WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

До сум, які зменшують сукупний оподатковуваний доход (СЗ), належать: один неоподатковуваний мінімум доходів громадян додатково до встановленого мінімуму на дітей віком до 16 років. Якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 5, 10 і 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян надається відповідно: інвалідам з дитинства, потерпілим від Чорнобильської катастрофи 3 і 4 категорії; інвалідам війни І групи, потерпілим від Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії; учасникам бойових дій, особам, які мають особливі заслуги перед країною.

Крім цього, не належать до цієї групи: суми відсотків, які сплачені за користування позиками; доходи, одержані внаслідок дарування (успадкування); суми, що перераховані благодійним організаціям за заявами громадян у межах 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом календарного року.

Прибутковий податок з громадян за місцем основної роботи обчислюється залежно від розміру місячного СОД.

Порядок розрахунку, ставки та розмір суми прибуткового податку наведені у таблиці 2.6.

У товаристві "Прогрес", як і в інших сільськогосподарських підприємствах, прибутковий податок з громадян введений не так давно. Оскільки нарахуванням податку і сплатою його в бюджет займається обліковий апарат, то ми не впевнені, що всі працівники товариства "Прогрес" знають, що з їх зарплати знімають певний відсоток податку. Отож, не може бути мови про те, що працівник до 1 березня сам склав декларацію про отримані доходи поза основним місцем роботи.

Прибутковий податок з громадян за основним місцем роботи, утримується із сукупного оподатковуваного доходу, до якого зараховуються доходи, одержанні як у натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті). Доходи, одержані в натуральній формі, оцінюються за вільними (ринковими) цінами.

Прибутковий податок із сукупного оподатковуваного доходу утримується кожного місяця за встановленими ставками, які розраховані за прогресивною шкалою градації. Окремі ставки прибуткового податку встановлені для

оподаткування доходів, отриманих не за місцем основної роботи, авторських винагород. При оподаткуванні доходів громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, враховуються норми витрат, затверджені ДПА України.

Кожного місяця проводиться перерахунок прибуткового податку з урахуванням сукупного оподатковуваного доходу з початку року. Працівник, що отримують доходи також не за місцем основної роботи подають до 1 березня наступного за звітним року відповідній податковій інспекції "Декларацію про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200___року або за інший період року" ф.№1.

На основі цих документів у податковій інспекції таким громадянам проводиться перерахунок суми прибуткового податку, виходячи із сукупного оподатковуваного доходу за рік.

Нарахований прибутковий податок утримується із доходів кожного працівника, тому на валові витрати не відноситься.

Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, господарство подає до податкової інспекції "Довідку про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб" ф.№8ДР, у яких за кожним працівником - їхніми ідентифікаційними номерами, вказують у розрізі ознак доходу ( за довідником ознак доходів) наприклад, 01 - доход за основним місцем роботи; 02 - доход за неосновним місцем роботи; 03 - матеріальна допомога; 04 - дивіденди і т.д.) суму виплаченого доходу, утриманого прибуткового податку, дату, прийняття і звільнення з роботи, ознаку пільги щодо прибуткового податку (за довідником пільг, наприклад, 011 - неоподатковуваний мінімум на дітей до 16 років; 02 - пільги громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС тощо.

Таблиця 2.6

Механізм розрахунку суми прибуткового податку з громадян

Місячний сукупний оподатковуваний доход

Ставки податку

Порядок розрахунку та суми податку

До 17 гривень

Не оподатковується

18 грн. – 85 грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.)

10% від суми доходу, що перевищує 17 грн.

(85-10? Х 10%:100 = 6 грн. 80 коп.

86 грн. – 170 грн. ( від 5 до 10 н.м.д.г.)

1% від доходу,що перевищує 85 грн.

6 грн. 80 коп + (170-85) х 15% : 100 = 19 грн. 55 коп.

171 грн. – 1020 грн. (від 10 до 60 н.м.д.г.)

20% від доходу, що перевищує 170 грн.

19грн. 55 коп. + (1020-170) х 20% : 100 = 189грн. 55 коп.

