією рахунків у реєстрах аналітичного обліку підприємства.

Таблиця 2.7

Кореспонденція рахунків і зміст господарських операцій з обліку прибуткового податку у СТзОВ "Прогрес"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Нараховано прибутковий податок із оплати праці

661

641

2

Сплачено прибутковий податок

641

301,311

РОЗДІЛ ІІІ

Методика контрольно-ревізійної перевірки податкового обліку,

звітності і розрахунків з бюджетом

3.1. Ревізія ведення податкового обліку і складання звітності

Податок на прибуток на відміну від інших витрат є величиною тимчасовою, яка залежить від отриманого доходу. Керівництво підприємства часто має можливість контролювати час і розміри податкових витрат, перевіряючи покладені в їх основу операції, особливо на підприємства закритих форм власності, яким є товариство "Прогрес", де ведення до мінімуму виплачуваних в даний період податків часто є чуть не основною задачею організації [5.45].

Проблеми, пов'язані із звітністю про оподатковуваний прибуток, поділяються на дві великі категорії: визначення податкового забезпечення у звітності про прибутки і збитки, а також терміну сплати податку. Ці дві проблеми ускладнюють подання даних про заборгованість на поточних й відстрочених податках, вказаних у балансі, а також у звіті про прибутки і збитки.

Мета контрольно-ревізійної перевірки ведення податкового обліку і складання звітності полягає в тому, щоб отримати впевненість в наявності зобов'язань з виплати податків, їх облікового забезпечення; правильність обрахунків сум до оплати і ін.

Для ревізії використовуються різні ревізійні процедури, суть основних ревізійних процедур полягає у тому, щоб провірити точність обрахованих у поточних й відстрочених рахунках із податкових зобов'язань, а також наявність витрат за даний звітний період. Тому ревізор повинен впевнитись, що покладені в основу дані повні й достовірні.

Прибувши на підприємство ревізор не тільки впевнюється у тому, що рахунки податкових зобов'язань точно відображають поточні податки зобов'язання підприємства (включаючи проценти і штрафи, які необхідно враховувати окремо від податкових потреб і розрахунків по зобов'язаннях), але й встановлює чи є резерви під можливі збитки чи непередбачені витрати, наприклад, із-за розходження в думках з податковими органами. Ревізор також впевнюється у тому, що відстрочені податки зобов'язання й активи правильно класифіковані на поточні і непоточні. Крім того, він визначає, чи сумарне податкове забезпечення в звітності правильно класифіковане на суми, які виплачуються в даний момент, і суми відстрочених платежів. Ревізор впевнюється у тому, що вплив а податки незвичайних позицій, призупинених операцій й змін в принципах бухгалтерського обліку достеменно підраховано і відображено у звітності.

Ревізор перевіряє податки декларації і кореспонденцію, яка відноситься до справи, за всі "відкриті" роки (для операції, яка повторяється – це огляд найближчого року і користування даних за минулі роки). Часто перевірка об'єднується із присутністю ревізора при підготовленні податкової декларації.

Для вирішення виникаючих проблем важливо, щоб ревізор мав дані експертизи з податкових питань.

Правомірність використовуваних податкових, облікових принципів і методика їх застосування підтверджені вимогами нормативних документів. Наскільки деталізовано ревізор провіряє залишки рахунків і нормальні ділові операції, залежить від оцінки ревізором внутрішнього ризику, ризику контролю і степені важливості рахунків. Часто ревізор отримує чи розробляє порівняльну характеристику сальдо рахунків податку на прибуток і інших податків, визначає, чи правильні розрахунки з математичної точки зору, звіряє висновки з даними пробного балансу й документами за попередні роки.

Для перевірки сплати податків перевіряються переписки з податковими інспекціями, квитанції, платіжні відомості. Ревізор виясняє, чи були сплачені відповідні податки на протязі року, а також провіряє обґрунтованість отриманих відшкодувань. Крім того, ревізор впевнюється, що ревізоване підприємство провело сплату у встановлені строки, а також перед тим як сплатити були перевірені розміри податків. Якщо були нараховані відсотки за сплату податків із запізненнями, то слід визначити термін утримання й провірити розрахунки.

При ревізії ведення податкового обліку і звітності приділяється увага контролю за правильністю визначення суми авансового внеску податку на прибуток (авансові внески розраховуються по відповідних ставках до прибутку, яка визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і суми амортизації. Схема визначення податку на прибуток зображено на рис.3.1.

Наступним етапом є перевірка правильності складання звітності і дотримання строків подання [15.48].

Якщо підприємство не оплатило до 20 числа другого і третього місяців кварталу авансові внески, про розмір яких було повідомлено в податкову інспекцію, то на невнесену суму нараховується пеня, починаючи з 20 числа до дня Балти включно по ставці, визначеною виходячи із 120% облікової ставки НБУ.

Під час ревізійної перевірки валових доходів та валових витрат ревізор акцентує свою увагу на наступних моментах:

 • Правильність складених кореспонденцій за субрахунками 747 "Валові доходи", 641 "Розрахунки за податками", 643 "Податкові зобов'язання", 644 "Податковий кредит", а також за рахунком 84 "Інші операційні витрати", де підприємством обліковуються валові витрати.

 • Віднесення витрат – до валових витрат і доходів – до валових доходів (зараховані чи виключені із суми валових витрат чи валових доходів, відповідно), що повинно відповідати діючому законодавству.

 • Перевірка сальдо по рахунку 84 "Інші операційні витрати" (мова йде про валові витрати) і субрахунку 747 "Валові доходи" на протязі визначеного періоду в різні моменти здійснення операцій з господарської діяльності (сальдо неповинно бути).

Відповідність заповнення Декларації про прибутки до існуючого порядку її заповнення. Основні моменти перевірки Декларації: контроль розходження валових доходів і валових витрат за видами; правильність розрахунку суми амортизаційних відрахувань; розрахунок прибутку, який підлягає оподаткуванню, сума податкових зобов'язань платника. При цьому контролюється правильність заповнення додатків до Декларації.

 • Підрахунок скорегованого валового доходу.

 • Дотримання головного принципу підрахунку прибутку для оподаткування.

 • Валовий дохід

  в т.ч.

  Валові витрати

  Амортизаційні відрахування

  Ставка податку

  Об'єкт оподаткування

  Податок до сплати в бюджет

  " – "

  " = "

  " Х "

  " = "

Надання фінансових послуг

Спільна діяльність

Реалізація товарів

Позареалізаційні операції

" – "

Рис. 3.1. Схема визначення податку на прибуток

При проведенні ревізії валових витрат і валових доходів особлива увага приділяється перевірці деяких моментів, які не зовсім конкретно опре ділені в законі про оподаткування прибутку і потребують додаткових пояснень, а також моментів, які досить суттєво відрізняються від "старих" вирішених питань такого типу у зв'язку із новим законодавством.

Найбільше розповсюдження проблемами, які виявляються ревізором під час контролю валових доходів і валових витрат, є наступні:

 • Досить часто виникають ситуації нерозуміння у зв'язку із достатньо нечітким формулюванням валових витрат, під який може підпадати


 
 

Цікаве

Загрузка...