1021 грн. – 1700 грн. (від 60 джо 100 н.м.д.г.)

30% від доходу, що перевищує 1020 грн.

189грн. 55 коп. + (1700-1020) х 30% : 100 = 393грн. 55 коп.

1701 грн. і вище (понад 100 н.м.д.г.)

40% від доходу, що перевищує 1701 грн.

393грн. 55 коп. + (сума перевищення – 1700) х 40% : 100

Методика складання "Довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності" (ф.№8др.) дещо ускладнюється, оскільки у ній відображається сума виплаченого, а не нарахованого за звітній квартал доходу кожному працівникові як за основним, так і не за основним місцем роботи, матеріальна допомога, доходи у вигляді дивідендів та доходи внаслідок розподілу прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, додаткові матеріальні блага у грошовій та натуральній формі за рахунок коштів . підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інші доходи;

Таким чином, часто виникає неспівпадання нарахованих сум таких доходів, і фактично виплачених за звітній період. До того ж у цій довідці передбачене відображення як доходу, так і утриманого прибуткового податку, платежів у Пенсійний фонд та у Державний фонд сприяння зайнятості населення загальним підсумком за квартал.. В той же час облік розрахунків з працівниками господарства передбачає підрахунок лише місячних обігів як нарахувань, так і виплат чи утримань з оплати праці чи інших доходів. Це зумовлює копіткі вибірки даних, додаткове їх групування на основі розрахунково-платіжних відомостей, оскільки наявна інформація у книгах обліку розрахунків з оплати праці важко піддається узагальненню без складання додаткових реєстрів. Як відомо, утримання прибуткового податку з оплати праці проводиться лише за її загальною нарахованою сумою. Пропорційного утримання цього податку з урахуванням фактично виплачених сум оплати праці не передбачено, а тому в облікових реєстрах така інформація відсутня. У зв'язку з цим доводиться пристосовувати для цього, паралельно з книгами обліку розрахунків з оплати праці, розрахункові платіжні відомості.

До осіб, винних у неправильному визначенні прибуткового податку, порушенні строків звітності, застосовуються фінансові санкції. Так, за порушення строків подання громадянами декларації про доходи - 10% від належної суми податку; за включення до неї перекручених даних, або неналежне ведення обліку доходів і витрат штраф накладається в розмірі мінімальної місячної заробітної плати ;(при повторному порушенні протягом року - двох мінімальних зарплат); за приховування, доходів, крім дорахування прибуткового податку, ще й двократний розмір суми дорахованого прибуткового податку як штраф (при. повторному порушенні - п'ятикратний розмір).

Якщо ж в неутриманні чи неперерахуванні до бюджету прибуткового податку та ін. винні службові особи, на них накладається штраф у розмірі трьох мінімальних місячних заробітних плат (при повторному протягом року порушенні - п'яти мінімальних зарплат). 3а прострочення встановлених строків перерахування прибуткового податку стягується пеня в розмірі подвійної річної облікової ставки Нацбанку України (вона не нараховується, коли заробітна плата не виплачувалась за відсутністю коштів)

Нажаль, у господарстві "Прогрес" й досі застосовують застарілий План рахунків. При цьому, нарахування прибуткового податку з оплати праці відображається у такій кореспонденції ДТ 70 "Розрахунки по оплаті праці" і КТ 68 "Розрахунку з бюджетом" (субрахунок 683 "З прибуткового податку"). Ми рекомендуємо використовувати новий План рахунків і прибутковий податок обліковувати на субрахунку 641 "Розрахунки за податками", відкривши аналітичні рахунки, наприклад, 6414 "Розрахунки з прибуткового податку". Кореспонденція рахунків за новими Планом рахунків із розрахунків з бюджетом з прибуткового податку наведено у таблиці 2.7.

Особливістю податкового обліку за іншими податками, зборами і платежами є те, що дані фінансового обліку тут здебільшого використовуються ще вихідна інформаційна база для складання тихчиінших звітних форм, а потім ці ж самі


 
 

Цікаве

Загрузка...